prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. 

(homepage)

Pedagogická činnost

V rámci své pedagogické činnosti přednáším a cvičím v mnou zavedeném ( v roce 1992) modulovém předmětu „Základy automatizace měření v inženýrské geodézii“ (2 + 1), v mnou zavedeném předmětu „ Laserové skenování“ (1+1) (v roce 2005). Druhý z uvedených předmětů, laserové skenování, byl zařazen i do nově otevíraného oboru geoinformatika (v roce 2006). Dále přednáším a cvičím předmět „Stavební geodézie“ (2 + 1) a „Stavební geodézii pro obor A“ (2+2). Rovněž jsem se podílel na výuce v terénu z geodézie pro architekty (v průměru 5 týdnů ročně). Do doktorského studia jsem zavedl předmět „Teorie měřicích systémů“ (2 + 0) (v roce 2000) a „Teorie vlivu atmosféry na geodata“ (2+0) (v roce 2009). Vedu a konzultuji diplomanty v oboru inženýrská geodézie – speciální optická a elektronická měření (20 obhájilo). V současné době jsem školitelem jedné doktorandky po a dvou doktorandů před SDZ v oboru 36369 Geodézie.

Pro modernizaci výuky jsem postupně podal tyto úspěšné projekty FRVŠ:
Ke stažení:
Přednáška Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu pdf

Laserové skenování - 154LSK

Prezentace z přednášky č. 1 zde (ppt).
Prezentace z přednášky č. 5 zde (ppt).