prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. 

(homepage)

Seznam vědeckých a odborných prací

(Kompletní a aktuální publikační činnost lze nalézt v databázi ČVUT VVVS)

Monografie ČR

[1.1] KAŠPAR, M. - POSPÍŠIL, J.: Využití laserové techniky v investiční výstavbě. NADAS, Praha 1989, 344 s.
[1.2] KAŠPAR, M. - POSPÍŠIL, J. - ŠTRONER, M. - KŘEMEN, T. - TEJKAL, M.: Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. 1. vyd. Hradec Králové: Vega, 2003, 112 s.
[1.3] KAŠPAR, M. - POSPÍŠIL, J. - ŠTRONER, M. - KŘEMEN, T. - TEJKAL, M.: Laser Scanning in Civil Engineering and Land Surveying. 1. ed. Hradec Králové: Vega, 2004, 103 s.
[1.4] ŠTRONER, M. - POSPÍŠIL, J.: Terestrické skenovací systémy. 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008. 187 s.
[1.5] ŠTRONER, M. - POSPÍŠIL, J.- KŘEMEN, T. – SMÍTKA, V.: Geodetická měření při požární zkoušce na experimentálním objektu v Mokrsku.1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008. 87 s.
[1.6] WALD, F. – KALLEROVÁ,P. - POSPÍŠIL, J.- ŠTRONER, M. - KŘEMEN, T. – SMÍTKA, V.: Fire Test on an Administrative Building in Mokrsko.1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2010, 152 s.
[1.7] ŠTRONER, M. - POSPÍŠIL, J. - KOSKA, B. - KŘEMEN, T. - URBAN, R. - et al.: 3D skenovací systémy. 1.vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2013. 396 s.

Kapitola v odborné knize

[2.1] POSPÍŠIL, J. - RAŠKA, M.: Sledování polohových změn bodu pomocí RTK měření. In: Udržitelná výstavba 5. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2009, s. 187-192.
[2.2] POSPÍŠIL, J. - RAŠKA, M.: Spline křivky při modelování změn polohy v prostoru. In: Udržitelná výstavba 5. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2009, s. 193-196.
[2.3] KŘEMEN, T. - POSPÍŠIL, J. - KOSKA, B.: Ověření relativní přesnosti určování objemů. In: Udržitelná výstavba 5. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2009, s. 182-186.
[2.4] RAŠKA, M. - POSPÍŠIL, J.: Sledování a analýza svahových sesuvů. In: Přírodní katastrofy (optimalizace ochrany, interakce se stavebními konstrukcemi). Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011, s. 9-16.

Článek v mezinárodním recenzovaném časopise

[3.1] KAŠPAR, M. - POSPÍŠIL, J. : Laserfluchtungsgeräte fűr Ingenieurgeodätische Anwendungen in der ČSSR. Vermessungstechnik 35, Berlin 1987, č. 11, s. 377 - 379.
[3.2] KAŠPAR, M. - POSPÍŠIL, J. : Einsatz der Lasertechnik in der Ingenieurvermessung. Vermessungswesen und Raumordnung 1991 VR 53/1/Feb.1991/, s. 16.-29.
[3.3] KAŠPAR, M. - POSPÍŠIL, J. - ŠTRONER, M. - KŘEMEN, T.: Practical Testing of the Cyrax 3D Laser Scanning System. In: Slovak Journal of Civil Engineering. 2003, vol. 11, no. 1, s. 26-31.
[3.4] KŘEMEN, T. - KOSKA, B. - POSPÍŠIL, J.: Leica HDS 3000 in the Lab.In: GIM International - The Global Magazine for Geomatics. 2007, vol. 21, no. 8, p. 28-29.
[3.5] KOSKA, B. – KŘEMEN, T. - POSPÍŠIL, J. - KYRINOVIČ, P.- HALIČKOVÁ, J.: Monitoring of Lock Chamber Dynamic Deformation. In: Civil Engineering Surveyor. 2008, vol. 12, no. 11, p. 41-44.
[3.6] RAŠKA, M. - RAŠKA, P. - POSPÍŠIL, J. - KIRCHNER, K.: Using geodetic techniques for geomorphologic analyses of scree slopes in low-altitude forested regions and its implication for conservation management. In: Geographia Technica. 2011, no. 2, p. 87-100.
[3.7] ŠTRONER, M. - POSPÍŠIL, J.: Systematic Geometrical Errors of Scanning Spherical Surfaces. In: Survey Review. 2011, vol. 43, no. 323, p. 731-742.

