Geodézie pro architekty
logo Katedra speciální geodézie

Fakulta stavební


Geodézie pro architekty

Základní údaje o předmětu

Přednášející: Ing. T. Křemen, Ph.D.

Cvičící: Křemen Tomáš, Ing. Ph.D. (vedoucí cvičení)
Dvořáček Filip, Ing. Ph.D.
Hampacher Miroslav, Doc. Ing. CSc.
Pospíšil Jiří, Prof. Ing. CSc.
Seidl Michal, Ing. Ph.D.
Skořepa Zdeněk, Dr. Ing.

Kód předmětu: 523GD, 523GDK

Počet kreditů: 3

Ukončení: kz

Doporučená literatura

[1] Hánek, P. a kol.: Stavební geodézie. ČVUT, Praha, 2007.

[2] Pospíšil, J. - Štroner, M.: Stavební geodézie – doplňkové skriptum. ČVUT, Praha, 2017.

Aktuality

Zápočtový test se bude psát dne 17. 1. 2019 od 14:00 (do cca 16:00) v D-1122.

S sebou: bílé papíry, kalkulačku (úhlové výpočty v gonech).

Přednášky

Cvičení

Harmonogram přednášek

Cvičení

Harmonogram cvičení

Číslo Náplň cvičení
1. Technická nivelace – podstata metody, seznámení s přístroji, čtení na lati, vedení a výpočet zápisníku.
2. Technická nivelace – praktické měření v terénu.
3. Zaměření interiéru – výklad. Totální stanice – výklad k měření
4. Praktické měření s totální stanicí.
5. Praktické zaměření interiéru. Odevzdání úlohy zaměření polohopisu.
6. Práce s mapou ZM10. Odevzdání úlohy zaměření interiéru.
7. Rezerva.

Organizace cvičení

Pomůcky pro cvičení

Podmínky získání zápočtu

Měřické úlohy

0. Obsah a vzor technické zprávy

Soubor Popis obsahu souboru
Obsah technické zprávy stručný popis obsahu technické zprávy
Vzor technické zprávy vypracovaná vzorová technická zpráva
Popisové pole popisové pole ve formátu PDF a DOC (MS Word 97-2003)

1.-2. Nivelace

Soubor Popis obsahu souboru
Nivelační zápisník prázdný (nevyplněný) nivelační zápisník (nutno vytisknout 2x pro zápis měření při hodině)
Vzorový nivelační zápisník vzorový nivelační zápisník – případ určení výšky bodů měřených bočně
Zadání úlohy zadání měřické úlohy, obsah odevzdávaného elaborátu
Celkový náčrt celkový přehled lokality s vyznačením polohy geodetických bodů
Detailní náčrt B967 detailní podklady pro vedení polního náčrtu s vyznačením určovaných bodů (učebna B967)
Detailní náčrt B969 detailní podklady pro vedení polního náčrtu s vyznačením určovaných bodů (učebna B969)
Detailní náčrt B972 detailní podklady pro vedení polního náčrtu s vyznačením určovaných bodů (učebna B972)
Nivelační údaje bodů 34, 34a, 35 nivelační údaje trvale stabilizovaných bodů ČSNS

3. Totální stanice

Soubor Popis obsahu souboru
Návod Trimble M3 stručný návod pro práci s totální stanicí Trimble M3

4. Praktické měření s totální stanicí - Situace

Soubor Popis obsahu souboru
Zadání úlohy zadání měřické úlohy, obsah odevzdávaného elaborátu
Celkový náčrt celkový přehled lokality s vyznačením polohy geodetických bodů
Detailní náčrt B967 detailní podklady pro vedení polního náčrtu s vyznačením určovaných bodů (učebna B967)
Detailní náčrt B969 detailní podklady pro vedení polního náčrtu s vyznačením určovaných bodů (učebna B969)
Detailní náčrt B972 detailní podklady pro vedení polního náčrtu s vyznačením určovaných bodů (učebna B972)
Vzorový výkres vzorový výkres situačního plánu
Bodové pole seznam souřadnic geodetických bodů
Měřický zápisník zápisník podrobného měření

5. Praktické zaměření interiéru

Soubor Popis obsahu souboru
Zadání úlohy zadání měřické úlohy, obsah odevzdávaného elaborátu
Měřický náčrt půdorysu - vzor vzorový náčrt půdorysu
Měřický náčrt svislého řezu - vzor vzorový náčrt svislého řezu
Půdorys - vzor vzorový výkres půdorysu
Svislý řez - vzor vzorový výkres svislého řezu
Detail - vzor vzorový výkres detailu

Poslední aktualizace: 11. 12. 2018 v 10:52

Všechna práva vyhrazena © | Katedra speciání geodézie 2017 - 2019.