SPG
logo Katedra speciální geodézie

Fakulta stavební


Stavebně průmyslová geodézie

Základní údaje o předmětu

Kód předmětu: 154SPG

Přednášející: doc. Ing. Pavel Hánek, CSc

Cvičící: Ing. J. Braun, Ph.D. (vedoucí cvičení)

Rozsah: 2+2

Počet kreditů: 4

Ukončení: z, zk

Místnost cvičení/přednášky: B971/B976

Anotace předmětu

Geodetické práce v silničním a železničním stavitelství, při výstavbě mostů a vodohospodářských děl. Geodézie ve strojírenství. Katastr podzemních vedení. Zaměřování stavebních a památkových objektů. Podmínka: zkouška z IG.

Doporučená literatura

Hánek P. - Janžurová I.: Stavební a průmyslová geodézie - doplňující text, zapůjčeno na semestr.

Cvičení

Podmínky získání zápočtu

Harmonogram cvičení


Letní semestr 2020/2021
Studijní skupina Datum Náplň cvičení
Všichni
24. 2. 2021
Zaměření interiéru památkového objektu
Všichni
10. 3. 2021
Zaměření interiéru památkového objektu
Všichni
24. 3. 2021
Zaměření železničního oblouku
Všichni
7. 4. 2021
Zaměření prostorové polohy komína
Všichni
21. 4. 2021
Vytyčení podle stavebního výkresu
Všichni
5. 5. 2021
Konzultace a odevzdání úloh

Doplňkový materiál k přednáškám

Geodetické práce v památkové péči

Vybrané slidy z přednášky (ukázky zákresu, měření a terminologie u vybraných prvků) v archivu zip.

Speciální metody k přenesení polohy a směrníku do vyšších pater budov v archivu zip.

Prezentace a příspěvek "Dokumentace architektonických památek s využitím laserového skenování" z konference "45. Geodetické informační dny" (2009). Příspěvek ke stažení zde (pdf) a prezentace zde (ppt).

Další informace k předmětu

Jsou dostupné na webových stránkách přednášejícího doc. Ing. Pavla Hánka, CSc.

Poslední aktualizace: 1. 1. 1970 000 0:00

Všechna práva vyhrazena © | Katedra speciání geodézie 2017 - 2021.