Rozšíření a rozvoj laboratoře pro výuku Stavební geodézie

Místnost: B972
Katedra speciální geodézie
Fakulta stavební ČVUT v Praze
Thákurova 7
166 29 Praha 6

Kontakt

prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc., ;
doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D., ;
Ing. Rudolf Urban, Ph.D.,  ; (správce laboratoře).

O laboratoři

Vznik a poslání laboratoře
Vybavení laboratoře
Ukázky praktického využití studenty

Vznik a poslání laboratoře

Pro rok 2012 byl získána kapitálová dotace Fondu rozvoje vysokých škol MŠMT na projekt 529/2012/A/a „Rozšíření a rozvoj laboratoře pro výuku Stavební geodézie“. Cílem navrhovaného projektu bylo rozšíření a rozvoj laboratoře pro praktickou výuku Stavební geodézie na studijních programech Stavební inženýrství a Architektura a stavitelství.
V přímé souvislosti s novou akreditací programu Stavební inženýrství, která byla schválena v roce 2012, došlo ke změně hodinové dotace praktického cvičení pro předmět Stavební geodézie - SGE z jedné hodiny na tři hodiny týdně (nový předmět Stavební geodézie SG01). Ve stávajících laboratořích toto navýšení nebylo lze kapacitně ani přístrojově zvládnout. Cílem projektu bylo tedy rozšíření stávajících dvou laboratoří B967 a B969 o jednu novou (B972), kterou bylo třeba kompletně vybavit odpovídající přístrojovou technikou, konkrétně stavebními totálními stanicemi a stavebními nivelačními přístroji se základním příslušenstvím. Kromě tohoto rozšíření bylo cílem inovace stávající náplně předmětů a vybavení Stavební geodézie - SGE na programu Stavební inženýrství a Stavební geodézie - SGEA na programu Architektura a stavitelství, a to zavedením praktické výuky studentů s globálními navigačními satelitními systémy - GNSS, neboť doposud tato výuka na uvedených studijních programech citelně chyběla, v praxi se tato technologie běžně využívá.

Vybavení laboratoře 

Pořízené z projektu 529/2012/A/a „Rozšíření a rozvoj laboratoře pro výuku Stavební geodézie“:

- 6x totální stanice Trimble M3 s příslušenstvím (hranol, výtyčka, stativ, přepravní box),
- 5x nivelační přístroj Spectra Precision AL120 s přílušenstvím (teleskopická nivelační lať, stativ, přepravní box),
- 5x GNSS přijímač Trimble GeoExplorer 6000 s příslušenstvím (výtyčka, externí anténa, přepravní box, kabeláž).

Pořízené z prostředků katedry, resp. využito ze stávajícího vybavení:
- 1x nivelační přístroj Spectra Precision AL120 s přílušenstvím (teleskopická nivelační lať, stativ, přepravní box),
- 12x teodolit Zeiss Theo 020 se stativy,
- výkonný počítač na zpracování měření.


Ukázky praktického využití studenty při měření v terénu

Vybavení bylo využito v zimním semestru v inovovaných cvičeních pro první ročník v předmětu Stavební geodézie, ale také pro druhý ročník ve stejném předmětu a i pro výuku Geodézie studentů z Fakulty architektury.