YIGT
logo Katedra speciální geodézie

Fakulta stavební


Inženýrská geodézie pro stavební technology

Základní údaje o předmětu

Kód předmětu: 154YIGT

Garant předmětu: doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.

Rozsah: 0+2

Počet kreditů: 2

Ukončení: z

Místnost cvičení/přednášky: dle rozvrhu FSv

Anotace předmětu

Uvedení do problematiky zeměměřických činností při realizaci pozemních staveb a pozemních komunikací. Právní předpisy a technické normy. Oceňování výkonů. Vzorové úlohy z praxe - měření, vyhotovení číselné a grafické dokumentace a předávacího protokolu. Doplnění informací o měřickém instrumentáriu.

Cvičení

Harmonogram

Harmonogram cvičení je možné stáhnout ve formátu pdf.

Podklady k úlohám

(Autor textů: Ing. Jaroslav Braun, Ph.D.)

Návod k totální stanici Topcon GPT7501: návod TS.

Dokumentace skutečného provedení stavby a využití ke kontrole geometrické přesnosti: zadání úlohy.

Měření svislosti výškové budovy: návod.

Podmínky získání zápočtu

Pravidla docházky v souladu s obecnými pravidly katedry.

Účast na cvičeních, včasné odevzdání úloh a jejich správnost.

Poslední aktualizace: 29. 5. 2020 000 12:35

Všechna práva vyhrazena © | Katedra speciání geodézie 2017 - 2021.