Firmy
logo Katedra speciální geodézie

Fakulta stavební


Bakalářské a magisterské diplomové práce nabízené z firem

Katedra udržuje dlouhodobou spolupráci se soukromými firmami z oboru geodézie. Problematika řešená ve firmách může být vhodným tématem ke zpracování závěrečné studentské práce. V případě zájmu o nabídku aktuálních témat kontaktujte vedoucího katedry nebo potenciálního vedoucího práce.

Vybrané spolupracující firmy:

GEOTRONICS Praha, s.r.o.

GRID a spol., a.s.

HRDLIČKA Group

GK NEDOMA & ŘEZNÍK, s.r.o.

Příklady nabízených/zpracovaných témat:

 • Zpracování dlouhodobých GPS měření.
 • Ověření přesnosti a spolehlivosti měření v síti referenčních stanic CZEPOS.
 • Vliv přidání signálu Glonass na výsledky měření GPS v reálném čase.
 • Studie využitelnosti robotizovaného měření v inženýrské geodézii.
 • Kombinace měření totální. stanicí a 3D skenování - aplikace Trimble VX.
 • Vyrovnání mikrosítě o 19 bodech pro stavbu mostu o délce 1200m určenou měřením GPS v kombinaci s terestrickými metodami.
 • Vyrovnání mikrosítě o délce 2800m, resp. 5000m určenou měřením GPS v kombinaci s terestrickými metodami.
 • Porovnání metod pro určení základního výškového bodového pole pro liniové stavby - stavba D1105-1, Chýšť - Osičky.
 • Zaměření skutečného provedení stavby po dokončení, s vyhotovením geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí.
 • Rekonstrukce budovy a terénní úpravy, k.ú. Dobřichovice, p.p.č. 2414, 2415.
 • Pořízení dokumentace distribuční sítě do systému Smallworld (na příkladu městského podniku města Bielefeld (SRN).
 • Pořízení dokumentace distribuční sítě do systému Moskito - na příkladu společnosti RWE-(SRN).
 • Pořízení dokumentace distribuční sítě do systému LIDS - na příkladu společnosti EON Česká republika.
 • Pasport dopravy - jako nadstavba digitální technické mapy na příkladu konkrétních řešení na městech.
 • Pasport zeleně -jako nadstavba digitální technické mapy na příkladu konkrétních řešení na městech.
 • Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) - její geodetická část - vlastní pořizování díla.
 • Geodetické měření deformací primárního ostění silničního tunelu Cholupice – Komořany (SOKP objekt 513).
 • Vytyčení a vyhodnocení svislosti výškové stavby optickým provažovačem.
 • Zhodnocení různých postupů kontrolního měření povrchu dálnice při přejímce dokončené stavby.
 • Hodnocení software totálních stanic Sokkia.
 • Měření posunů a přetvoření.
 • Poslední aktualizace: 7. 3. 2016 000 21:10

  Všechna práva vyhrazena © | Katedra speciání geodézie 2017 - 2021.