PCK
logo Katedra speciální geodézie

Fakulta stavební


Počítačové kreslení

Základní údaje o předmětu

Kód předmětu: 154PCK

Přednášející: doc. Ing. R. Urban, Ph.D.

Cvičící: doc. Ing. R. Urban, Ph.D. (vedoucí cvičení).

Rozsah: 2+2

Počet kreditů: 5

Ukončení: kz

Místnost cvičení/přednášky: B977/B977

Anotace

Výuka tvorby výkresové dokumentace pro strojírenské a stavební účely v počítačovém programu AutoCAD firmy Autodesk. Základy AutoCADu - práce se soubory, typy souborů, kompatibilita, uživatelské prostředí, ovládání, kreslení, úchopy, trasování, hladiny, měření, kótování, bloky, tabulky, externí reference, práce s rastry, pomocné příkazy.

Doporučená literatura

  1. Spielmann, M. – Špaček, J: AutoCAD – Názorný prvodce pro verze 2008, 2009. Computer Press, Brno 2008. ISBN 978-80-251-2302-7.
  2. Fořt, P. – Kletečka, J.: AutoCAD 2010. Computer Press, a. s., Brno 2009. ISBN 978-80-251-2181-8.

Další informace

Harmonogram cvičení (pdf).

Podmínky pro docházku studentům odpovídají pravidlům K154.

Udělení zápočtu je podmíněno docházkou a splněním zápočtového testu.

Poslední aktualizace: 29. 5. 2020 000 12:35

Všechna práva vyhrazena © | Katedra speciání geodézie 2017 - 2021.