logo Katedra speciální geodézie

Fakulta stavební


Stavebně průmyslová geodézie

Základní údaje o předmětu

Kód předmětu: 154YSPG

Přednášející: doc. Ing. Pavel Hánek, CSc

Cvičící: Ing. J. Braun, Ph.D. (vedoucí cvičení)

Rozsah: 2+2

Počet kreditů: 4

Ukončení: z, zk

Místnost cvičení/přednášky: B971/B976

Anotace předmětu

Geodetické práce v silničním a železničním stavitelství, při výstavbě mostů a vodohospodářských děl. Geodézie ve strojírenství. Katastr podzemních vedení. Zaměřování stavebních a památkových objektů. Podmínka: zkouška z IG.

Doporučená literatura

Hánek P. - Janžurová I.: Stavební a průmyslová geodézie - doplňující text, zapůjčeno na semestr.

Cvičení

Podmínky získání zápočtu

Harmonogram cvičení


Letní semestr 2017/2018
Studijní skupina Datum Náplň cvičení
Všichni
21. 2. 2018
Informace o organizaci cvičení
Všichni
7. 3. 2018
Zaměření prostorové polohy komína
Všichni
21. 3. 2018
Zaměření interiéru památkového objektu
Všichni
4. 4. 2018
Zaměření železničního oblouku
Všichni
18. 4. 2018
Vytyčení podle stavebního výkresu
Všichni
2. 5. 2018
Konzultace a odevzdání úloh

Doplňkový materiál k přednáškám

Geodetické práce v památkové péči

Vybrané slidy z přednášky (ukázky zákresu, měření a terminologie u vybraných prvků) v archivu zip.

Speciální metody k přenesení polohy a směrníku do vyšších pater budov v archivu zip.

Prezentace a příspěvek "Dokumentace architektonických památek s využitím laserového skenování" z konference "45. Geodetické informační dny" (2009). Příspěvek ke stažení zde (pdf) a prezentace zde (ppt).

Další informace k předmětu

Jsou dostupné na webových stránkách přednášejícího doc. Ing. Pavla Hánka, CSc.

Poslední aktualizace: 14. 2. 2018 v 19:15

© Všechna práva vyhrazena | Katedra speciání geodézie 2017 - 2019.