Prostorová polární metoda, polární vytyčovací prvky

 

Číslo zadání:

Výpočet prostorových souřadnic bodů (prostorová polární metoda)

Směrník na bod orientace:

σSO [gon]:

Prostorové souřadnice bodů:

X1 [m]: Y1 [m]: Z1 [m]:
X2 [m]: Y2 [m]: Z2 [m]:
X3 [m]: Y3 [m]: Z3 [m]:

Polární vytyčovací prvky

Směrník na bod orientace:

σSO [gon]:

Směrník na vytyčovaný bod, vytyčovací úhel, vytyčovací délka:

σS1 [gon]: ω1 [gon]: d1 [m]:
σS2 [gon]: ω2 [gon]: d2 [m]:
σS3 [gon]: ω3 [gon]: d3 [m]:
 

Poslední aktualizace: 16. 2. 2022 000 20:23