LSK
logo Katedra speciální geodézie

Fakulta stavební


Laserové skenování

Základní údaje o předmětu

Kód předmětu: 154LSK

Přednášející: prof. Ing. J. Pospíšil, CSc.

Cvičící: Ing. T. Křemen, Ph.D. (vedoucí cvičení)

Rozsah: 1+1

Počet kreditů: 2

Ukončení: kz

Místnost cvičení/přednášky: B971/B971

Anotace předmětu

Předmět je určen pro studenty zajímající se o nové technologie digitálního sběru prostorových dat. Hlavními tématickými okruhy jsou : principy a teorie činnosti laserových skenovacích systémů, základní typy laserových skenerů, vlivy působící na přesnost měření, obecný postup zpracování měření ( zpracování mračna bodů), přehled vybraných laserových skenovacích systémů, praktické využití ve stavebnictví a příbuzných oborech, ekonomické přínosy, bezpečnost práce.

Doporučená literatura

 1. Kašpar, M. - Pospíšil, J. - Štroner, M. - Křemen, T. - Tejkal, M.: Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. Vega s.r.o., Hradec Králové 2003, 111 s.
 2. Štroner, M. - Pospíšil, J.: Terestrické skenovací systémy. ČVUT v Praze 2008, 187 s.
 3. Doplňková literatura bude uvedena na přednáškách a cvičeních.

Přednášky

Cvičení

Přednášky jsou nepovinné.

Rámcová osnova přednášek

 1. Teorie fungování terestrických skenovacích systémů. Fyzikální principy skenovacích systémů. Bezpečnost práce.
 2. Postup měření a zpracování naměřených dat. Matematické metody.
 3. Úvod do rekonstrukce povrchů.
 4. Přehled terestrických skenovacích systémů.
 5. Letecké laserové skenování.
 6. Aplikace terestrických systémů. Ekonomické přínosy.
 7. Rezerva.

Cvičení

Pravidla docházky v souladu s obecnými pravidly katedry.

Rámcová osnova cvičení

 1. Úvod. Ukázka skenování.
 2. První úloha - Vytvoření modelu místnosti nahrazováním mračna bodů základními geometrickými útvary.
 3. Druhá úloha - Určení objemu objektu.
 4. Třetí úloha - Vytvoření modelu objektu na základě informací získaných z mračna bodů.

Podmínky získání zápočtu

 1. Absolvování cvičení.
 2. Odevzdání technických zpráv z jednotlivých úloh.
 3. Úspěšné napsání zápočtového testu.

Technická zpráva

Cca tři až pět stran formátu A4.

Osnova

 1. Zadání.
 2. Popis zpracování.
 3. Prezentace výsledků.
 4. Závěr.
 5. Přílohy.

Poslední aktualizace: 27. 2. 2018 v 14:47

Všechna práva vyhrazena © | Katedra speciání geodézie 2017 - 2019.