Výuka
logo Katedra speciální geodézie

Fakulta stavební


Účast na přednáškách a cvičeních

Dle čl. 7 odst. 5 Studijního a zkušebního řádu: "Účast na přednáškách je doporučená. Účast na ostatních formách organizované výuky je zpravidla kontrolována a požadavky pro účast stanoví příslušný vedoucí katedry."

Vedoucí katedry K154 pro účast na cvičeních stanovuje:

Všechna práva vyhrazena © | Katedra speciání geodézie 2017 - 2021.