VY1: Kontrola úlohy V1 (Vytyčení osy komunikace)

 

Všechny délky uvádějte v úrovni terénu (výsledné zkreslení: 0.9997616667).

 

Zadání:

Hlavní prvky oblouku č. 1:

Hlavní prvky oblouku č. 2:

Alfa [gon]: Alfa [gon]:
Poloměr [m]: Poloměr [m]:
Tečna [m]: Tečna [m]:
Délka oblouku [m]: Délka oblouku [m]:
Vzepětí [m]: Vzepětí [m]:
Xv [m]: Xv [m]:
Yv [m]: Yv [m]:

Souřadnice hlavních bodů trasy:

TK1:  staničení [m]: Y [m]: X [m]:
KK1:  staničení [m]: Y [m]: X [m]:
KT1:  staničení [m]: Y [m]: X [m]:
TK2:  staničení [m]: Y [m]: X [m]:
KK2:  staničení [m]: Y [m]: X [m]:
KT2:  staničení [m]: Y [m]: X [m]:

Podrobné body trasy:

1:  staničení [m]: Y [m]: X [m]:
2:  staničení [m]: Y [m]: X [m]:
3:  staničení [m]: Y [m]: X [m]:
4:  staničení [m]: Y [m]: X [m]:
5:  staničení [m]: Y [m]: X [m]:
6:  staničení [m]: Y [m]: X [m]:
7:  staničení [m]: Y [m]: X [m]:
8:  staničení [m]: Y [m]: X [m]:
9:  staničení [m]: Y [m]: X [m]:
10:  staničení [m]: Y [m]: X [m]:
11:  staničení [m]: Y [m]: X [m]:
12:  staničení [m]: Y [m]: X [m]:
13:  staničení [m]: Y [m]: X [m]:
14:  staničení [m]: Y [m]: X [m]:
15:  staničení [m]: Y [m]: X [m]:
16:  staničení [m]: Y [m]: X [m]:
17:  staničení [m]: Y [m]: X [m]:
18:  staničení [m]: Y [m]: X [m]:
 

Poslední aktualizace: 16. 2. 2022 000 20:23