ING4
logo Katedra speciální geodézie

Fakulta stavební


Inženýrská geodézie 4

Základní údaje o předmětu

Kód předmětu: 154ING4

Přednášející: doc. Ing. Pavel Hánek, CSc

Cvičící: Ing. T. Jiřikovský, Ph.D. (vedoucí cvičení), doc. Ing. R. Urban, Ph.D.

Rozsah: 2+2

Počet kreditů: 5

Ukončení: z, zk

Místnost cvičení / přednášky: B-971, UEF Josef / A-230, MS Teams

Anotace předmětu

Předmět obsahuje metodiku připojovacích a usměrňovacích měření, geodetické práce při ražbě tunelů pro různé účely a při stavbě metra. Současně řeší pro výše uvedené účely vytyčovací sítě na povrchu i v podzemí a to jak polohové, tak výškové, včetně hodnocení přesnosti. Související předpisy. Určování objemu podzemních ložisek. Poklesové doliny. Jeskyně, lomy.

Další informace k předmětu

Jsou dostupné na webových stránkách přednášejícího doc. Ing. Pavla Hánka, CSc.

Cvičení

Praktická měřická cvičení probíhají v podzemním výukovém a výzkumném pracovišti ČVUT UEF Josef u slapské přehrady. Pracoviště provozuje CEG FSv. Výňatek z provozního řádu podzemí štoly Josef ZDE.

Harmonogram cvičení zde.

Souhrnný návod ke cvičení zde (pdf).

Doplněk k zadání úlohy U zde.

Zadání a návod k úloze T zde.

Zadání a návod k úloze H zde.

Přehled známek a docházky zde.

Podmínky získání zápočtu

Podmínky pro docházku studentům odpovídají pravidlům K154.

Všechny úlohy a testy musí být odevzdány a hodnoceny lépe než za F.

Při hodnocení F je možná 1 oprava.

Korektury chyb ve skriptech "Geodézie v podzemních prostorách 10"

V obou vydáních je v tabulce parametrů pásem pro úlohu hloubkové připojení (tab. 12.1) pro používané pásmo BMI chyba v řádu, správná hodnota je 227 120 N/mm2.

Druhé vydání, rok 2004 a starší. Seznam korektur (pdf).

Vydání květen 2008 tyto opravy:

  1. Špatné hodnoty a jednotky konstant použitého pásma pro výpočet opravy z protažení na straně 101 v posledním odstavci.
    Oprava: Použijte hodnoty zadání příkladu v posledním odstavci na straně 100. Jedná se o stejný číselný příklad.
  2. Ve vzorci 12.4 je v čitateli zlomku místo " l ", "1". Stejný vzorec je uveden ještě ve druhé kapitole s číslem 2.59. Zde je uveden správně.

Poslední aktualizace: 21. 9. 2020 000 12:54

Všechna práva vyhrazena © | Katedra speciání geodézie 2017 - 2021.