Geoinformatics FCE CTU
logo Katedra speciální geodézie

Fakulta stavební


Geoinformatics FCE CTU

Geoinformatics FCE CTU je časopis typu "open access" zaměřený na vědu a technologii související s prostorovými informacemi v oblasti geodézie, zeměměřičství, GIS, kartografie, mapování, fotogrammetrie, laserového skenování, katastru nemovitostí a dalších blízkých oborů. Všechny vydané články získávají identifikátor DOI a jsou indexovány v databázi DOAJ.


PUBLIKOVÁNÍM V ČASOPISE můžete podpořit naše snahy o jeho zařazení do prestižní databáze SCOPUS vydavatelství Elsevier. To by zprostředkovalo snažší šíření a vyhledávání článků online, umožnilo lepší bodové ohodnocení vědecko-výzkumných výstupů a mělo by to pozitivní dopad na prestiž oboru obecně.


Procesem publikace článku vás přehledně provede redakční systém "Open Journal Systems", který je totožný i pro časopis Acta Polytechnica vydávaný ČVUT. Jednou online registrací tak získáte správu nad svými aktuálními i archivovanými příspěvky v obou těchto časopisech.


Výkonným editorem je: prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.

geoinformatics

Všechna práva vyhrazena © | Katedra speciání geodézie 2017 - 2021.