YKM
logo Katedra speciální geodézie

Fakulta stavební


Kontrolní měření

Základní údaje o předmětu

Kód předmětu: 154YKM

Přednášející: Ing. T. Jiřikovský, Ph.D.

Cvičící: Ing. T. Jiřikovský, Ph.D.

Rozsah: 2+2

Počet kreditů: 4

Ukončení: z, zk

Místnost cvičení / přednášky: B-969 / B-974

Anotace

Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě, kontrolní měření stavebních objektů, statistická analýza a přejímka, přesnost geodetických metod při vytyčování a určování posunů stavebních objektů, určování stability vztažných bodů.

Doporučená literatura

  1. Michalčák, O. - Vosika, O. - Veselý, M. - Novák, Z.: Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava 1985.
  2. Michalčák, O. - Vosika, O. - Veselý, M. - Novák, Z.: Inžinierska geodézia II, Alfa Bratislava 1990.
  3. Urban, R.: Geodetické práce při měření posunů a deformací stavebních objektů. 1. vyd. Praha: CTU. 2015.
  4. ČSN 73 0405 - Měření posunů stavebních objektů. ČNI 1997.

Přednášky a cvičení

Časový harmonogram přednášek a cvičení je dostupný ZDE.

Přehled známek z úloh a testů k nahlédnutí ZDE.

Doplňkový elektronický kurs k předmětu YKM je dostupný ZDE (v kategorii Stavební fakulta).

Podmínky získání zápočtu

Podmínky pro docházku studentům odpovídají pravidlům K154.

Všechny úlohy a testy musí být odevzdány a hodnoceny lépe než za F.

Při hodnocení F je možná 1 oprava.

Poslední aktualizace: 27. 3. 2018 v 13:23

Všechna práva vyhrazena © | Katedra speciání geodézie 2017 - 2019.