GEY2
logo Katedra speciální geodézie

Fakulta stavební


Geodézie 2

Základní údaje o předmětu

Kód předmětu: 154GEY2

Přednášející: prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.

Cvičící: doc. Ing. Rudolf Urban, Ph.D. (vedoucí cvičení)

Rozsah: 2+3

Počet kreditů: 6

Ukončení: z, zk

Anotace

Geodetické polohové základy, souřadnicové systémy a mapová díla na území ČR. Úpravy měřených veličin pro určení polohy bodu. Metody podrobného polohopisného měření a jeho početní i grafické zpracování. Vytyčovací úlohy (kružnicové oblouky a jednoduché, objekty), určování výměr. Základní programové zabezpečení výpočtů v geodézii.

Doporučená literatura

 1. Ratiborský, J.: Geodézie 10. 2. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2005. 234 s.
 2. Formanová, P. – Kubín, T.: Geodézie 1, 2 (Návody na cvičení). 1. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2009. 136 s.
 3. Blažek R. - Skořepa Z.: Geodézie 3 Výškopis, ČVUT Praha, 2009.
 4. Štroner, M. - Hampacher, M.: Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii. 1. vyd. Praha: CTU Publishing House, 2011. 313 s. ISBN 978-80-01-04900-6.
 5. Pospíšil, J. - Štroner, M.: Stavební geodézie - doplňkové skriptum pro obor A. Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2010. 89 s. ISBN 978-80-01-04594-7.
 6. Hojovec, V. a kol.: Kartografie. Geodetický a kartografický podnik, Praha, 1987.
 7. Vykutil, J.: Vyšší geodézie. 1. vyd. Praha:Kartografie, 1982. 544 s.

Přednášky

Přednášky jsou nepovinné.

Harmonogram přednášek

 1. Polohové a výškové vytyčování.
 2. Určování ploch a objemů.
 3. Moderní geodetické měřické technologie (GNSS, 3D skenování, DPZ, Fotogrammetrie).
 4. Digitální model terénu.
 5. Základy mapování a účelového mapování.
 6. Státní a účelová mapová díla ČR.
 7. Geografické informační systémy.
 8. Základy vyšší geodézie.
 9. Základy fyzikální geodézie.
 10. Základy kartografie a matematické kartografie.
 11. Katastr nemovitostí ČR.
 12. Platné zákony a vyhlášky pro obor geodézie v ČR.
 13. Organizace Zeměměřické služby ČR.

Cvičení

Organizace cvičení


Náplň cvičení

1. Technická nivelace I Úvod do cvičení. Výklad technické nivelace. Zadání Dcv. 1 – výpočet nivelačního zápisníku.
 
2. Technická nivelace II Odevzdání Dcv. 1. Technická nivelace v terénu. Polní zkouška nivelačního přístroje.
 
3. Vteřinové teodolity Odevzdání TZ - technická nivelace. Test č. 1 – technická nivelace. Měření osnovy směrů na střeše.
 
4. Polygonový pořad Odevzdání TZ - měření osnovy. Zaměření uzavřeného polygonového pořadu s výškami.
 
5. Výpočty I (polygon) Test č. 2 – výpočet orientačního posunu. Výpočet polygonového pořadu. Registrace v totální stanici.
 
6. Situace I Odevzdání polygonového pořadu. Podrobné měření situace polární metodou s registrací.
 
7. Situace II Výklad ortogonální metoda. Výklad transformace. Zaměření části polohopisu ortogonálně z volné přímky.
 
8. Výpočty II (Groma) Výklad Groma. Zpracování podrobného měření a kontrolně polygonový pořad. Transformace souřadnic.
 
9. Kreslení (Kokeš) Zpracování výkresu v programu Kokeš. Dcv. 2 – Vytyčovací prvky. Test č. 3 – transformace souřadnic.
 
10. Vytyčování Odevzdání TZ – situace a Dcv. 2 – Vytyčovací prvky. Vytyčení objektu v terénu. Kontrola vytyčení.
 
11. Plocha Odevzdání TZ – Vytyčení. Test č. 4 – Vytyčovací prvky. Zaměření plochy polárně s registrací. Výpočet plochy.
 
12. Opravy a zápočet Odevzdání TZ – Určení plochy.
 
13. Rezerva Udělování zápočtů.


Harmonogram cvičení

Časový harmonogram cvičení je možné stáhnout ve formátu pdf.Hodnocení studentů

Známky z měřických úloh a zápočtových testů jsou k nahlédnutí ZDE.Podklady ke cvičení

1. Nivelace I

Nivelační zápisník

Vzorové nivelační zápisníky

 
2. Nivelace II

Zadání úlohy

Přehledka bodů

Nivelační zápisník

 
3. Vteřinové teodolity

Zadání úlohy

Výpočet orientačního posunu

Hodnocení přesnosti

Geodetické údaje bodů

Nivelační zápisník

Zápisník vodorovných směrů

 
4. Polygonový pořad

Zadání úlohy

Přehledka bodů

Univerzální zápisník

 
5. Výpočty I

Výpočet výškového uzávěru

 
6. Situace I

Zadání úlohy

Návod pro vypracování úlohy

Podklad pro polní náčrt

Uživatelská příručka - Leica TS06

Uživatelská příručka - Leica TC403

 
7. Situace II

Zadání úlohy

Výpočet transformace

 
8. Výpočty II (Groma)

Ve výstavbě ...

 
9. Kreslení (Kokeš)

Vzor výkresu situace

Vzor vytyčovacího výkresu

Pokyny k tvorbě vytyčovací výkres

 
10. Vytyčování

Zadání úlohy

Přehledka bodů

 
11. Plocha

Zadání úlohy

Návod k úlozeDomácí úkoly  zpět na obsah stránek

Pokyny pro zpracování domácích úloh

Každá úloha sestává z:

1) popisového pole, které obsahuje:

2) vypracování, které musí obsahovat:

Celá úloha se píše perem (ne tužkou), kaligraficky úhledně.

1. domácí úkol - Výpočet nivelačního zápisníku

Soubor Popis obsahu souboru
Slovní zadání slovní zadání 1. domácího úkolu
Numerické zadání numerické zadání 1. domácího úkolu
Kontrola výsledků kontrola výsledků 1. domácího úkolu

2. domácí úkol - Výpočet vytyčovacích prvků

Soubor Popis obsahu souboru
Slovní zadání slovní zadání 2. domácího úkolu
Numerické zadání numerické zadání 2. domácího úkolu
Kontrola výsledků kontrola výsledků 2. domácího úkolu

Poslední aktualizace: 1. 1. 1970 000 0:00

Všechna práva vyhrazena © | Katedra speciání geodézie 2017 - 2021.