154YMCG  - informace ke cvičení

prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D (homepage)

Soubory ke stažení:

Program předmětu

Praktické úkoly ve cvičení:

1. cvičení.
2. cvičení.
3. cvičení.
4. cvičení.
5. cvičení.
6. cvičení.
7. cvičení.
8. cvičení.
9. cvičení.
10. cvičení.
11. cvičení.

Nejdůležitější dovednosti k zápočtu:

Kreslení + nájezdy;
+ modifikace;
+ atributy (nastavení a změna);
+ AccuDraw;
+ ohrada;
+ výkonný výběr;

Text + nastavení;
+ styly;
+ doplnitelné pozice;
Vrstvy + nastavení;
+ kreslení ve vrstvách (by Layer);

Multičáry + tvorba;
+ styly;
+ použití;
+ spoje;

Rastry + nastavení/připojení;
+ mofikace, transformace atd..;

Pomůcky
+ měření,
+ kótování;
+ buňky (knihovna, použití);
+ export a import souřadnic;
+ referenční výkresy, spojování atd..;

Štroner, 8.2.2010