KOME
logo Katedra speciální geodézie

Fakulta stavební


Kontrolní měření

Základní údaje o předmětu

Kód předmětu: 154KOME

Vyučující: Ing. T. Jiřikovský, Ph.D.

Rozsah: 0+2

Počet kreditů: 2

Ukončení: kz

Místnost cvičení / přednášky: B-971, MS Teams

Anotace

Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě, kontrolní měření stavebních objektů, statistická analýza a přejímka, přesnost geodetických metod při vytyčování a určování posunů stavebních objektů, určování stability vztažných bodů.

Doporučená literatura

  1. Michalčák, O. - Vosika, O. - Veselý, M. - Novák, Z.: Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava 1985.
  2. Michalčák, O. - Vosika, O. - Veselý, M. - Novák, Z.: Inžinierska geodézia II, Alfa Bratislava 1990.
  3. Urban, R.: Geodetické práce při měření posunů a deformací stavebních objektů. 1. vyd. Praha: CTU. 2015.
  4. ČSN 73 0405 - Měření posunů stavebních objektů. ČNI 1997.

Přednášky a cvičení

Časový harmonogram přednášek a cvičení je dostupný ZDE.

Přehled známek z úloh a testů k nahlédnutí ZDE.

Doplňkový elektronický kurs k předmětu KOME je dostupný ZDE .

Podmínky získání zápočtu

Podmínky pro docházku studentům odpovídají pravidlům K154.

Všechny úlohy a testy musí být odevzdány a hodnoceny lépe než za F.

Při hodnocení F je možná 1 oprava.

Poslední aktualizace: 21. 9. 2020 000 13:00

Všechna práva vyhrazena © | Katedra speciání geodézie 2017 - 2021.