prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. 

(homepage)

Životopis

Datum narození: 5.5.1951
Místo narození: Praha
Rodinný stav: ženatý

Pracoviště:

1.8.1974 – 31.10.1976: ČSA, Praha 6, Ruzyň, samostatný technik letadel (radionavigace a zaměřování) včetně jednoroční základní vojenské služby (radiové zaměřování).
1.11.1976 – dosud: Na základě konkurzu přijat jako odborný pracovník na Katedru speciální geodézie Fakulty stavební ČVUT v Praze. Od roku 1984 jsem byl zařazen jako samostatný vědeckotechnický pracovník , od roku 1987 do roku 2002 jako vědecký pracovník. Od roku 2002 jako docent. V roce 2007 jsem byl jmenován prezidentem republiky profesorem pro obor geodézie a kartografie.

Vzdělání : 

1969 – 74 : Ing., Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze.
1987 : CSc. v oboru geodézie. Kandidátská práce na téma „Podmínky pro využití He–Ne laserů v inženýrské geodézii“. Fakulta stavební ČVUT v Praze.
2002 : Doc. v oboru geodézie a kartografie. Habilitační práce: Speciální optická a elektronická měření s ohledem na vliv změn prostředí (komentář  k souboru publikovaných prací), Fakulta stavební ČVUT v Praze.
2007 : prof. v oboru geodézie a kartografie. Profesorská přednáška: Současné trendy skenování ve stavebnictví a v příbuzných oborech, ČVUT v Praze.