Projekt BimatrikScan v2

(homepage)

    BiMatrikScan_v2 slouží podobně jako jeho předchůdce současně k promítání značek a snímání obrazu. Výstup z tohoto programu slouží jako vstup do programu BiMatrikEval_v2, který s minimálními zásahy operátora provádí zpracování sérií snímků. Jeho výstupem je seznam bodů určenými označením stanoviska, kódem a snímkovými souřadnicemi, který bude dále sloužit pro výpočet prostorových souřadnic. Autorem obou programů je doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.
    Program spolupracuje s digitálním fotoaparátem Canon EOS 450D, se kterým přímo komunikuje a řídí jeho práci propojením přes rozhraní USB 2.0.
    Po připojení (inicializaci) kamery a nastavení rastru virtuálních značek (barva bodů, velikost, odstup, počátek rastru, počet řádků a sloupců, barva pozadí) se zvolí cesta pro ukládání snímků (adresář) a poté stiskem tlačítka snímání se automaticky spustí sekvence obrazů na dataprojektoru a zároveň jsou vyslány pokyny do kamery pro zaznamenávání obrazu. Je zde i tlačítko pro pořízení jednoho snímku bez použití kódování (jeden).Výsledek je 17 souborů formátu *.jpg a jednoho souboru formátu *.sbf, v němž je obsažen seznam obrázků ve formátu jpg podobně jako u jeho předchůdce. Maximální možný počet virtuálních značek je dán počtem kódových snímků a je nastaven na 214 značek.
    Program lze získat zdarma - stažení zde: BimatrikScanV2.zip.
Smínky ze skenování:


Literatura

[1] Urban, R. - Štroner, M.: Calculation of Close Range Photogrammetry for Scanning System Bimatrik. In: Zborník článkov z vedecko-odbornej konferencie: GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY 2010 [CD-ROM]. Košice: Technical University , BERG Faculty, 2010, p. 1-9. ISBN 978-80-553-0468-7.
[2] Urban, R. - Štroner, M.: SCANNING SYSTEM BIMATRIK. In: Optical 3-D Measurement Techniques IX. Wien: TU Wien, 2009, vol. 1, p. 339-344. ISBN 978-3-9501492-5-8.
[3] Štroner, M. - Pospíšil, J.: Návrh skenovacího systému s virtuálními binárními značkami. In: Stavební obzor. 2005, roč. 14, č. 10, s. 300-302. ISSN 1210-4027.

Poznámky k instalaci

Program není třeba instalovat, postačí rozbalit z archivu "BimatrikScanV2.zip" do libovolného adresáře soubory. K fotoaparátu je třeba nainstalovat roginální ovladače.