Příspěvek na mezinárodní konferenci ve sborníku

[4.1] KAŠPAR, M. - POSPÍŠIL, J. : Limiting Influence of the Atmosphere upon the Accuracy and the Range of the Laser- Alignment Method. In: Laser Optoelektronik in der Technik. Springer - Verlag Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo 1986, s. 213 - 217.
[4.2] KAŠPAR, M:. - POSPÍŠIL, J.: Application of Laser Technique in Deformation Measurements of Water Storage Plant Constructions. In: XVIII. FIG Congress Toronto 1986. Přijatý Personal Paper P 603.2 v 6 komisi.
[4.3] KAŠPAR, M:. - POSPÍŠIL, J. : Einfluss der Umgebung beim Laseralignement. In: Sb. Mezinárodní vědeckotechnická konference "Primenenije mikroprocessornoj i lasernoj techniki v geodezii". FeNTO , Sofia 1987, s.167-175.
[4.4] POSPÍŠIL, J.: Bezopasnosť roboty s He-Ne lazerami v geodezii. In: Sb. Mezinárodní vědeckotechnická konference "Primenenija mikroprocessornoj i lazernoj techniki v geodezii". FeNTO, Sofia 1987, s.185-191.
[4.5] KAŠPAR, M. -POSPÍŠIL, J.: Tätigkeit der tschechoslovakischen gesamtsstaatlichen Fachgestion für die Ausnutzung der Lasertechnik. In: Procc. VII. Kongres ISM, Leningrad 1988, s.119- 125.
[4.6] KAŠPAR, M. - POSPÍŠIL, J. : Effect of Refraction on Laser Alignment method. In: Laser 89, Optoelektronics in Engineering. Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo 1990, s. 256-259.
[4.7] ŠVAGR, V. - KAŠPAR, M. - POSPÍŠIL, J. : Geodetic Measurements of Space Motion of Large Structure Oscillations using Laser Technique. In: Proc. of the XIX FIG Congres, Helsinki 1990, s.610.2/1 - 610.2/10.
[4.8] KAŠPAR, M. - POSPÍŠIL, J.: Method for Education of Specialists for Surveying Underground Space Using a Laser Method. In: Procc. of the VIII.th ISM Congress Lexington, Kentucky, USA, 1991, s.27 - 29.
[4.9] KAŠPAR, M. – POSPÍŠIL, J. – ČADA, V.: Application  of CCD Planar Scanner to Determination of Lengths and Angles. In: Laser 91, Laser in Engineering, Berlin : Springer Verlag 1992, s. 173 – 177.
[4.10] KAŠPAR, M. – POSPÍŠIL, J.: Application of Low Output Laser in Industrial Surveying. In : Proc. International Symposium „New Surveying Instruments and Technologies“. Sofia 1993, s. 77 – 87.
[4.11] KAŠPAR, M. – POSPÍŠIL, J.: Safety Work with HeNe Lasers in Surveying. In: Proc „Meeting of the Working Conference on Engineering Surveying“. Miskolc, Hungary, 1994, s.25 – 41.
[4.12] POSPÍŠIL, J.: Position Instability of the He-Ne Laser Beam. In: Proceeding of the 1st International Conference of Engineering Surveying. Bratislava : Slovak University of Technology, 1998, s. 109-112.
[4.13] KAŠPAR, M. - POSPÍŠIL, J. - ŠTRONER, M. - HLADKÝ, R. - KŘEMEN, T.: Cyrax 3D Laser Scanning System - Testing and Using in Practical Applications. In: INGEO 2002 Proceedings of the 2nd International Conference of Engineering Surveying. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2002, s. 151-158.
[4.14] ZÁLESKÝ, J. - CHAMRA, S. - POSPÍŠIL, J. - ŠTRONER, M. - DEMEL, J. - et al.: System of Long-term Monitoring of Historical Buildings in the Prague Castle Area. In: Proceedings of the Second International Conference Soil Structure Interaction in Urban Civil Engineering. Zürich: ETH, 2002, s. 497-500.
[4.15] ZÁLESKÝ, J. - PRUŠKA, J. - POSPÍŠIL, J. - ŠTRONER, M.: Sledování vývoje deformací v prostředí stavby s vysokou přesností. In: Zborník prednášok 4b. sekcia: Geotechnika. Košice: Technická universita v Košiciach, Stavebná fakulta, 2002, s. 75-78.
[4.16] KOSKA, B. - KŘEMEN, T. - ŠTRONER, M. - POSPÍŠIL, J. - KAŠPAR, M.: Development of Rotation Scanner, Testing of Laser Scanners. In: Ingeo 2004 [CD-ROM]. Bratislava: Slovak University of Technology, Faculty of Civil Engineering, 2004,
[4.17] KOSKA, B. - POSPÍŠIL, J. - ŠTRONER, M.: The Result Presentation of the Development of Laser and Optic Rotating Scanner LORS and Introduction of Public Library of Classes and Functions SPATFIG. In: Optical 3-D Measurement Techniques VII, Volume I. Vienna: TU Vienna, 2005, vol. 1, s. 63-73.
