Výzkum
logo Katedra speciální geodézie

Fakulta stavební


Věda a výzkum

Granty a výzkumné záměry řešené na katedře v letech 1997-2009

Katedra jeko celek.

Dělení podle zaměstnanců (z databáze VVVS - Věda, výzkum, vnější styky) .

Publikace katedry v letech 1997-2009

Katedra jeko celek.

Dělení podle zaměstnanců (z databáze VVVS - Věda, výzkum, vnější styky) .

Vybrané projekty

GAČR 103/06/0094 - Zpracování a analýza produktů hromadného sběru 3D dat terestrickými skenovacími systémy. Řešeno v letech 2006-2008.

Zpráva o řešení výzkumného záměru 04 Udržitelná výstavba na K154 za rok 2007.

Datové úložiště CESNET

Informace o datovém úložišti katedry.

Úschovna souborů

Úschovna.

Poslední aktualizace: 29. 5. 2020 000 12:35

Všechna práva vyhrazena © | Katedra speciání geodézie 2017 - 2021.