YLSS
logo Katedra speciální geodézie

Fakulta stavební


Laserové skenování ve stavebnictví

Základní údaje o předmětu

Kód předmětu: 154YLSS

Přednášející: prof. Ing. J. Pospíšil, CSc.

Cvičící: Ing. T. Křemen, Ph.D. (vedoucí cvičení)

Rozsah: 1+1

Počet kreditů: 2

Ukončení: z

Místnost cvičení/přednášky: B971/B971

Anotace předmětu

Předmět je určen pro studenty zajímající se o nové technologie digitálního sběru prostorových dat. Hlavními tématickými okruhy jsou : principy a teorie činnosti laserových skenovacích systémů, základní typy laserových skenerů, vlivy působící na přesnost měření, obecný postup zpracování měření ( zpracování mračna bodů), přehled vybraných laserových skenovacích systémů, praktické využití ve stavebnictví a příbuzných oborech, ekonomické přínosy, bezpečnost práce.

Doporučená literatura

 1. Kašpar, M. - Pospíšil, J. - Štroner, M. - Křemen, T. - Tejkal, M.: Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. Vega s.r.o., Hradec Králové 2003, 111 s.
 2. Štroner, M. - Pospíšil, J.: Terestrické skenovací systémy. ČVUT v Praze 2008, 187 s.
 3. Doplňková literatura bude uvedena na přednáškách a cvičeních.

Přednášky

Cvičení

Přednášky jsou nepovinné.

Rámcová osnova přednášek

 1. Teorie fungování terestrických skenovacích systémů. Fyzikální principy skenovacích systémů. Bezpečnost práce.
 2. Postup měření a zpracování naměřených dat. Matematické metody.
 3. Úvod do rekonstrukce povrchů.
 4. Přehled terestrických skenovacích systémů.
 5. Letecké laserové skenování.
 6. Aplikace terestrických systémů. Ekonomické přínosy.
 7. Rezerva.

Cvičení

Pravidla docházky v souladu s obecnými pravidly katedry.

Rámcová osnova cvičení

 1. Úvod. Ukázka skenování.
 2. Zpracování první úlohy - Vytvoření modelu historického objektu.
 3. Zpracování druhé úlohy - Vytvoření modelu technické místnosti.
 4. Zpracování třetí úlohy - Výpočet objemu a změn.

Podmínky získání zápočtu

 1. Absolvování cvičení.
 2. Odevzdání technických zpráv.
 3. Úspěšné napsání zápočtového testu.

Technická zpráva

Pět až deset stran formátu A4

Osnova

 1. Zadání.
 2. Popis zpracování.
 3. Prezentace výsledků.
 4. Závěr.
 5. Přílohy.

Poslední aktualizace: 29. 5. 2020 000 12:35

Všechna práva vyhrazena © | Katedra speciání geodézie 2017 - 2021.