MEGE
logo Katedra speciální geodézie

Fakulta stavební


Metrologie v geodézii

Základní údaje o předmětu

Kód předmětu: 154MEGE

Přednášející: Ing. Lenka Línková, Ph.D.

Cvičící: Ing. Lenka Línková, Ph.D.

Rozsah: 1+1

Počet kreditů: 2

Ukončení: kz

Místnost cvičení/přednášky: B971/B971

V zimním semestru 2020/21 probíhá předmět formou povinného kurzu v systému Moodle.

Anotace předmětu

Metrologické předpisy, terminologie. Kalibrace geodetických přístrojů a pomůcek. Nejistoty měření. Metrologie v systému řízení kvality. Zavádění metrologie v geodetické firmě.

Doporučená literatura

[1] Zákon č.505/1990 Sb., o metrologii v platném znění.

[2] TNI 01 0115 Mezinárodní metrologický slovník - Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM). Aktuální vydání

[3] Šindelář, V.-Tůma, Z.: Metrologie, její vývoj a současnost. 1. vyd., ČMS, Praha 2002.

[4] Tůmová, O: Metrologie a hodnocení procesů, BEN - technická literatura, 2010, ISBN 978-80-7300-249-7.

Harmonogram přednášek

Časový harmonogram přednášek je možné stáhnout ve formátu pdf.


Cvičení

Cvičení je realizováno ve formě samostatného vyhotovení semestrální měřické úlohy. Součástí této úlohy je jednodenní či dvoudenní geodetické měření na metrologické základně pro kalibraci přístrojů (doba trvání závisí na organizaci měřických prací a kvalitě získaných výsledků). Studenti vyhotovují semestrální práci dle metodiky ČSN ISO 17 123 s průběžnými konzultacemi a konečným vyhodnocením.

Výsledná známka z předmětu vychází z hodnocení semestrální měřické úlohy a z hodnocení závěrečného zápočtového testu.

Podmínky pro udělení klasifikovaného zápočtu

Pravidla docházky v souladu s obecnými pravidly katedry. Hodnocení semestrální měřické úlohy E nebo lépe (při hodnocení F se úloha vrací k přepracování), hodnocení zápočtového testu E nebo lépe (při hodnocení F má student jednu možnost opravného testu).

Další informace

Poslední aktualizace: 14. 9. 2020 000 8:57

Všechna práva vyhrazena © | Katedra speciání geodézie 2017 - 2021.