DPM
logo Katedra speciální geodézie

Fakulta stavební


Diplomová práce

Základní údaje o předmětu

Kód předmětu: 154DPM

Cvičící: Vedoucí diplomové práce

Rozsah: 0+24

Počet kreditů: 30

Ukončení: z

Anotace předmětu

Dle pokynů vedoucích diplomových prací a to včetně doporučené literatury.

Poslední aktualizace: 20. 1. 2016 000 20:31

Všechna práva vyhrazena © | Katedra speciání geodézie 2017 - 2021.