prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D 

(homepage)

Vybrané publikace

(Kompletní a aktuální publikační činnost lze nalést v databázi ČVUT V3S)

2020

 1. Štroner, M.; Urban, R.; Reindl, T.; Seidl, J.; Brouček, J.: Evaluation of the Georeferencing Accuracy of a Photogrammetric Model Using a Quadrocopter with Onboard GNSS RTK. Sensors. 2020, 20(8), 1-17. ISSN 1424-8220.   
 2. Braunová, H.; Michal, O.; Štroner, M.; Braun, J.: Určení přesnosti geodetických měření z vyrovnání kombinované sítě. In: Geodézie ve stavebnictví a průmyslu 2020. Český svaz geodetů a kartografů, o.s., 2020. p. 38-43. ISBN 978-80-02-02898-7.   
 3. Michal, O.; Štroner, M.: Optimalizace měření v geodetických sítích. Geodetický a kartografický obzor. 2020, 66/108(2), 29-36. ISSN 1805-7446.

2019

 1. Štroner, M.; Křemen, T.; Braun, J.; Urban, R.; Blišťan, P.; Kovanič, L.: Comparison of 2.5D Volume Calculation Methods and Software Solutions Using Point Clouds Scanned Before and After Mining. Acta Montanistica Slovaca. 2019, 2019(4), 296-306. ISSN 1335-1788.
 2. Balek, J.; Klimeš, J.; Urban, R.; Štroner, M.; Blahút, J.; Hartvich, F.: Shallow Movements in Clay Rich Rocks Detected During Subnormal Precipitation Period. Acta Geodynamica et Geomaterialia. 2019, 4(4), 409-417. ISSN 1214-9705.
 3. Urban, R.; Štroner, M.; Blišťan, P.; Kovanič, L.; Patera, M.: Určení přesnosti zachycení terénu sesuvnéhu kužele v horském terénu Vysokých tater UAV fotogrammetrií. In: Geodézia, Kartografia a Geoinformatika 2019. Košice: Berg Faculty TU Košice, 2019. ISBN 978-80-553-3340-3.
 4. Štroner, M.; Michal, O.: Určení variačních komponent přesnosti měření z vyrovnání. In: Geodézia, Kartografia a Geoinformatika 2019. Košice: Berg Faculty TU Košice, 2019. ISBN 978-80-553-3340-3.
 5. Braunová (Fládrová), H.; Štroner, M.: Accuracy Measurement Determination on Different Distances Using Geodetic Network Measurement and Adjustment. In: 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2019. p. 25-30. 9. Geodesy and Mine Surveying. vol. 2.2. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7408-80-5.   
 6. Urban, R.; Štroner, M.; Blistan, P.; Kovanič, L.; Patera, M.; Jacko, S.; Duriska, I.; Kelemen, M. et al.: The Suitability of UAS for Mass Movement Monitoring Caused by Torrential Rainfall-A Study on the Talus Cones in the Alpine Terrain in High Tatras, Slovakia. ISPRS International Journal of Geo-Information. 2019, 8(8), ISSN 2220-9964.
 7. Moudrý, V.; Gdulová, K.; Fogl, M.; Klápště, P.; Urban, R.; Komárek, J.; Moudrá, L.; Štroner, M. et al.: Comparison of leaf-off and leaf-on combined UAV imagery and airborne LiDAR for assessment of a post-mining site terrain and vegetation structure: Prospects for monitoring hazards and restoration success. Applied Geography. 2019, 2019(104), 32-41. ISSN 0143-6228.
 8. Moudrý, V.; Urban, R.; Štroner, M.; Komárek, J.; Brouček, J.; Prošek, J.: Comparison of a commercial and home-assembled fixed-wing UAV for terrain mapping of a post-mining site under leaf-off conditions. International Journal of Remote Sensing. 2019, 40(2), 555-572. ISSN 0143-1161.

