GUI2
logo Katedra speciální geodézie

Fakulta stavební


Geodézie pro UIS 2

Základní údaje o předmětu

Kód předmětu: 154GUI2

Přednášející: Ing. Tomáš Křemen, Ph.D.

Cvičící: Ing. Jaroslav Braun, Ph.D. (vedoucí cvičení)

Rozsah: 2+3

Počet kreditů: 7

Ukončení: z, zk

Místnost cvičení/přednášky: B971, B977/B914

Anotace

Metody podrobného polohopisného měření a jeho početní i grafické zpracování. Vytyčovací úlohy, kontrolní měření, určování výměr. Úvod do plánování přesnosti a vyhodnocování přesnosti měřických úloh. Právní předpisy v oblasti geodézie. Úvod do vyšší geodézie.

Doporučená literatura

 1. Ratiborský, J.: Geodézie 10. 2. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2005. 234 s.
 2. Formanová, P. – Kubín, T.: Geodézie 1, 2 (Návody na cvičení). 1. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2009. 136 s.
 3. Blažek R. - Skořepa Z.: Geodézie 3 Výškopis, ČVUT Praha, 2009.
 4. Štroner, M. - Hampacher, M.: Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii. 1. vyd. Praha: CTU Publishing House, 2011. 313 s. ISBN 978-80-01-04900-6.
 5. Pospíšil, J. - Štroner, M.: Stavební geodézie - doplňkové skriptum pro obor A. Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2010. 89 s. ISBN 978-80-01-04594-7.
 6. Hojovec, V. a kol.: Kartografie. Geodetický a kartografický podnik, Praha, 1987.
 7. Vykutil, J.: Vyšší geodézie. 1. vyd. Praha:Kartografie, 1982. 544 s.

Přednášky

Přednášky jsou nepovinné.

Harmonogram přednášek

 1. Moderní technologie v geodézii – GNSS, 3D skenování
 2. Státní mapové dílo
 3. Účelové mapování
 4. Inženýrská geodézie I. – úvod, rozbory přesnosti
 5. Inženýrská geodézie II. - vytyčování
 6. Inženýrská geodézie III. – kontrolní měření, dokumentace
 7. Právní předpisy v oblasti geodézie, organizace zeměměřické služby
 8. Základy vyšší geodézie I. – úvod do vyšší geodézie, náhradní plochy, souřadnicové systémy, sférická trigonometrie, geodetická křivka
 9. Základy vyšší geodézie II. – úvod do fyzikální geodézie, teorie výšek
 10. Teorie chyb I. – statistické testování
 11. Teorie chyb II. – metoda nejmenších čtverců, vyrovnání zprostředkujících

Cvičení

Organizace cvičení


Náplň cvičení

1. Nivelace Úvod do cvičení. Výklad technické nivelace - princip metody, pořadová nivelace, polní zkouška. Výklad přesné nivelace. Vzorové zápisníky. Zadání Dcv. 1: Výpočet nivelačního zápisníku; vyhledání nivelačních údajů.
 
2. Technická nivelace Odevzdání Dcv. 1. Polní zkouška nivelačního přístroje v terénu. Technická nivelace v terénu.
 
3. Přesná nivelace Odevzdání TZ - Technická nivelace. Přesná nivelace v terénu.
 
4. Podrobné měření Odevzdání TZ - Přesná nivelace. Test č.1 - technická nivelace. Výklad postupu měření situace, výškopisu a polygonového pořadu s výškami. Výklad ortogonální metody a transformace souřadnic. Seznámení s registrací dat do totálních stanic.
 
5. Polygonový pořad Návrh a zaměření polygonového pořadu pro pozdější měření situace. Zaměření části polohopisu ortogonálně z volné přímky.
 
6. Situace Odevzdání TZ - Polygonový pořad, ortogonální metoda. Podrobné měření situace polární metodou s registrací. Kontrolní a konstrukční oměrné stavebního objektu.
 