[4.18] KŘEMEN, T.- KOSKA, B. – POSPÍŠIL, J.: Verification of Laser Scanning Systems Quality. Mnichov, 2006.
[4.19] KOSKA, B. – POSPÍŠIL, J. – ŠTRONER, M.: Innovations in the Development of Laser and Optic Rotating Scanner LORS. Mnichov, 2006.
[4.20] PYTEL, J. – POSPÍŠIL, J. - ČEPEK, A.: Implementation of a General Web Application Program Interface for Geoinformatics. Mnichov, 2006.
[4.21] KŘEMEN, T.- KAŠPAR, M. – POSPÍŠIL, J.: Operating Duality Kontrol of Ground Machinesn by Means of the Terrestrial Laser Scanning System. Drážďany, 2006.
[4.22] POSPÍŠIL, J.- KOSKA, B.- KŘEMEN, T.: Using Laser Scanning Technologies for Deformation Measuring. In: Optical 3-D Measurement Techniques VIII. Zürich: ETH, 2007, vol. 2, p. 226-233.
[4.23] KOSKA, B. – KŘEMEN, T. - POSPÍŠIL, J. - KYRINOVIČ, P.- HALIČKOVÁ, J.: Monitoring of Lock Chamber Dynamic Deformation. In: Proceeding of Measuring the Changes - 13th FIG Symposium on Deformation Measurements and Analysis and 4th IAG Symposium on Geodesy for Geotechnical and Structural Engineering. LNEC: Lisabon, 2008.
[4.24] KŘEMEN, T. - KOSKA, B. – POSPÍŠIL, J. - KYRINOVIČ, P. - HALIČKOVÁ, J. KOPÁČIK A.: Checking of Crane Rails by Terrestrial Laser Scanning Technology. In: Proceeding of Measuring the Changes - 13th FIG Symposium on Deformation Measurements and Analysis and 4th IAG Symposium on Geodesy for Geotechnical and Structural Engineering. LNEC: Lisabon, 2008.
[4.25] KŘEMEN, T. - POSPÍŠIL, J. - KOSKA, B.: Laser Scanning for Checking Earth Moving Works. In: INGEO 2008 - 4th International Conference on Engineering Surveying [CD-ROM]. Bratislava: Department of Surveying, Slovak University of Technology in Bratislava, 2008, p. 1-10.
[4.26] KOSKA, B .- POSPÍŠIL, J. – OBR. V.: Eliminations of Some Defects of the Digital Cameras Used in the Laser Scanning Systems. In: INGEO 2008 - 4th International Conference on Engineering Surveying [CD-ROM]. Bratislava: Department of Surveying, Slovak University of Technology in Bratislava, 2008, p. 1-11.
[4.27] ŠTRONER, M. - POSPÍŠIL, J.: The systematic errors of the scanning spherical surfaces. In: INGEO 2008 - 4th International Conference on Engineering Surveying [CD-ROM]. Bratislava: Department of Surveying, Slovak University of Technology in Bratislava, 2008, vol. 1, p. 1-16.
[4.28] ŠTRONER, M. – URBAN, R. - POSPÍŠIL, J.: Určení dynamických průhybů stropních desek experimentálního objektu při požární zkoušce. In: XII Mezinárodní vědecká konference, sekce 11 geodézie a kartografie, VUT Brno, Brno 2009, s. 123- 128.
[4.29] KŘEMEN, T. –SMÍTKA, V.- POSPÍŠIL, J.: Vyhodnocení změn kostrukce experimentálního objektu po požární zkoušce metodou laserového skenování. XII Mezinárodní vědecká konference, sekce 11 geodézie a kartografie, VUT Brno, Brno 2009, s. 129- 134.
[4.30] KŘEMEN, T. - SMÍTKA, V. - POSPÍŠIL, J.: Terrestrial Laser Scanning for the Fire Test on Experimental Building in Mokrsko. In: The XXIV FIG International Congress 2010 Proceedings. Copenhagen: FIG, 2010, p. 1-10.
[4.31] KŘEMEN, T. - KOSKA, B. - POSPÍŠIL, J.: Laserscanning for Castle Documentation. In: Proceedings of the 23rd CIPA Symposium. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra mapování a kartografie, 2011, p. 1-8.
[4.32] JON, J. - KOSKA, B. - POSPÍŠIL, J.: Autonomous Airship Equipped with Multi-Sensor Mapping Platform. In: ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences [online]. 2013, vol. 40, no. XL-5/W1, p. 119-124. Internet: http://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XL-5-W1/119/2013/isprsarchives-XL-5-W1-119-2013.pdf.
[4.33] ZÁLESKÝ, J. - POSPÍŠIL, J. - ČÁPOVÁ, K. - KOSKA, B. - JON, J. - et al.: Landslide Mapping and Monitoring Concept. In: 2nd Joint International Symposium on Deformation Monitoring (JISDM). Nottingham: University of Nottingham, 2013.

