CESNET
logo Katedra speciální geodézie

Fakulta stavební


Datavé úložiště CESNET

Katedra má zřízené datové úložiště (vlastní VO = Virtual Organization) na e-infrastruktuře CESNET, které slouží pro potřeby vědy, výzkumu a vzdělávání. Přístup mohou získat všichni zaměstnanci a doktorandi katedry. Další informace o službě najdete na portálu datových úložišť CESNET. V současnosti je správcem VO Ing. Tomáš Jiřikovský, Ph.D..

Pro zasílání větších souborů pro osoby mimo katedru využijte systém FileSender.

Technické parametry úložiště

Přihláška ke službě

Připojení k úložišti

Přístup je umožněn několika různými protokoly (přehled, návody). Níže jsou uvedeny protokoly doporučené správcem VO pro přístup z platformy Windows.

1) Připojení protokolem SFTP přes WinSCP

WinScp

2) Připojení síťového disku protokolem SAMBA

WinScp

Všechna práva vyhrazena © | Katedra speciání geodézie 2017 - 2021.