logo Katedra speciální geodézie

Fakulta stavební


Stavebně průmyslová geodézie

Základní údaje o předmětu

Kód předmětu: 154YSPG

Přednášející: doc. Ing. Pavel Hánek, CSc

Cvičící: Ing. J. Braun, Ph.D. (vedoucí cvičení)

Rozsah: 2+2

Počet kreditů: 4

Ukončení: z, zk

Místnost cvičení/přednášky: B971/B976

Anotace předmětu

Geodetické práce v silničním a železničním stavitelství, při výstavbě mostů a vodohospodářských děl. Geodézie ve strojírenství. Katastr podzemních vedení. Zaměřování stavebních a památkových objektů. Podmínka: zkouška z IG.

Doporučená literatura

Hánek P. - Janžurová I.: Stavební a průmyslová geodézie - doplňující text, zapůjčeno na semestr.

Cvičení

Podmínky získání zápočtu

Předběžný harmonogram cvičení


Letní semestr 2016/2017
Studijní skupina Datum Náplň cvičení
Všichni
22.2.
Informace o organizaci cvičení
Všichni
8.3.
Zaměření prostorové polohy komína
sk. 2, 3 - 11:00, sk. 1 - 14:00
22.3.
Rektifikace železničního oblouku
Lokalita zde
Všichni
5.4.
Zaměření interiéru památkového objektu (prohlídka, oměrky, zpracování)
Všichni
19.4.
Zaměření interiéru památkového objektu (zpracování)
Všichni
3.5.
Zaměření interiéru památkového objektu (zpracování)

Doplňkový materiál k přednáškám

Geodetické práce v památkové péči

Vybrané slidy z přednášky (ukázky zákresu, měření a terminologie u vybraných prvků) v archivu zip.

Speciální metody k přenesení polohy a směrníku do vyšších pater budov v archivu zip.

Prezentace a příspěvek "Dokumentace architektonických památek s využitím laserového skenování" z konference "45. Geodetické informační dny" (2009). Příspěvek ke stažení zde (pdf) a prezentace zde (ppt).

Další informace k předmětu

Jsou dostupné na webových stránkách přednášejícího doc. Ing. Pavla Hánka, CSc.

Poslední aktualizace: 10. 10. 2017 v 6:55

Všechna práva vyhrazena. All rights reserved. © 2017