logo Katedra speciální geodézie

Fakulta stavební


Výuka v terénu IG

Základní údaje o předmětu

Kód předmětu: 154VYIG

Cvičící: prof. Ing. M. Štroner, Ph.D. (vedoucí cvičení), Ing. L. Línková, Ph.D., Ing. T. Jiřikovský, Ph.D., Ing. B. Koska, Ing. T. Křemen, doc. Ing. R. Urban.

Rozsah: 0+4

Počet kreditů: 2

Ukončení: kz

Anotace předmětu

Zaměření a výpočet geodetické mikrosítě pro průmyslová měření, výšková měření, metoda přechodných stanovisek, výpočet vytyčovacích prvků, vytyčení stavby, kontrola vytyčení, vytyčení komunikace s přechodnicemi, příčné profily a podélný profil, zaměření účelové prostorové vytyčovací sítě elektronickým tachymetrem, včetně vyhodnocení přesnosti.

Doporučená literatura

Novák, Z. - Procházka, J.: Inženýrská geodézie 10, ČVUT Praha 1998.

Bajer, M. - Procházka, J.: Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, ČVUT Praha 1997.

Informace

Tremín: 3. 9. - 15. 9. 2017

Místo: Výukové sředisko Mariánská

Platba

Platbu je nutno uskutečnit do 1. 5. 2017

Placená částka: 3000,- Kč


Platit lze pouze bezhotovostním převodem z účtu na účet:

Číslo konta: 51-2260570287/0100,

Variabilní symbol: 154100,

Specifický symbol: najdete v seznamu specifických symbolů (platné ke dni 24. 2. 2017).

Bez uvedení variabilního a specifického symbolu nemůže být Vaše platba identifikována!!!


Poslední aktualizace: 1. 1. 1970 v 0:00

Všechna práva vyhrazena. All rights reserved. © 2017