Jiná knižní publikace, didaktická pomůcka

[5.1] HALEN, S. - KAŠPAR, M. - POSPÍŠIL, J. - ŠVAGR, V. Bezpečnostní a odborné školení uživatelů HeNe laserů v inženýrské geodézii a při měření podzemních prostor. Příručka 1. COG při FSv ČVUT, Praha 1987, 83 s.
[5.2] HÁNEK, P. - KAŠPAR, M. - POSPÍŠIL, J. - ŠVAGR, V. Bezpečnostní a odborné školení uživatelů HeNe laserů v inženýrské geodézii a při měření podzemních prostor. Příručka 2.COG při FSv ČVUT, Praha 1987, 66 s.
[5.3] KAŠPAR, M. - ONDRUŠ, J. - POSPÍŠIL, J. - ŠVAGR, V. Bezpečnostní a odborné školení uživatelů HeNe laserů v inženýrské geodézii a při měření podzemních prostor. Příručka 3. COG při FSv ČVUT, Praha 1987, 62 s.
[5.4] HÁNEK, P. - KAŠPAR, M. - POSPÍŠIL, J. - SLÁDEK, J. - ŠVAGR, V. : Bezpečnostní a odborné školení uživatelů HeNe laserů v inženýrské geodézii a při měření podzemních prostor. Příručka 4. Vydavatelství a nakladatelství Novinář, Praha 1988, 150 s.
[5.5] KAŠPAR, M. - POSPÍŠIL, J. - ŠVAGR, V.: Vývoj a perspektivy laserů při vytyčování a vedení strojů. COG při FSv ČVUT, Praha 1989, 45 s.
[5.6] HALEN, S. - KUDRNA, B. - ONDRUŠ, J - POSPÍŠIL, J. - ŠVAGR, V.: Bezpečnostní opatření při práci s lasery. COG při FSv ČVUT, Praha 1989, 38 s.
[5.7] ŠTRONER, M.- POSPÍŠIL, J. - KOSKA,B. –JIŘIKOVSKÝ, T. : Návody na cvičení s totální stanicí Topcon GPT – 2006. Katedra speciální geodézie Fakulty stavební ČVUT, Praha 2003,58 s.
[5.8] HÁNEK,P.- LÍNKOVÁ, L. MIKA, K.- POSPÍŠIL, J. – SUCHÁ, J.- ŠTRONER, M.: Stavební geodézie. Česká technika - nakladatelství ČVUT, Fakulta stavební, Praha 2007, 133s.
[5.9] ZEITHAMER, T. - POSPÍŠIL, J.: Kvantová elektronika pro začátečníky. 1. vyd. Praha: T. Zeithamer, 2009. 48 s.
[5.10] POSPÍŠIL, J. - ŠTRONER, M.: Stavební geodézie. Doplňkové skriptum pro obor A. 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2010. 89 s.

