GEY1
logo Katedra speciální geodézie

Fakulta stavební


Geodézie 1

Základní údaje o předmětu

Kód předmětu: 154GEY1

Přednášející: prof. Ing. M. Štroner, CSc.

Cvičící: doc. Ing. R. Urban, Ph.D. (vedoucí cvičení)

Rozsah: 2+3

Počet kreditů: 6

Ukončení: z, zk

Místnost cvičení/přednášky: B972/C233

Anotace

Historický úvod, zobrazení Země a redukce měřených veličin. Základní geodetické přístroje (teodolity, dálkoměry) a pomůcky a jejich části. Přístrojové chyby a jejich eliminace. Teoretické základy měření vodorovných i svislých úhlů a délek. Centrace měřených veličin. Základní souřadnicové výpočty.

Doporučená literatura

 1. Ratiborský, J.: Geodézie 10. 2. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2005. 234 s.
 2. Formanová, P. – Kubín, T.: Geodézie 1, 2 (Návody na cvičení). 1. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2009. 136 s.
 3. Blažek R. - Skořepa Z.: Geodézie 3 Výškopis, ČVUT Praha, 2009.
 4. Štroner, M. - Hampacher, M.: Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii. 1. vyd. Praha: CTU Publishing House, 2011. 313 s. ISBN 978-80-01-04900-6.
 5. Pospíšil, J. - Štroner, M.: Stavební geodézie - doplňkové skriptum pro obor A. Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2010. 89 s. ISBN 978-80-01-04594-7.

Přednášky

Cvičení

Přednášky jsou nepovinné.

Harmonogram přednášek

 1. Úvod do geodézie (tvar a rozměry Země, nahrazující plochy, zobrazování Země, souřadnicové soustavy).
 2. Bodová pole
 3. Souřadnicové výpočty I.
 4. Souřadnicové výpočty II.
 5. Hodnocení přesnosti měření a vytyčování (úvod do teorie chyb).
 6. Vyrovnání měření (úvod do vyrovnávacího počtu).
 7. Geodetické přístroje a pomůcky
 8. Určování úhlů
 9. Určování délek I.
 10. Určování délek II.
 11. Určování výšek I.
 12. Určování výšek II.
 13. Vliv prostředí na geodetická měření

Cvičení

Organizace cvičení

Náplň cvičení

1. Minutové teodolity I Úvod do cvičení. Jednotky, směrník, souřadnicové rozdíly. Popis teodolitu Theo 020, centrace a horizontace v učebně. Zadání Dcv. 1: Výpočet trojúhelníku a směrníku.
 
2. Minutové teodolity II Princip měření vodorovných směrů. Osnova směrů s minutovým teodolitem před fakultou.
 
3. Vteřinové teodolity I Popis vteřinového teodolitu Theo 010. Osnova směrů s vteřinovým teodolitem před fakultou.
 
4. Vteřinové teodolity II Test č. 1 – výpočet zápisníku vodorovných směrů. Princip měření zenitových úhlů. Praktické měření před fakultou.
 
5. Totální stanice I Test č. 2 – výpočet zápisníku zenitových úhlů. Popis totální stanice. Praktické měření osnovy před fakultou s délkami.
 
6. Délky Výklad k TZ. Praktické měření vodorovné délky paralakticky, EOD, pásmem a ryskovým dálkoměrem.
 
7. Souřadnice Redukce délek. Praktické zaměření souřadnic bodu 2 x rajónem, protínáním z délek a úhlů (totální stanice).
 
8. Protínání zpět I Praktické zaměření protínání zpět z úhlů ve 3 skupinách (elektronické teodolity Topcon).
 
9. Polygonový pořad I Praktické zaměření oboustranně orientovaného a připojeného polygonového pořadu (totální stanice).
 
10. Výpočty I protínání Test č. 3 – rajón, protínání. Výpočet protínání zpět.
 
11. Výpočty II polygon Výpočet polygonového pořadu.
 
12. Výpočty III test Test č. 4 – polygonový pořad.
 
13. Rezerva Udělování zápočtů.


Harmonogram cvičení

Časový harmonogram cvičení je možné stáhnout ve formátu pdf.Hodnocení studentů

Známky z měřických úloh a zápočtových testů jsou k nahlédnutí ZDE.Podklady ke cvičení

1. Minutové teodolity I

Popisové pole

Obsah technické zprávy

Vzor technické zprávy

Přehledka bodů

Seznam souřadnic

 
2. Minutové teodolity II

2 x zápisník vodorovných směrů

Měření směrů

 
3. Vteřinové teodolity I

1 x zápisník vodorovných směrů

 
4. Vteřinové teodolity II

1 x zápisník vodorovných směrů

1 x zápisník výškových úhlů

 
5. Totální stanice I

1 x zápisník výškových úhlů

1 x univerzální zápisník

Leica TC403 návod

 
6. Délky

Zadání délky

1 x univerzální zápisník

 
7. Souřadnice

Zadání souřadnice

1 x univerzální zápisník

 
8. Protínání zpět I

Zadání protínání zpět

1 x zápisník vodorovných směrů

 
9. Polygonový pořad I

Zadání polygonový pořad

1 x univerzální zápisník

 


Domácí úkoly

Pokyny pro zpracování domácích úloh

Každá úloha sestává z:

1) popisového pole, které obsahuje:

2) vypracování, které musí obsahovat:

Celá úloha se píše perem (ne tužkou), kaligraficky úhledně.

1. domácí úkol

Soubor Popis obsahu souboru
Slovní zadání slovní zadání 1. domácího úkolu
Numerické zadání numerické zadání 1. domácího úkolu
Kontrola výsledků kontrola výsledků 1. domácího úkolu

Poslední aktualizace: 29. 5. 2020 000 12:35

Všechna práva vyhrazena © | Katedra speciání geodézie 2017 - 2021.