2018

 1. Urban, R. et al. A novel approach to estimate systematic and random error of terrain derived from UAVs: a case study from a post-mining site. Acta Montanistica Slovaca. 2018, 23(3), 325-336. ISSN 1335-1788.
 2. Štroner, M. et al. Accurate Measurement of the Riverbed Model for Deformation Analysis using Laser Scanning Technology. Geoinformatics. 2018, 17(2), 81-92. ISSN 1802-2669. DOI 10.14311/gi.17.2.5.
 3. Balek, J., R. Urban a M. Štroner. Laboratory Testing Of The Precision And Accuracy of the TM-71 Dilatometer. In: 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018 - Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining. 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018, Albena, 2018-06-30/2018-07-09. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2018. s. 433-439. sv. 18. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7408-36-2.
 4. Štroner, M., R. Urban a J. Brouček. Accuracy of Aerial Photogrammetry Depending on the Number of Unnecessary Measurements. In: 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018 - Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018, Albena, 2018-06-30/2018-07-09. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2018. s. 11-18. sv. 18. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7408-40-9.
 5. Urban, R., M. Štroner a B. Koska. Mapping of Spoil Heap by Commercial and Home-Assembled Fixed-Wing UAV Systems. In: MOLČÍKOVÁ, S. et al., eds. ADVANCES AND TRENDS IN GEODESY, CARTOGRAPHY AND GEOINFORMATICS. Geodézia, kartografia a geoinformatika 2017, Demanovská dolina, 2017-10-10/2017-10-13. Londýn: Taylor & Francis Group, 2018. s. 113-118. ISBN 978-0-429-50564-5.
 6. Štroner, M. et al. Errors of electronic high precision short distance measurement. In: MOLČÍKOVÁ, S. et al., eds. ADVANCES AND TRENDS IN GEODESY, CARTOGRAPHY AND GEOINFORMATICS. Geodézia, kartografia a geoinformatika 2017, Demanovská dolina, 2017-10-10/2017-10-13. Londýn: Taylor & Francis Group, 2018. s. 107-112. ISBN 978-0-429-50564-5.
 7. Štroner, M., O. Michal A R. Urban. Enhanced maximal precision increment method for network measurement optimization. In: MOLČÍKOVÁ, S. et al., eds. ADVANCES AND TRENDS IN GEODESY, CARTOGRAPHY AND GEOINFORMATICS. Geodézia, kartografia a geoinformatika 2017, Demanovská dolina, 2017-10-10/2017-10-13. Londýn: Taylor & Francis Group, 2018. s. 101-106. ISBN 978-0-429-50564-5.

2017

 1. Štroner, M.; Michal, O.; Urban, R.: Enhanced maximal precision increment method for network measurement optimization. In: Geodézia, kartografia a geoinformatika 2017. Košice: Berg Faculty TU Košice, 2017. ISBN 978-80-553-2814-0. 
 2. Urban, R.; Štroner, M.; Koska, B.: Mapování výsypky pomocí UAV systémů. In: Geodézia, kartografia a geoinformatika 2017. Košice: Berg Faculty TU Košice, 2017. ISBN 978-80-553-2814-0.
 3. Urban, R.; Štroner, M.; Balek, J.: REALIZATION OF GEODETIC NETWORK FOR MONITORING OF LANDSLIDE AREA NEAR TŘEBENICE. In: 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017 Geodesy and Mine Surveying. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. pp. 531-538. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7408-02-7.
 4. Štroner, M.; Urban, R.; Michal, O.: GNSS network optimization by the method of the maximal precision increment. In: 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017 Geodesy and Mine Surveying. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. pp. 347-354. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7408-02-7. 
 5. Pešková, A.; Štroner, M.: Adjustment and testing comparison of absolute gravimeters in November 2013. Geoinformatics. 2017, 16(1), 79-89. ISSN 1802-2669.
 6. Křemen, T.; Štroner, M.: Poznámka k vyjadřování přesnosti moderních měřicích technologií. Geodetický a kartografický obzor. 2017, 63(8), 161-169. ISSN 1805-7446.
 7. Štroner, M.: Nový postup exaktního vyrovnání 3D geodetické sítě na větší vzdálenosti. Geodetický a kartografický obzor. 2017, 63 (105)(7), 129-134. ISSN 1805-7446.
 8. Štroner, M.; Michal, O.; Urban, R.: Maximal precision increment method utilization for underground geodetic height network optimization. Acta Montanistica Slovaca. 2017, 22(1), 32-42. ISSN 1335-1788.
 9. Štroner, M.; Dvořáček, F.; Braun, J.; Urban, R. Potlačení systematických chyb elektronických dálkoměrů pro měření na krátké vzdálenosti. In: Geodézia, kartografia a geoinformatika 2017. Košice: Berg Faculty TU Košice, 2017. ISBN 978-80-553-2814-0.