Původní článek v českém vědeckém a odborném časopisu

[6.1] KAŠPAR, M. - POSPÍŠIL, J. - PROCHÁZKA, P. : Využití laserové techniky při měření deformací vodohospodářských staveb. GaKO 33, 1987, č. 2, s.46-48.
[6.2] KAŠPAR, M. - POSPÍŠIL, J. : Application of He - Ne Lasers in Building Construction. Technical Papers. Specialization Surveying and Cartography. TU of Prague, 1988, č. 5, s.43-65 .
[6.3] VACH, K. - POSPÍŠIL, J.: Návrh klasifikace a obecná metodologie zkoušek laserových přístrojů. GaKO, 36, 1990, č. 3, s.63-66.
[6.4] POSPÍŠIL, J. - VACH:, K.: Optoelektronická přijímací zařízení pro určení polohy laserového svazku. GaKO, 36, 1990, č. 8, s.198-201.
[6.5] KAŠPAR, M. - POSPÍŠIL, J. - VACH, K. : Problematika testování laserových zařízení pro povrchové a důlní práce. Acta Polytechnica - Práce ČVUT v Praze, (I,1), Praha 1990 s.79-85.
[6.6] KAŠPAR, M. - POSPÍŠIL, J. : Porovnání zahraničních a československých malovýkonových laserů. Světelná technika, .Praha 1991, č.2, s.22-24.
[6.7] POSPÍŠIL, J. - ŠVAGR, V. - KAŠPAR., M. : Dynamic Measurements of Bulding Structures Using Laser Technique. In: Technical Papers. Specialization Surveying and Cartography. TU of  Prague, 1992, č.7, s. 45 - 63.
[6.8] POSPÍŠILOVÁ, D. - POSPÍŠIL, J.: Příspěvek k interpelaci laboratorního měření vf parametrů vzorků hornin. Acta Polytechnica - Práce ČVUT v Praze, (I,2) 1991, č. 1 , s.69-76.
[6.9] POSPÍŠIL, J.: Contribution to Calculation of the Beam Trajectory in Geodesy. In:Technical Papers. Specialization Surveying and Cartography. TU of  Prague, 1992, č.7, s. 37 - 43.
[6.10] POSPÍŠIL, J. : Sledování mikroklimatu v blízkosti stavebního objektu. Stavební obzor, 6, 1997, č.2, s.53 – 55.
[6.11] MIKŠ, A. – POSPÍŠIL, J. : Počítačová simulace vlivu atmosféry na geodetické měření. Stavební obzor, 7, 1998, č.7, s. 220 – 225.
[6.12] HONČ, T. – POSPÍŠIL, J. – ŠTRONER, M. : Analýza stability vztažných bodů geodetické sítě sypané hráze s využitím GPS. Stavební obzor, 7, 1998, č.9, s. 285 – 288.
[6.13] ŠTRONER, M. - POSPÍŠIL, J.: Metoda GPS při ověřování stability vztažných bodů geodetické sítě. Stavební obzor, 8, 1999, č. 9, s. 271-273.
[6.14] POSPÍŠIL, J.: Depolarizace v metrologické kontrole jakosti. Stavební obzor, 9, 2000, č. 4, s. 116-117.
[6.15] ŠTRONER, M. - POSPÍŠIL, J.: Neměřická digitální kamera při dynamickém měření přetvoření Stavební obzor, 10, 2001, č. 3, s. 84-88.
[6.16] POSPÍŠIL, J. – ŠTRONER, M.: Centrační přípravek pro anténu GPS. Stavební obzor, 10, 2001, č.5, s.159-160.
[6.17] POSPÍŠIL, J.: Snížení vlivu terestrické refrakce využitím radiační bilance zemského povrchu. GaKO, 47, 2001, č.7, s.146-149.
[6.18] KAŠPAR, M. - POSPÍŠIL, J. - ŠTRONER, M. - KŘEMEN, T.: Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. In: České stavebnictví. 2002, roč. 1, č. 7-8, s. 26-27.
[6.19] POSPÍŠIL, J. - ŠTRONER, M.: Využití digitální kamery k ověření modelů vlivu atmosféry. In: Stavební obzor. 2002, roč. 11, č. 9, s. 283-285.
[6.20] ŠTRONER, M. - POSPÍŠIL, J.: Aparatura pro detekci polohy laserového svazku. In: Stavební obzor. 2002, roč. 11, č. 3, s. 93-96.
[6.21] KOSKA, B. - ŠTRONER, M. - POSPÍŠIL, J.: Algoritmus určování rovnice roviny pro laserové skenování. In: Stavební obzor. 2003, roč. 12, č. 10, s. 309-313.
[6.22] POSPÍŠIL, J.: Lasery ve stavebnictví a průmyslu (kapitola 1). In: Stavební informace. 2003, roč. 10, č. 3, s. 3-7.
[6.23] POSPÍŠIL, J.: Lasery ve stavebnictví a průmyslu (kapitola 2). In: Stavební informace. 2003, roč. 10, č. 3, s. 7-11.
[6.24] POSPÍŠIL, J. - ŠTRONER, M.: Sledování časových změn přetvoření stavební konstrukce digitální kamerou. In: Stavební obzor. 2003, roč. 12, č. 7, s. 223-224.
[6.25] ŠTRONER, M. - POSPÍŠIL, J.: Ověřování přesnosti statického měření aparatury pro určení polohy laserové stopy založené na jednoduché webové kameře. In: Stavební obzor. 2003, roč. 12, č. 1, s. 31-32.
[6.26] VOBOŘILOVÁ, P. - JIŘIKOVSKÝ, T. - POSPÍŠIL, J.: Určení geometrických parametrů vybrané části katedrály sv. Víta v Praze. In: Stavební obzor. 2003, roč. 12, č. 8, s. 239-241.
[6.27] KOSKA, B. - ŠTRONER, M. - POSPÍŠIL, J.: Algoritmus určování rovnice obecné roviny pro laserové skenování včetně rozborů přesnosti. In: Stavební obzor. 2004, roč. 13, č. 2, s. 55-60.
[6.28] POSPÍŠIL, J. - ŠTRONER, M.: Příspěvek k posuzování přesnosti technické nivelace. In: Stavební obzor. 2004, roč. 13, č. 8, s. 248-250.
[6.29] ŠTRONEROVÁ, J. - POSPÍŠIL, J.: Testování stanic s pasivním odrazem II. In: Geodetický a kartografický obzor. 2004, roč. 50, č. 7, s. 138-144.
[6.30] KOSKA, B. - ŠTRONER, M. - POSPÍŠIL, J.: Laserový skenovací systém LORS - vývoj a ověřování přesnosti. In: Stavební obzor. 2005, roč. 14, č. 4, s. 123-126.                  
[6.31] POSPÍŠIL, J. - ŠTRONER, M.: Moderní geodetické technologie a přístroje pro laserové skenování. In: Stavební obzor. 2005, roč. 14, č. 8, s. 249-253.
[6.32] POSPÍŠIL, J. - ŠTRONER, M.: Moderní geodetické technologie a přístroje pro měření délek a úhlů. In: Stavební obzor. 2005, roč. 14, č. 9, s. 279-286.
[6.33] ŠTRONER, M. - POSPÍŠIL, J.: Návrh skenovacího systému s virtuálními binárními značkami. In: Stavební obzor. 2005, roč. 14, č. 10, s. 300-302.
[6.34] POSPÍŠIL, J. - ŠTRONER, M.: Moderní geodetické technologie a přístroje pro nivelaci. In: Stavební obzor. 2006, roč. 15, č. 1, s. 21-23.
[6.35] POSPÍŠIL, J. - RAŠKA, M.:Geodetic Methods in a Study of Earth Surface Processes. In: GeoScape. 2006, roč. 1, č. 1, s. 13-20.
[6.36] ŠTRONER, M.- SUCHÁ, J. - POSPÍŠIL, J.: Ověřování vlastností totálních stanic TOPCON GPT-2006 - část 1. In: Stavební obzor. 2007, roč. 16, č. 2, s. 45-48.
[6.37] ŠTRONER, M.- SUCHÁ, J. - POSPÍŠIL, J.: Ověřování vlastností totálních stanic TOPCON GPT-2006 - část 2. In: Stavební obzor. 2007, roč. 16, č. 3, s. 85-88.
[6.38] ŠTRONER, M.- SUCHÁ, J. - POSPÍŠIL, J.: Ověřování vlastností totálních stanic TOPCON GPT-2006 - část 3. In: Stavební obzor. 2007, roč. 16, č. 5, s. 152-155.
[6.39] ŠTRONER, M. - POSPÍŠIL, J.: Zhuštění naskenovaných mračen bodů daty z digitálního snímku. Stavební obzor. 2008, roč. 17, č. 5, s. 156-159.
[6.40] ŠTRONER, M. - POSPÍŠIL, J.: Analýza systematických vad skenování ploch s nenulovou křivostí. In: Stavební obzor. 2008, roč. 17, č. 9, s. 280-287.
[6.41] KŘEMEN, T. - POSPÍŠIL, J.- VONDRÁČKOVÁ, T.: Kontrola provedení zemních prací automaticky řízeným dozerem. In: Stavební obzor. 2008, roč. 17, č. 10, s. 300-303.
[6.42] ŠTRONER, M. - POSPÍŠIL, J.: Modelování vlivu atmosféry na geodetická měření při požární zkoušce v Mokrsku. In: Stavební obzor. 2009, roč. 18, č. 2, s. 60-64.
[6.43] KOSKA, B. - KŘEMEN, T. - POSPÍŠIL, J.: Využití laserového skenování k dokumentaci stavebních památek. In: Stavební obzor. 2010, roč. 19, č. 1, s. 19-24.

