VY3
logo Katedra speciální geodézie

Fakulta stavební


Výuka v terénu GD 3, 4

Tyto webové stránky vznikly s podporou projektu RPMT 2018.

Základní údaje o předmětu

Kód předmětu: 154VY3

Cvičící: Dr.Ing. Z. Skořepa (vedoucí cvičení), doc.Ing. R. Urban, Ph.D., Ing. J. Braun, Ph.D.

Rozsah: 0+4 (2 týdny v terénu)

Počet kreditů: 2

Ukončení: kz

Anotace

Zaměření a výpočet bodů geodetické sítě - plošná účelová síť s měřenými vodorovnými směry a délkami, určení trigonometrických výškových rozdílů z oboustranně a současně měřených zenitových úhlů a šikmých délek pomocí totální stanice, určení výšky jednoho bodu sítě geometrickou nivelací ze středu (přesná nivelace), použití GNSS (RTK měření v síti referenčních stanic CZEPOS), výpočet podle metody nejmenších čtverců. Podrobné polohopisné a výškopisné měření (tachymetrie) zadané lokality v extravilánu v měřítku 1 : 1000 a vyhotovení digitálního modelu terénu. Zaměření stávajícího stavu stavebního objektu pro plánovanou rekonstrukci a vyhotovení dokumentace v měřítku 1 : 50 (výkres půdorysu).

Informace

Termín: 29. 8. – 10. 9. 2021

Místo: Výukové sředisko FSv ČVUT Mariánská u Jáchymova, Kapitána Jaroše 41, okres Karlovy Vary

Doprava: Doprava je individuální. Cestovné si hradí každý student sám.

Příjezd a odjezd: Bude upřesněn

Důležité:

Mít předmět zapsán v systému KOS před zahájením kurzu!

Od každého bude vybrána vratná kauce 300 Kč.

Souhlasit s podmínkami BOZP a ubytovacího řádu střediska: výňatek ubytovacího řádu.

Každý má vlastní reflexní vestu , práce na silnici za provozu!!!

Kancelářské vybavení pro zpracování a odevzdání úloh viz pokyny.

Vhodné oblečení do deště a přezůvky na chatu.

Platba

Placená částka: 3120 Kč

Další údaje k platbě (termín a způsob platby) budou zveřejněny později.

Dokumenty k vytištění

Obecné pokyny k výuce

Obecné pokyny k úlohám

Harmonogram výuky, skupiny

Rozpiska

Dále je nutné před odjezdem vždy do skupiny vytisknout alespoň jedno zadání všech úloh spolu s požadovaným počtem zápisníků!

Ostatní dokumenty

Návod Leica TC403

Návod Leica TS06

Návod Trimble M3

Návod Trimble GeoXR

Vzorová technická zpráva

ČÚZK - Návod pro správu geodetických základů

Doplňkové soubory - zápisníky, prezentace GNSS

Zadání jednotlivých úloh

Kód úlohy: DMT

Digitální model terénu
Zadání
Zaměřovaná lokalita
Trasa polygonového pořadu
Postup zpracování úlohy
Návod - Redukce délek do 2 km
Návod - Výpočet a vyrovnání polygonového pořadu
Návod - Výpočet objemu
Návod - software ATLAS DMT
Ukázka 1 výstupu DMT, Ukázka 2 výstupu DMT
Univerzální zápisník (3x do skupiny)

Kód úlohy: DOK

Dokumentace stavebního objektu
Zadání
Zaměřovaný objekt
Bodové pole - výškové
Postup zpracování úlohy
Návod - software ProgeCAD
Návod - software Microstation
Ukázka výkresů
Univerzální zápisník (3x do skupiny)
Protokol určení bodů technologií GNSS (1x do skupiny)

Kód úlohy: USP

Účelová síť - poloha, volná síť
Zadání
Lokalita měření
Bodové pole
Zadané kombinace určovaných bodů
Postup zpracování úlohy
Redukce délek
Postup vyrovnání a testovací příklad pro MATLAB
Posouzení shody souřadnic z totální stanice a z GNSS
Návod - software GAMA
Program GAMA
Protokol určení bodů technologií GNSS (1x do skupiny)

Kód úlohy: USV

Účelová síť - určení výšek
Zadání
Lokalita měření
Bodové pole
Zadané kombinace určovaných převýšení
Výškové profily vybraných záměr
Postup zpracování úlohy
Návod - Výpočet zenitových úhlů
Návod - Výpočet výškové sítě vyrovnáním
Ukázka nivelačního zápisníku DNA03

Hodnocení studentů

Známky z měřických úloh a zápočtového testu jsou k nahlédnutí ZDE.

Doplňující informace

Stránky předmětu 154VY3 spravované vedoucím výuky v terénu ZDE.

Poslední aktualizace: 10. 3. 2021 000 12:09

Všechna práva vyhrazena © | Katedra speciání geodézie 2017 - 2021.