k154IGH  - prezentace k přednáškám

(Čt 8:15 - 9:55, C208)

prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D (homepage)

Soubory ke stažení:

Prezentace a další materiály na jednotlivé přednášky.

1. Úvod do IG, legislativní zajištění, terminologie. (ppt)

2. Plánování přesnosti měření v inženýrské geodézii – rozbory přesnosti. (ppt)

3. Plánování přesnosti měření v inženýrské geodézii – rozbory přesnosti (dokončení).

4. Měření a vytyčování délek (přímé a nepřímé měření, metody, korekce, přesnost).
(ppt)

5. Měření a vytyčování vodorovných a zenitových úhlů (metody, korekce, přesnost – vlivy bez odvození). 
(ppt) Měření a vytyčování svislic (metody). (ppt)
 
6. Polohové vytyčovací sítě (plošné a liniové sítě, metody, přesnost)
(ppt), polohové vytyčování. (ppt)

7. Výškové vytyčovací sítě a výškové vytyčování, prostorové vytyčovací sítě. (ppt)

8. Vytyčování oblouků – analytické řešení trasy (hlavní prvky a hlavní body kružnicového oblouku, podrobné vytyčení, základní úlohy). 
Souřadnicová řešení kružnicových oblouků (vybraná), složené oblouky. (ppt)

9. Přechodnice (klotoida, kubická parabola), kružnicové oblouky s přechodnicí (princip, odvození hlavních prvků). Výškové oblouky (parabola 2. stupně). (ppt),
(ppt), (ppt).

10. Měření posunů a přetvoření (základní pojmy, příčiny, účel a cíl, projekt atd.), metody měření svislých posunů, metody měření vodorovných posunů, prostorové posuny).
(ppt).

Poznámky ke zkoušce:

Témata a typy příkladů


Štroner, 1.3.2012