YIGZ
logo Katedra speciální geodézie

Fakulta stavební


Inženýrská geodézie a životní prostředí

Základní údaje o předmětu

Kód předmětu: 154YIGZ

Přednášející: doc. Ing. P. Hánek, CSc.

Cvičící: doc. Ing. P. Hánek, CSc.

Rozsah: 1+1

Počet kreditů: 2

Ukončení: z

Místnost cvičení/přednášky: B971/B971

Anotace předmětu

Předmět navazuje na základní výuku oboru v předmětu Stavební geodézie a rozvíjí dosavadní znalosti. Posluchači se seznámí se specifickými postupy geodetických prací, související s tvorbou a ochranou urbanizované kulturní krajiny. Část přednášek a cvičení bude zaměřena k problematice vytyčování a provozní kontroly stavebních objektů a jejich vybavení.

Doporučená literatura

  1. Hánek P. a kol.: Stavební geodézie 10. Praha, ČVUT, 2007.
  2. Hánek, P. - Janžutová, I.: Doplňující texty. Praha 2006.
  3. ČSN 730405 Měření posunů stavebních objektů, 1997.
  4. ČSN 730420 - část 1 a 2 Přesnost vytyčování staveb, 2002.

Další informace

Jsou dostupné na webových stránkách přednášejícího doc. Ing. Pavla Hánka, CSc.

Pravidla docházky v souladu s obecnými pravidly katedry.

Poslední aktualizace: 29. 5. 2020 000 12:35

Všechna práva vyhrazena © | Katedra speciání geodézie 2017 - 2021.