Odborný článek referativní nebo popularizační

[7.1] KAŠPAR, M. - POSPÍŠIL, J.: Celostátní sympozium "Využití laserové techniky v inženýrské geodézii". Jemná mechanika a optika, 1986, č. 1, s. 26 - 28.
[7.2] POSPÍŠIL, J.: Koupit či nekoupit. Zeměměřičský věstník, 4, č.5, 1995, s. 4 – 6.
[7.3] POSPÍŠIL, J.: Geodat 95. Stavební obzor, 4, č. 10, 1995, s. 278 – 279.
[7.4] POSPÍŠIL, J. - ŠTRONER, M.: Inovace a rozvoj laboratoří pro výuku stavební geodézie. Stavební obzor. 2004, roč. 13, č. 1, s. 30.
[7.5] KŘEMEN, T. – KAŠPAR, M. - POSPÍŠIL, J.:Předvedení technologií firmy Topcon pro řízení zemních strojů. Stavební technika. 2006, roč. 13, č. 3,s.44 – 45.

Původní příspěvek na čs. konferenci (ve sborníku)

[8.1] POSPÍŠIL, J.: Vliv prostředí na měření s He-Ne lasery. In: Sb. Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce důlní měřictví a inženýrská geodézie. Příbram 1986, s.125-134.
[8.2] KAŠPAR, M. - POSPÍŠIL, J.: Měření s He-Ne lasery v geodézii. In: Sb. Nové smery rozvoja laserovej techniky a technologie. ČSVTS Lipt. Mikuláš 1986, s. 117-125.
[8.3] KAŠPAR, M. - POSPÍŠIL, J.: Vliv atmosféry při zaměřování nepřístupných bodů. In: Sb. Aplikovaná optika '87. ČSVTS, Praha 1987, s. 241-245.
[8.4] KAŠPAR, M. - POSPÍŠIL, J. : Možnosti využití laserové techniky v dopravě. In: Sb. 5. Celostátní konference Geodézie a kartografie v dopravě. ČSVTS, Bratislava 1987, s.109-117.
[8.5] KAŠPAR, M.. - POSPÍŠIL, J. : Využití He-Ne laserů při výstavbě. In: DNT Ostrava - Vítkovice, 1987, s. 43-64.
[8.6] POSPÍŠIL, J. :Měření průběhu dynamického zanoření lodí. In: Geodetická měření s lasery '88. ČSVTS České Budějovice 1988, s.115-123.
[8.7] POSPÍŠIL, J. - KAŠPAR, M. : Využití laserové techniky v průmyslové geodézii. In: Lasery vo výskume a priemysle. ČSVTS VVTŠ, Račkova dolina 1988, s. 159-176.
[8.8] POSPÍŠIL, J.: Optoelektronické polohové přístroje. In: Využití optoelektroniky v geodézii. Série GaK č. 6, Praha 1989 , s. 31 -35 .
[8.9] POSPÍŠIL, J.: Vybrané výsledky z měření s lasery v různém prostředí. In: X. vědecká konference, odborná sekce 4 - geodézie a kartografie. VUT FAST, Brno 1989, s.64-68.
[8.10] KAŠPAR, M. - POSPÍŠIL, J. : Měření deformací mostů s využitím laserové techniky. In: Měření deformací mostních konstrukcí. ČSVTS Hradec Králové 1989, 1. díl, s.33-50.
[8.11] KAŠPAR, M. - POSPÍŠIL, J. - VACH, K.: Ověřování 1aserových zařízení z dovozu. In: Hornická Příbram, sekce měřictví, Příbram 1990, s.63-75.
[8.12] POSPÍŠIL, J. - VOREL, Vl.: Ověření přesnosti laserového nivelačního přístroje LASERPLANE 350 V. In: Geodetická měření s lasery '91. Brno 1991 , s.58-72.
[8.13] POSPÍŠIL, J. - PROCHÁZKA, J. - HONČ, T. - MERVART, L.: Analysing of the Influence of Measured Meteorological Data on the Coordinates Estimmated using GPS in Local Network. In: Workshop 97. Prague : CTU, 1997, s. 953-954.
[8.14] VOREL, V. - HÁNEK, P. - KAŠPAR, M. - POSPÍŠIL, J.: Vybrané práce inženýrské geodézie. In: TRANSFER 98. Praha : ČVUT, 1998, s. 227-228.
[8.15] KAŠPAR, M. - HÁNEK, P. - POSPÍŠIL, J. - BUBENÍK, F.:  Choice of Optimum Laser Systems in Industrial Metrology (part 1). In: Proceedings of Workshop 2000. Prague : CTU, 2000, vol. B, s. 641-642.
[8.16] VOREL, V. - BAJER, M. - HÁNEK, P. - NOVÁK, Z. - POSPÍŠIL, J. - PROCHÁZKA, J. – ŠTRONER, M. : New Methods of Engineering Surveying by the Quality Assurance in Building Industry In: Proceedings of Workshop 2000. Prague : CTU, 2000, vol. B, s. 650.
[8.17] KAŠPAR, M. – BLAŽEK, R. – BUBENÍK, F. – HÁNEK, P. – POSPÍŠIL, J. : Choice of Optimum Laser Systems in Industrial Metrology (part 2). In : Proceedings of Workshop 2001. Prague : CTU, 2001, vol. 5, part B, s. 992 – 993.
[8.18] VOREL, V. – HÁNEK, P. – POSPÍŠIL, J. – PROCHÁZKA, J. : New Methods of Engineering Surveying for Quality Assurance in Constructions. In : Proceedings of Workshop 2001. Prague CTU, 2001, part B, vol. 5, s. 930 – 931.
[8.19] KAŠPAR, M. - BLAŽEK, R. - HÁNEK, P. - POSPÍŠIL, J.: Optimum Laser Systems in Industrial Metrology (Part 3). In: Proceedings of Workshop 2002. Prague: CTU, 2002, vol. B, s. 966-967.
[8.20] KAŠPAR, M. - BLAŽEK, R. - HÁNEK, P. - POSPÍŠIL, J. - ŠTRONER, M. - et al.: Optimum Laser Systems in Industrial Metrology (part 6). In: Proceedings of Workshop 2005 [CD-ROM]. Prague: CTU, 2005, s. 986-987.
[8.21] POSPÍŠIL, J. - ŠTRONER, M. - KOSKA, B. - KŘEMEN, T. - KAŠPAR, M.: Development of the Laserscanner, Testing of the Influence of the Materials and the Configuration. In: Proceedings of Workshop 2005 [CD-ROM]. Prague: CTU, 2005, s. 988-989.
