LSK
logo Katedra speciální geodézie

Fakulta stavební


Laserové skenování

Základní údaje o předmětu

Kód předmětu: 154LSK

Přednášející: Ing. Tomáš Křemen, Ph.D.

Cvičící: Ing. Tomáš Křemen, Ph.D. (vedoucí cvičení)

Rozsah: 1+1

Počet kreditů: 2

Ukončení: kz

Místnost cvičení/přednášky: B971/B971

Anotace předmětu

Předmět je určen pro studenty zajímající se o nové technologie digitálního sběru prostorových dat. Hlavními tématickými okruhy jsou : principy a teorie činnosti laserových skenovacích systémů, základní typy laserových skenerů, vlivy působící na přesnost měření, obecný postup zpracování měření ( zpracování mračna bodů), přehled vybraných laserových skenovacích systémů, praktické využití ve stavebnictví a příbuzných oborech, ekonomické přínosy, bezpečnost práce.

Doporučená literatura

 1. Štroner a kol.: 3D skenovací systémy. Česká technika – nakladatelství ČVUT, Praha, 2013, 396 s, ISBN 978-80-01-05371-3.
 2. Štroner, M. - Pospíšil, J.: Terestrické skenovací systémy. Česká technika – nakladatelství ČVUT, Praha, 2008, 187 s. ISBN 978-80-01-04141-3.
 3. Doplňková literatura bude uvedena na přednáškách a cvičeních.

Přednášky

Cvičení

Přednášky jsou nepovinné.

Rámcová osnova přednášek

Cvičení

Pravidla docházky v souladu s obecnými pravidly katedry.

Rámcová osnova cvičení

 1. Úvod. Ukázka skenování.
 2. První úloha - Určení objemu.
 3. Druhá úloha - Vytvoření modelu místnosti. Vektorizace, nahrazování mračna bodů základními geometrickými útvary.
 4. Třetí úloha - Vytvoření modelu objektu Nahrazování mračna bodů nepravidelnou trojúhelníkovou sítí

Podmínky získání zápočtu

 1. Absolvování cvičení.
 2. Odevzdání technických zpráv z jednotlivých úloh.
 3. Úspěšné napsání zápočtového testu.

Technická zpráva

Cca tři až pět stran formátu A4.

Osnova technické zprávy

 1. Zadání.
 2. Popis zpracování.
 3. Prezentace výsledků.
 4. Závěr.
 5. Přílohy.

Poslední aktualizace: 18. 9. 2020 000 16:38

Všechna práva vyhrazena © | Katedra speciání geodézie 2017 - 2021.