logo Katedra speciální geodézie

Fakulta stavební


Výuka v terénu GD 1, 2

Tyto webové stránky vznikly s podporou projektu RPMT 2016.

Základní údaje o předmětu

Kód předmětu: 154VY1

Cvičící: Ing. M. Seidl, Ph.D. (vedoucí cvičení), Ing. J. Braun, Ph.D., Dr.Ing. Z. Skořepa

Rozsah: 0+4

Počet kreditů: 2

Ukončení: kz

Anotace

Zhuštění bodového pole (úhlová měření teodolity, délková měření elektrooptickými dálkoměry, nivelace, GNSS), zaměření polohopisu s výškami (polygonový pořad, kresba v sw. Kokeš), zaměření vodiče vysokého napětí - nepřístupná vzdálenost, vytyčení stavebního objektu, vytyčení osy komunikace.

Informace

Termín: 2. 7. - 14. 7. 2017

Místo: Výukové sředisko FSv ČVUT Mariánská u Jáchymova, Kapitána Jaroše 41, okres Karlovy Vary

Doprava: Doprava je individuální. Cestovné si hradí každý student sám.

Příjezd a odjezd: Příjezd na Mariánskou do 17:00 hodin 2.7.2017, stravování začíná večeří. Odjezdy jsou po snídani 14.7.2017.


Důležité:

Mít předmět zapsán v systému KOS před zahájením kurzu!

Od každého bude vybrána vratná kauce 300 Kč.

Souhlasit s podmínkami BOZP a ubytovacího řádu střediska: výňatek ubytovacího řádu.

Každý vlastní reflexní vestu, práce na silnici za provozu!!!

Kancelářské vybavení pro zpracování a odevzdání úloh viz pokyny.

Vhodné oblečení do deště a přezůvky na chatu.

Platba

Platbu je nutno uskutečnit do 1. 5. 2017

Placená částka: 3000,- Kč


Platit lze pouze bezhotovostním převodem z účtu na účet:

Číslo konta: 51-2260570287/0100,

Variabilní symbol: 154100,

Specifický symbol: najdete v seznamu specifických symbolů (platné ke dni 24. 2. 2017).

Bez uvedení variabilního a specifického symbolu nemůže být Vaše platba identifikována!!!

Dokumenty k vytištění

Obecné pokyny k výuce

Obecné pokyny k úlohám

Harmonogram výuky, skupiny

Seznam souřadnic (místopisy v úloze vyt. objektu a observace)

Dále je nutné před odjezdem vždy do skupiny vytisknout alespoň jedno zadání všech úloh spolu s požadovaným počtem zápisníků!

Rozdělění do skupin

Zde se rozepište do jednotlivých skupin

Ostatní dokumenty

Návod Leica TC403

Návod Leica TS06

Návod Trimble M3

Návod Trimble GeoXR

Rozpiska

Zadání jednotlivých úloh

Odevzdání úloh

Kód úlohy: NV

Zaměření vodiče vysokého napětí
Zadání
Lokalita
Kolimační a indexová chyba
Zápisník - Univerzální (1x na osobu)
Kontrola

Kód úlohy: V2

Vytyčení objektu
Zadání
Lokalita
Místopisy bodového pole
Vzorový vytyčovací výkres

Kód úlohy: V1

Vytyčení osy komunikace
Zadání
Lokalita
Vzorový vytyčovací výkres
Kontrola

Kód úlohy: P, M, K2

Zaměření polohopisu s výškami
Zadání
Lokality
Vzorový výkres
Zápisník - Univerzální (4x do skupiny)
Obecný postup měření situace
Transformace souřadnic polygonového pořadu
Výškový uzávěr polygonového pořadu
Návod na kódovou kresbu (Trimble M3, sw. Kokeš)

Kódy úlohy: O1, O2, O3, K1

Určení souřadnic bodu
Zadání
Přehledka sítě Mariánská
Vzorový observační plán
Zápisník - Vodorovné směry (4x na osobu)
Zápisník - Univerzální (2x na osobu)
Zápisník - Technická nivelace (2x do skupiny)
Hodnocení přesnosti na stanovisku
Matematická redukce délek
Protokol GNSS (docx), Protokol GNSS (pdf)
Vyhláška 31/1995 Sb.
Seznámení s GNSS
Kontrola

Hodnocení studentů

Známky z měřických úloh a zápočtového testu jsou k nahlédnutí ZDE.

Poslední aktualizace: 1. 11. 2017 v 9:14

Všechna práva vyhrazena. All rights reserved. © 2017