Projekt Denoiser

(homepage)

    V rámci řešení grantového SGS13/059/OHK1/1T/11 "Optimalizace získávání a zpracování 3D dat pro potřeby inženýrské geodézie" byl vyvinut program pro potlačení šumu v datech 3D skenování na základě využití okolních dat prokládáním bivariantními polynomickými plochami nulového až čtvrtého řádu. Pro plochy druhého až čtvrtého řádu jsou použity Čebyševovi polynomy pro zajištění ortogonality jednotlivých členů a zvýšení stability výpočtu.
    Umožňuje volbu výpočtu polohy vyhlazeného bodu na základě výpočtu z vybraného okolí bodu (daného počtem nejbližších bodů) a to od prostého průměru přes proložení rovinou až po plochy čtvrtého řádu. Pro kontrukci plochy druhého a vyšších řádů jsou požity ortogonální Čebyševovi polynomy. Výpočtu lze volit bez vah metodou nejmenších čtverců, robustní normou L1, a také metodou nejmenších čtverců, kde váhy jsou odvozeny z intenzit, případně s vahami odvozenými z úhlové vzdálenosti.

    Program pracuje v operačním systému Microsoft Windows XP a vyšším. Autorem programu je Martin Štroner. Program lze získat zdarma - stažení zde: DenoiserV151.zip. Je vhodné si před použitím přečíst poznámky k instalaci a používání. V tomto souboru je popsáno ovládání a principy výpočtů. Do programu se načítají souřadnice v textovém formátu v pořadí údajů X Y Z a případně I. Data musí být surová, tj. netransformovaná a skenovaná ze stanoviska [0,0,0]. Program není třeba instalovat, postačí rozbalit z archivu do libovolného adresáře soubory.

English version: Switch the button "English" (down left).