YIGD
logo Katedra speciální geodézie

Fakulta stavební


Inženýrská geodézie v dopravním stavitelství

Základní údaje o předmětu

Kód předmětu: 154YIGD

Garant předmětu: doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.

Rozsah: 1+1

Počet kreditů: 2

Ukončení: z

Místnost cvičení/přednášky: dle rozvrhu FSv

Anotace předmětu

Použití teorie chyb při hodnocení přesnosti měření a vytyčování. Vytyčování. Polohové kružnicové oblouky (jednoduché i složené) v dopravním stavitelství v souřadnicovém systému S-JTSK. Přechodnice a oblouky s přechodnicemi. Zakružovací oblouky nivelety. Informace o rektifikaci železničních oblouků. Měření posunů a deformací staveb. Zatěžovací zkoušky mostů. Soudobé instrumentárium a metody inženýrské geodézie.

Program bude upřesněn na začátku semestru podle zájmu účastníků.

Přednášející: doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. (B908, hanek@fsv.cvut.cz)

Doporučená literatura

  1. HÁNEK, P. a kol.: Stavební geodézie. 1. vyd. Praha, ČVUT 2007, dotisk 2010. 133 s. ISBN 978-80-01-03707-2 (kapitola 12).
  2. ČSN 73 6360: 1997 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha.
  3. ČSN 73 0420 – 1,2: 2002 Přesnost vytyčování staveb.
  4. HÁNEK, P. - HÁNEK, P. (jr.) - MARŠÍKOVÁ, M.: Geodézie pro obor pozemkové úpravy a převody nemovitostí. České Budějovice, Jihočeská univerzita 2007, 88 s. 2. vydání 2008. ISBN 978-80-7040-971-8.
  5. KRUMPHANZL, V.: Inženýrská geodézie I. Praha, SNTL/SVTL 1966, 369 s. (kapitoly 7 až 10).
  6. http://people.fsv.cvut.cz/www/hanekpav/K154/

Další informace

Časový harmonogram výuky je možné stáhnout ve formátu pdf.

Pravidla docházky v souladu s obecnými pravidly katedry.

Poslední aktualizace: 29. 5. 2020 000 12:35

Všechna práva vyhrazena © | Katedra speciání geodézie 2017 - 2021.