GD04
logo Katedra speciální geodézie

Fakulta stavební


Geodézie 4

Základní údaje o předmětu

Kód předmětu: 154GD04

Přednášející: Dr. Ing. Zdeněk Skořepa

Cvičící: Dr. Ing. Zdeněk Skořepa (vedoucí cvičení)

Rozsah: 3+3

Počet kreditů: 6

Ukončení: z, zk

Místnost cvičení/přednášky: B978/C208

Anotace

Pozornost je věnována: za prvé, otázkám transformace souřadnic v rovině při nadbytečném počtu identických bodů (Helmertova transformace). Za druhé, formulaci a řešení chybového modelu základních úloh protínání (kovarianční matice souřadnic, střední elipsa chyb, izočáry pro střední chybu souřadnicovou) a vyrovnání polygonového pořadu metodou nejmenších čtverců. Za třetí, vyrovnání osnovy směrů měřených ve skupinách pomocí metody nejmenších čtverců a vlivu chyby v dostředění teodolitu a cíle na měřený úhel.

Doporučená literatura

  1. Skorepa, Z.: Geodezie 4. Praha, Česka technika - nakladatelstvi CVUT, 2014.

Přednášky

Cvičení

Zkouška

Přednášky jsou nepovinné.

Podrobné informace o přednáškách na stránce udržované přednášejícím zde.

Cvičení

Pravidla docházky v souladu s obecnými pravidly katedry.

Informace o cvičení na stránce udržované vedoucím cvičení zde.

Zkouška

Informace budou doplněny.

Poslední aktualizace: 29. 5. 2020 000 12:35

Všechna práva vyhrazena © | Katedra speciání geodézie 2017 - 2021.