Předměty - obor Geodézie a kartografie
logo Katedra speciální geodézie

Fakulta stavební


Výuka předmětů oboru Geodézie a kartografie

Magisterský stupeň

Diplomová práce (154DPM)

Ekonomika v zeměměřictví a katastru (154EKZ)

Inženýrská geodézie 2 (154ING2)

Inženýrská geodézie 3 (154ING3)

Inženýrská geodézie 4 (154ING4)

Laserové skenování (154LSK)

Kontrolní měření (154KOME)

Metrologie v geodézii (154MEGE)

Microstation 3D (154MC3D)

Stavebně průmyslová geodézie (154SPG)

Výuka v terénu IG (154VYIG)

Základy AutoCADu pro IG (154ACIG)

Základy automatizace v IG (154ZAIG)

Doktorský stupeň

Grafický systém MicroStation (D54GMS)

Teoretické základy inženýrské geodézie (D54TIG)

Teorie měřících systémů (D54TMS)

Analýza dat v inženýrské geodézii (D54AIG)

Geodetické úlohy a jejich přesnost (D54GUP)

Teorie vlivu atmosféry na geodata (D54TAG)

Poslední aktualizace: 21. 9. 2020 000 13:05

Všechna práva vyhrazena © | Katedra speciání geodézie 2017 - 2021.