TCV2
logo Katedra speciální geodézie

Fakulta stavební


Teorie chyb a vyrovnávací počet 2

Tyto webové stránky vznikly s podporou projektu RPMT 2019.

Základní údaje o předmětu

Kód předmětu: 154TCV2

Přednášející: prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.

Cvičící: Ing. Lenka Línková, Ph.D. (vedoucí cvičení), Ing. Jaroslav Braun, Ph.D., prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.

Rozsah: 2+3

Počet kreditů: 6

Ukončení: z,zk

Místnost cvičení/přednášky: B977/C208

Anotace

Vyrovnání zprostředkujících, opakování chyb měření a základních postupů. Zákon hromadění vah. Obecný zákon hromadění směrodatných odchylek. Robustní metody vyrovnání. Vyhledávání odlehlých měření. Speciální postupy ve vyrovnání: Eliminace neznámých. Sekvenční vyrovnání. Chyby ve výchozích veličinách. Aproximace vztahů. Regresní a korelační analýza. Vyrovnávací přímka a rovina. Aproximace empirickým polynomem. Harmonická analýza. Fourierova transformace. Vyrovnání podmínkových s neznámými. Testování statistických hypotéz 2. Spolehlivost (reliability). Optimalizace geodetických měření. Metody řešení normálních rovnic. Přímé řešení, inverze, pseudoinverze.

Doporučená literatura

 1. Hampacher, M. - Štroner, M.: Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii. 2. vyd., Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2015. 336 s. ISBN 978-80-01-05843-5.
 2. Böhm, J. - Radouch, V. - Hampacher, M.: Teorie chyb a vyrovnávací počet. GKP, Praha 1990. ISBN 80-7011-056-2.
 3. Hampacher, M. - Radouch, V.: Teorie chyb a vyrovnávací počet 10, 20. Příklady a návody ke cvičení. ČVUT v Praze, 2000, ISBN 80-01-02250-1.
 4. Hampacher, M. - Radouch, V.: Teorie chyb a vyrovnávací počet 10. ČVUT v Praze, 1997, ISBN 80-01-01704-4.

Přednášky

Cvičení

Zkouška

Přednášky jsou nepovinné.

Harmonogram přednášek

 1. Vyrovnání zprostředkujících, opakování chyb měření a základních postupů.
 2. Zákon hromadění vah. Obecný zákon hromadění směrodatných odchylek.
 3. Robustní metody vyrovnání. Vyhledávání odlehlých měření.
 4. Speciální postupy ve vyrovnání: Eliminace neznámých. Sekvenční vyrovnání. Chyby ve výchozích veličinách.
 5. Aproximace vztahů. Regresní a korelační analýza.
 6. Vyrovnávací přímka a rovina. Aproximace empirickým polynomem.
 7. Harmonická analýza. Fourierova transformace.
 8. Vyrovnání podmínkových s neznámými.
 9. Testování statistických hypotéz 2.
 10. Spolehlivost (reliability).
 11. Optimalizace geodetických měření.
 12. Metody řešení normálních rovnic. Přímé řešení, inverze, pseudoinverze.

Prezentace přednášek jsou na osobních stránkách přednášejícího.

Cvičení

Organizace cvičení


Harmonogram cvičení

Časový harmonogram cvičení je možné stáhnout ve formátu pdf.Náplň cvičení a podklady

1. Lineární regrese

2. GNU Gama - vyrovnání vázané a volné sítě.

3. Obecný zákon hromadění směrodatných odchylek.

4. Test ze 3. cvičení. Testování statistických hypotéz.

5. Test ze 4. cvičení. Robustní metody vyrovnání.

6. Robustní metody vyrovnání - dokončení.

7. Vyrovnávací rovina - vodorovná, obecná.

8. Aproximace empirickým polynomem.

9. Test ze 7. a 8. cvičení. Harmonická analýza. Fourierova transformace.

10. Vyrovnání podmínkových s neznámými.

11. Testování opakovaných měření.

12. Test z 11. cvičení. Zápočet.

Všechna práva vyhrazena © | Katedra speciání geodézie 2017 - 2021.