Diplomky
logo Katedra speciální geodézie

Fakulta stavební


Bakalářské a diplomové práce na katedře speciální geodézie

Informace o tématech nabízených katedrou lze získat na osobních stránkách vyučujících či při osobní konzultaci s potenciálními vedoucími prací a vedoucím katedry.

Vhodné téma diplomové práce z oblasti inženýrské geodézie si mohou studenti přinést též sami, např. z firmy kde brigádně pracují.

Následující tabulka obsahuje jen vybraná témata některých vyučujících.

Seznam témat

č. Téma Vedoucí práce Typ* Počet míst**
1. Statistická analýza souboru měření přesné lokální sítě Mariánská. Ing. T. Jiřikovský, Ph.D.    
2. Laserový tracker Leica AT401 - různá témata. Testování přístroje a geodetických pomůcek. Délková metrologie. Kalibrace terénních délkových základen. prof. Ing. M. Štroner, Ph.D.
Ing. F. Dvořáček
   
3. Využití moderních geotechnických metod pro geodézii - Zhodnocení využitelnosti geodeticko-geotechnických bodů a sítí pro geodézii, posouzení přesnosti a možnosti společného zpracování dat naměřených geodetickými a geotechnickými metodami. Ing. T. Jiřikovský, Ph.D.    
4. Nové metody měření pozorovaných bodů na přehradě Josefův Důl (autom. TS). Ing. T. Jiřikovský, Ph.D. DP  
5. Podrobné mapování prostor štoly Josef a tvorba základní důlní mapy. Ing. T. Jiřikovský, Ph.D.    
6. Návrh komplexního GIS pro podzemní pracoviště UEF Josef. Ing. T. Jiřikovský, Ph.D.    
7. Tvorba (programování) uživatelských formátů pro import a export dat systému Trimble. Ing. T. Jiřikovský, Ph.D.    
8. Tvorba (programování) účelových aplikací pro totální stanice Topcon GPT-7501. Ing. T. Jiřikovský, Ph.D.    

Poznámky

* BP - bakalářská práce, DP - magisterská diplomová práce.

Pokud není uveden typ práce, je možné si ji vybrat jako BP i DP.

** Počet míst se uvádí pouze když je větší než jedna.

Poslední aktualizace: 22. 12. 2016 000 8:28

Všechna práva vyhrazena © | Katedra speciání geodézie 2017 - 2021.