logo Katedra speciální geodézie

Fakulta stavební

Microstation 3D

Základní údaje o předmětu

Kód předmětu: 154MC3D

Cvičící: prof. Ing. M. Štroner, Ph.D. (vedoucí cvičení)

Rozsah: 0+2

Počet kreditů: 2

Ukončení: kz

Místnost cvičení: B977

Anotace předmětu

Kreslení v systému Bentley Microstation, vytváření, úpravy a vizualizace objektů. Předmět je zakončen tvorbou projektu, který tvoří základ hodnocení.

Doporučená literatura

Sýkora, P.: Microstation V8XM – Podrobná uživatelská příručka. Computer Press, Praha 2007.

Podrobné informace k předmětu

Harmonogram cvičení

Poslední aktualizace: 22. 12. 2016 v 9:01

Všechna práva vyhrazena. © 2017