[8.22] POSPÍŠIL, J. - ŠTRONER, M. - KŘEMEN, T. - HÁNEK, P. - RATIBORSKÝ, J. - et al.: Geodetické práce pro monitorování změn polohy bodů a objektů. In: Udržitelná výstavba 1. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2005, s. 119-124.
[8.23] KOSKA, B. - ŠTRONER, M. - POSPÍŠIL, J.:  The Results of Development and Planned Innovations of the Laser and Optic Rotating Scanner LORS. In: Workshop 2006 [CD-ROM]. Prague: CTU, 2006, s. 768-769.
[8.24] KŘEMEN, T. - POSPÍŠIL, J. - ŠTRONER, M.: Possibilities of Laser Scanning Systems' Application for Geomonitoring. In: Workshop 2006 [CD-ROM]. Prague: CTU, 2006, s. 776-777.
[8.25] POSPÍŠIL, J. - ŠTRONER, M. - KOSKA, B. - KŘEMEN, T. - RAŠKA, M.: Geodetické práce pro udržitelnou výstavbu. In: Udržitelná výstavba 2. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2006, s. 229-237.
[8.26] ŠTRONER, M. - POSPÍŠIL, J.: Photogrammetric 3D Scanner Based on Binary Virtual Targets. In: Workshop 2006 [CD-ROM]. Prague: CTU, 2006, s. 766-767.
[8.27] KOSKA, B. - ŠTRONER, M. – - POSPÍŠIL, J.: Calculation Modules for pointClouder. In: Proceedings of Workshop 2007. Prague: CTU, 2007, vol. B, p. 634-635.
[8.28] KŘEMEN, T. – KAŠPAR, M. -POSPÍŠIL, J.: Operating Quality Control of Ground Machines by Means of the Terrestrial Laser Scanning System. In: Proceedings of Workshop 2007. Prague: CTU, 2007, vol. B, p. 644-645.
[8.29] KŘEMEN, T. – KOSKA, B. -POSPÍŠIL, J.: Verification of Laser Scanning Systems Quality. In: Proceedings of Workshop 2007. Prague: CTU, 2007, vol. A, p. 256-257.
[8.30] ŠTRONER, M. – SUCHÁ, J. - POSPÍŠIL, J.: Testing of Set of the Total Stations TOPCON GPT-2006. In: Proceedings of Workshop 2007. Prague: CTU, 2007, vol. B, p. 706-707.
[8.31] ŠTRONER, M. – SUCHÁ, J. - POSPÍŠIL, J.: Testování souboru totálních stanic Topcon GPT-2006. In: Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost stavebních materiálů a konstrukcí. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2007, s. 323-326.
[8.32] POSPÍŠIL, J. – KOSKA, B. - KŘEMEN, T. - ŠTRONER, M.: Využití skenovacích systémů pro měření posunů. In: Udržitelná výstavba 3. Praha : ČVUT, Fakulta stavební, 2007, s. 154-158.
[8.33] POSPÍŠIL, J. – KŘEMEN, T. - KOSKA, B.: Programové možnosti zpracování prostorových dat v oblasti inženýrské geodézie. In: 43. Geodetické informační dny [CD-ROM]. Brno: Spolek zeměměřičů Brno, 2007.
[8.34] KOSKA, B. - KŘEMEN, T. - POSPÍŠIL, J. - ŠTRONER, M.: Laserové skenování ve speciálních průmyslových aplikacích. In: Workshop fotogrammetrie, DZP a laserového skenování. Telč: ČVUT v Praze a Společnost pro fotogrammetrii a DPZ, 2007.
[8.35] KŘEMEN, T. - POSPÍŠIL, J. - KOSKA, B.: Check Execution of Earthmoving Works by an Automatically Controlled Dozer. In: Proceedings of Workshop 2008. Prague: CTU, vol. B, s. 622 - 623, 2008.
[8.36] KŘEMEN, T. –SMÍTKA, V.- POSPÍŠIL, J.: Zaměření změn stavební konstrukce po požární zkoušce. In: Workshop fotogrammetrie, DZP a laserového skenování a GIS. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2008, s. 1-8.
[8.37] KOSKA, B. - KŘEMEN, T. - POSPÍŠIL, J.: Možnosti využití technologie laserového skenování pro měření nerovnosti povrchu vozovek. In: Workshop fotogrammetrie, DZP a laserového skenování a GIS. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2008, s. 1-27.
[8.38] KŘEMEN, T. –SMÍTKA, V.- POSPÍŠIL, J.: Laserové skenování při požární zkoušce v Mokrsku. In: Udržitelná výstavba 4. Praha: ČVUT v Praze, 2008, s. 165-172.
[8.39] URBAN, R. –ŠTRONER, M.- POSPÍŠIL, J.: Trigonometrické měření při požární zkoušce na experimentálním objektu v Mokrsku. In: Juniorstav 2009 - 11. Odborná konference doktorského studia - Sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2009, s. 21-30.
[8.40] KOSKA, B. - POSPÍŠIL, J.: Původní metoda určení tvaru a polohy laserového svazku dálkoměru. In: Workshop fotogrammetrie, DZP, laserového skenování a GIS. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2009, díl 1, s. 105-110.
[8.41] KOSKA, B. - KŘEMEN, T. - POSPÍŠIL, J.: Dokumentace architektonických památek s využitím laserového skenování. In: Sborník přednášek - 45. Geodetické informační dny. Brno: ECON publishing, 2009, s. 34-43.
[8.42] SMÍTKA, V. - POSPÍŠIL, J.: Verification of the characteristic parameters of terrestrial scanning systems under different conditions in the field of engineering surveying and civil engineering. In: Workshop 2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011, p. 1-7.

