YGMP
logo Katedra speciální geodézie

Fakulta stavební


Geodetické měření stavebních posunů

Základní údaje o předmětu

Kód předmětu: 154YGMP

Přednášející: doc. Ing. P. Hánek, CSc.

Cvičící: doc. Ing. P. Hánek, CSc.

Rozsah: 1+1

Počet kreditů: 2

Ukončení: z

Místnost cvičení/přednášky: B967/B972

Anotace

Doplnění nauky o přístrojích. Soudobé technologie inženýrské geodézie (GPS, laserové skenery, automatizované prostorové digitální systémy, inženýrská fotogrammetrie). Otázky přesnosti geodetických prací (úplná stavební odchylka, testování souborů, tolerance). Měření deformací stavebních a strojních konstrukcí (mosty, jeřábové dráhy, vlečky, budovy, osvětlovací stožáry apod).

Doporučená literatura

  1. Hánek,P. a kol.: Stavební geodézie. ČVUT Praha 2007.
  2. ČSN 730405 Měření posunů stavebních objektů, 1997.
  3. Lliteratura podle zadání v přednáškách.

Další informace

Jsou dostupné na webových stránkách přednášejícího doc. Ing. Pavla Hánka, CSc.

Pravidla docházky v souladu s obecnými pravidly katedry.

Poslední aktualizace: 29. 5. 2020 000 12:35

Všechna práva vyhrazena © | Katedra speciání geodézie 2017 - 2021.