VY1
logo Katedra speciální geodézie

Fakulta stavební


Výuka v terénu GD 1, 2

Tyto webové stránky vznikly s podporou projektu RPMT 2016.

Pozor, informace se mohou průběžně měnit v souvislosti s COVID-19

Základní údaje o předmětu

Kód předmětu: 154VY1

Cvičící: Ing. M. Seidl, Ph.D. (vedoucí cvičení), Ing. J. Braun, Ph.D., ing. T. Jiřikovský, Ph.D.

Rozsah: 0+4

Počet kreditů: 2

Ukončení: kz

Anotace

Zhuštění bodového pole (úhlová měření teodolity, délková měření elektrooptickými dálkoměry, nivelace, GNSS), zaměření polohopisu s výškami (polygonový pořad, kresba v sw. Kokeš), zaměření vodiče vysokého napětí - nepřístupná vzdálenost, vytyčení stavebního objektu, vytyčení osy komunikace.

Informace

Termín: 27. 6. – 9. 7. 2021

Místo: Výukové sředisko FSv ČVUT Mariánská u Jáchymova, Kapitána Jaroše 41, okres Karlovy Vary

Doprava: Doprava je individuální. Cestovné si hradí každý student sám.

Příjezd a odjezd: Bude upřesněno

Na začátku výuky budete rozděleni do skupin po 3-4 studentech.


Důležité:

Mít předmět zapsán v systému KOS před zahájením kurzu!

Od každého bude vybrána vratná kauce 300 Kč.

Souhlasit s podmínkami BOZP a ubytovacího řádu střediska: výňatek ubytovacího řádu.

Každý vlastní reflexní vestu , práce na silnici za provozu!!!

Kancelářské vybavení pro zpracování a odevzdání úloh viz pokyny.

Vhodné oblečení do deště a přezuvky na chatu.

Platba

Placená částka: 3120 Kč


Platbu je nutno uskutečnit do 21. 5. 2021

Platit lze pouze bezhotovostním převodem z účtu na účet:

Číslo konta: 51-2260570287/0100,

Variabilní symbol: najdete v seznamu variabilních symbolů (platné ke dni 2. 5. 2021).

Bez uvedení variabilního symbolu nemůže být Vaše platba identifikována!!!

Dokumenty k vytištění

Obecné pokyny k výuce

Obecné pokyny k úlohám

Harmonogram výuky, skupiny

Seznam souřadnic (místopisy v úloze vyt. objektu a observace)

Dále je nutné před odjezdem vždy do skupiny vytisknout alespoň jedno zadání všech úloh spolu s požadovaným počtem zápisníků!

Ostatní dokumenty

Návod Leica TC403

Návod Leica TS06

Návod Trimble M3

Návod Trimble GeoXR

Rozpiska

Zadání jednotlivých úloh

Kód úlohy: NV

Zaměření vodiče vysokého napětí
Zadání
Lokalita
Kolimační a indexová chyba
Zápisník - Univerzální (1x na osobu)
Kontrola

Kód úlohy: V2

Vytyčení objektu
Zadání
Výkres objektu
Lokalita
Místopisy bodového pole
Vzorový vytyčovací výkres

Kód úlohy: V1

Vytyčení osy komunikace
Zadání
Lokalita
Vzorový vytyčovací výkres
Kontrola

Kód úlohy: P, M, K2

Zaměření polohopisu s výškami
Zadání
Lokality
Vzorový výkres
Zápisník - Univerzální (4x do skupiny)
Obecný postup měření situace
Transformace souřadnic polygonového pořadu
Výškový uzávěr polygonového pořadu
Návod na kódovou kresbu (Trimble M3, sw. Kokeš)

Kódy úlohy: O1, O2, O3, K1

Určení souřadnic bodu
Zadání
Přehledka sítě Mariánská
Vzorový observační plán
Zápisník - Vodorovné směry (4x na osobu)
Zápisník - Univerzální (2x na osobu)
Zápisník - Technická nivelace (2x do skupiny)
Hodnocení přesnosti na stanovisku
Matematická redukce délek
Protokol GNSS (docx), Protokol GNSS (pdf)
Vyhláška 31/1995 Sb.
Seznámení s GNSS
Kontrola

Hodnocení studentů

Známky z měřických úloh a zápočtového testu jsou k nahlédnutí ZDE.

Poslední aktualizace: 2. 5. 2021 000 18:59

Všechna práva vyhrazena © | Katedra speciání geodézie 2017 - 2021.