Oponovaná výzkumná zpráva

[9.1] POSPÍŠIL, J. : Sledování mikroklimatu stavebního objektu. [Závěrečná zpráva k projektu GAČR č.103/95/0068], Praha 1997, 42s.

Vyzvaná přednáška na mezinárodní konferenci

[10.1] KAŠPAR, M:. - POSPÍŠIL, J. : Einfluss der Umgebung beim Laseralignement. Mezinárodní vědeckotechnická konference "Primenenije mikroprocessornoj i lasernoj techniki v geodezii". FeNTO , Sofia 1987.
[10.2] POSPÍŠIL, J.: Bezopasnosť roboty s He-Ne lazerami u geodezii. Mezinárodní vědeckotechnická konference "Primenenija mikroprocessornoj i lazernoj techniki v geodezíi". FeNTO, Sofia 1987.
[10.3] KAŠPAR, M. – POSPÍŠIL, J.: Safety Work with HeNe Lasers in Surveying. „Meeting of the Working Conference on Engineering Surveying“. Miskolc, Hungary, 1994.
[10.4] POSPÍŠIL, J.: Position Instability of the He-Ne Laser Beam. The 1st International Conference of Engineering Surveying. Bratislava : Slovak University of Technology, 1998.

Vyzvaná přednáška na české konferenci

[11.1] POSPÍŠIL, J.: Měření průhybů komorových mostů při statických zatěžovacích zkouškách s využitím laserové techniky. Využití laserové techniky v inženýrské geodézii. ČSVTS, Hradec Králové 1986.
[11.2] POSPÍŠIL, J.: Vliv prostředí na měření s He-Ne lasery. Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce důlní měřictví a inženýrská geodézie. Příbram 1986.
[11.3] KAŠPAR, M. - POSPÍŠIL, J.: Měření s He-Ne lasery v geodézii. Nové smery rozvoja laserovej techniky a technologie. ČSVTS Lipt. Mikuláš 1986.
[11.4] KAŠPAR, M. - POSPÍŠIL, J.: Vliv atmosféry při zaměřování nepřístupných bodů. Aplikovaná optika '87. ČSVTS, Praha 1987.
[11.5] KAŠPAR, M. - POSPÍŠIL, J. : Možnosti využití laserové techniky v dopravě. Celostátní konference Geodézie a kartografie v dopravě. ČSVTS, Bratislava 1987.
[11.6] POSPÍŠIL, J. :Měření průběhu dynamického zanoření lodí. Geodetická měření s lasery '88. ČSVTS České Budějovice 1988.
[11.6] POSPÍŠIL, J. - KAŠPAR, M. : Využití laserové techniky v průmyslové geodézii. Lasery vo výskume a priemysle. ČSVTS VVTŠ, Račkova dolina 1988.
[11.7] POSPÍŠIL, J.: Optoelektronické polohové přístroje. Využití optoelektroniky v geodézii. Praha 1989.
[11.8] POSPÍŠIL, J.: Vybrané výsledky z měření s lasery v různém prostředí. X. vědecká konference, odborná sekce 4 - geodézie a kartografie. VUT FAST, Brno 1989.
[11.9] KAŠPAR, M. - POSPÍŠIL, J. : Měření deformací mostů s využitím laserové techniky.  Měření deformací mostních konstrukcí. ČSVTS Hradec Králové 1989.
[11.10] KAŠPAR, M. - POSPÍŠIL, J. - VACH, K.: Ověřování 1aserových zařízení z dovozu. Hornická Příbram, sekce měřictví, Příbram 1990.
[11.11] POSPÍŠIL, J. - VOREL, Vl.: Ověření přesnosti laserového nivelačního přístroje LASERPLANE 350 V. Geodetická měření s lasery '91. Brno 1991.

Publikovaná recenze

[12.1] POSPÍŠIL, J.: Geodézie v podzemních prostorách. Zeměměřič, č. 10, 1995, s.15.
[12.2] POSPÍŠIL, J.: Radiové určování polohy. Zeměměřič, č. 10, 1995, s. 15.
[12.3] POSPÍŠIL, J.: Inženýrská geodézie I. Zeměměřič č. 5, 1996, s. 24 – 25.