7. Situace - kresba Test č.2 - transformace souřadnic. Zpracování podrobného měření v Gromě. Zpracování výkresu situace v programu Kokeš / MicroStation.
 
8. Tachymetrie Odevzdání TZ - Situace. Zadání Dcv. 2: Vrstevnicový plán. Podrobné měření výškopisu a základních prvků polohopisu polární metodou s registrací. Určení souřadnic stanoviska pomocí GNSS.
 
9. Tachymetrie - kresba Odevzdání Dcv. 2. Zadání Dcv. 3: Výpočet vytyčovacích prvků. Zpracování podrobného měření v Gromě. Zpracování výkresu výškopisu v programu Atlas DMT.
 
10. Vytyčování Odevzdání TZ – Tachymetrie. Odevzdání Dcv. 3. Vytyčení objektu v terénu. Kontrola vytyčení.
 
11. Plocha Odevzdání TZ – Vytyčování. Test č.3 - vytyčovací prvky. Zaměření plochy polárně s registrací. Výpočet plochy ze souřadnic.
 
12. Opravy a zápočet Odevzdání TZ – Plocha. Opravné testy, zápočty.


Harmonogram cvičení

Časový harmonogram cvičení je možné stáhnout ve formátu pdf.Hodnocení studentů

Známky z měřických úloh a zápočtových testů jsou k nahlédnutí ZDE.Podklady ke cvičení

1. Nivelace

Nivelační zápisník

Vzorové nivelační zápisníky

 
2. Technická nivelace

Zadání úlohy

Přehledka bodů

Nivelační zápisník

 
3. Přesná nivelace

Zadání úlohy

Přehledka bodů

Nivelační zápisník

 
4. Podrobné měření

Nivelační zápisník

Měření situace - obecný návod

Měření tachymetru - obecný návod

Výškový uzávěr polygonového pořadu

Transformace souřadnic 2D

Manuál k přístroji Leica TS06

 
5. Polygonový pořad

Zadání úlohy

Bodové pole - přehledka

Měřená lokalita

Podklad pro měření ortogonální metody

Univerzální zápisník

Manuál k přístroji Leica TS06

 
6. Situace

Zadání úlohy

Bodové pole - přehledka

Měřená lokalita

Měření situace - obecný návod

Manuál k přístroji Leica TS06

 
7. Situace - kresba

Zadání úlohy

Měření situace - obecný návod

Vzor výkresu situace

 
8. Tachymetrie

Zadání úlohy

Měřená lokalita

Manuál k přístroji Trimble GeoXR

Manuál k přístroji Leica TS06

 
9. Tachymetrie - kresba

Zadání úlohy

Návod k programu Atlas DMT

 
10. Vytyčování

Zadání úlohy

Bodové pole - přehledka

 
11. Plocha

Zadání úlohy

Návod k výpočtu plochyDomácí úkoly

Pokyny pro zpracování domácích úloh

Každá úloha sestává z:

1) popisového pole, které obsahuje:

2) vypracování, které musí obsahovat:

Celá úloha se píše perem (ne tužkou), kaligraficky úhledně.

1. domácí úkol - Výpočet nivelačního zápisníku

Soubor Popis obsahu souboru
Slovní zadání slovní zadání 1. domácího úkolu
Numerické zadání numerické zadání 1. domácího úkolu
Kontrola výsledků kontrola výsledků 1. domácího úkolu

2. domácí úkol - Interpolace vrstevnic

Soubor Popis obsahu souboru
Slovní zadání slovní zadání 2. domácího úkolu

3. domácí úkol - Výpočet vytyčovacích prvků

Soubor Popis obsahu souboru
Slovní zadání slovní zadání 3. domácího úkolu
Numerické zadání numerické zadání 3. domácího úkolu
Kontrola výsledků kontrola výsledků 3. domácího úkolu

Poslední aktualizace: 17. 9. 2019 000 6:48

Všechna práva vyhrazena © | Katedra speciání geodézie 2017 - 2021.