VYIG
logo Katedra speciální geodézie

Fakulta stavební


Výuka v terénu IG

Tyto webové stránky vznikly s podporou projektu RPMT 2017.

Základní údaje o předmětu

Kód předmětu: 154VYIG

Cvičící: prof. Ing. M. Štroner, Ph.D. (vedoucí cvičení), Ing. L. Línková, Ph.D., Ing. T. Jiřikovský, Ph.D., Ing. B. Koska, Ing. T. Křemen, doc. Ing. R. Urban.

Rozsah: 0+4

Počet kreditů: 2

Ukončení: kz

Anotace předmětu

Zaměření a výpočet geodetické mikrosítě pro průmyslová měření, výšková měření, metoda přechodných stanovisek, výpočet vytyčovacích prvků, vytyčení stavby, kontrola vytyčení, vytyčení komunikace s přechodnicemi, příčné profily a podélný profil, zaměření účelové prostorové vytyčovací sítě elektronickým tachymetrem, včetně vyhodnocení přesnosti.

Doporučená literatura

[1] Bajer, M. - Procházka, J.: Inženýrská geodézie 10, 20. Praha: ČVUT, 1997. ISBN 80-01-01673-0.

[2] Hampacher, M. - Štroner, M.: Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii. Praha: ČVUT, 2015. ISBN 978-80-01-05843-5.

[3] Štroner, M.: PrecisPlanner3D. http://k154.fsv.cz/~stroner/PPlanner.

Informace

Termín: 29. 8. – 10. 9. 2021

Místo: Výukové sředisko Mariánská

Doprava: Doprava je individuální. Cestovné si hradí každý student sám.

Příjezd a odjezd: Bude upřesněn

Důležité:

Mít předmět zapsán v systému KOS před zahájením kurzu!

Od každého bude vybrána vratná kauce 300 Kč.

Souhlasit s podmínkami BOZP a ubytovacího řádu střediska: výňatek ubytovacího řádu.

Každý vlastní reflexní vestu, práce na silnici za provozu!!!

Kancelářské vybavení pro zpracování a odevzdání úloh viz pokyny.

Vhodné oblečení do deště a přezůvky na chatu.

Platba

Placená částka: 3120 Kč

Další údaje k platbě (termín a způsob platby) budou zveřejněny později.

Dokumenty k vytištění

Manuál výuky VTIG

Harmonogram výuky, skupiny

Dále je nutné před odjezdem vždy do skupiny vytisknout alespoň jedno zadání všech úloh spolu s požadovaným počtem zápisníků!

Ostatní dokumenty

Návod Topcon GPT-7501

Návod Leica TC 1200

Návod Zeiss DiNi22 (Sokkia SDL-2)

Návod Easynet

Návod Gama

Zadání úloh

Souhrnné infomrace ke všem úlohám:

Všechny úlohy
Lokality
Návod

Kód úlohy: M

Mikrosíť
Zadání
Lokalita
Postup práce
Rozbory přesnosti a výpočty

Kód úlohy: D

Deformace
Zadání
Lokalita
Postup práce
Rozbory přesnosti a výpočty

Kód úlohy: S

Vytyčení osy komunikace
Zadání
Lokalita
Postup práce

Kód úlohy: T

Určení prostorové účelové sítě
Zadání
Lokalita
Určení pomocných veličin
Standardní postup měření sítě „Mariánská“

Kód úlohy: V

Vytyčení objektu
Zadání
Lokalita
Postup práce

Poslední aktualizace: 1. 1. 1970 000 0:00

Všechna práva vyhrazena © | Katedra speciání geodézie 2017 - 2021.