2016

 1. BRAUN, J. - ŠTRONER, M. Určování excentricit hranolových souprav. In: BUREŠ, J., BERKOVÁ, A., a ŠVÁBENSKÝ, O., eds. Geodézie ve stavebnictví a průmyslu. Geodézie ve stavebnictví a průmyslu. Brno, 21.04.2016. Praha: Český svaz geodetů a kartografů. 2016, s. 15-20. ISBN 978-80-02-02656-3. 
 2. ŠTRONER, M. - URBAN, R. Unconventional High Precision Micronetwork Determination for the Needs of the Monitoring of the Riverbed Model Changes Caused by the Water Flow. In: 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2016 Book 2 Informatics, Geoinformatics,and Remote Sensing Volume II. 16th INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCE SGEM 2016. Albena, 28.06.2016 - 07.07.2016. Sofia: International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM. 2016, s. 697-704. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-59-9.
 3. BRAUN, J. - ŠTRONER, M. Experimental Determination of the Eccentricity of Surveying Accessories. In: 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2016 Book 2 Informatics, Geoinformatics,and Remote Sensing Volume II. 16th INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCE SGEM 2016. Albena, 28.06.2016 - 07.07.2016. Sofia: International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM. 2016, s. 289-296. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-59-9.
 4. Urban, R. - Štroner, M. - Balek, J.: LABORATORY TESTING OF THE PRECISION AND ACCURACY OF THE SHAPEACCELARRAY SENSOR IN HORIZONTAL INSTALLATION
  In: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, Book 1 Vol. 1. 2016. ISBN 978-619-7105-55-1.
 5. Štroner, M.; Braun, J.: Zjištění necentricit hranolů, trojnožek a trnů pro potřeby přesných měření inženýrské geodézie. In: GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY 2016. 2016. ISBN 978-80-553-2603-0. 
 6. Štroner, M. - Michal, O. - Urban, R.: New geodetic measurement number optimization method – method of the maximal precision increment.In: GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY 2016. 2016. ISBN 978-80-553-2603-0.
 7. Urban, R.; Štroner, M.; Balek, J.: Test of the Precision and Accuracy of the ShapeAccelArray Sensor. Geoinformatics FCE. 2016, 15(2), 43-58. ISSN 1802-2669.
 8. Vaněček, J. - Štroner, M.: TESTING THE ACCURACY OF MEASURED VALUES IN CONTINUOUS LONG-TERM GEODETIC MONITORING. Acta Polytechnica. 2016, 56(6), 478-491. ISSN 1805-2363.

2015

 1. Štroner, M.: Koncept pseudobodu v souřadnicových výpočtech a vyrovnání. Geodetický a kartografický obzor [online]. 2015, roč. 61/103, č. 2, čl. č. 1, s. 29-35. Internet: www.egako.eu. ISSN 1805-7446.
 2. Štroner, M.: Transformace 2D souřadnic s uvážením vlivu chyb v obou souřadnicových soustavách. Geodetický a kartografický obzor. 2015, roč. 61/103, č. 8, čl. č. 1, s. 165-168. ISSN 1805-7446.
 3. Urban, R. - Štroner, M. - Braun, J.: Precise deformation measurement of prestressed concrete beam during a strain test using the combination of intersection photogrammetry and micro-network measurement. In: Videometrics, Range Imaging, and Applications XIII. Bellingham: SPIE, 2015, vol. 1, art. no. 1, ISSN 0277-786X. ISBN 9781628416886.
 4. Urban, R. - Štroner, M. - Braun, J.: Special electronic distance meter calibration for precise engineering surveying industrial applications. In: Optical Measurement Systems for Industrial Inspection IX. Bellingham: SPIE, 2015, vol. 1, art. no. 1, ISSN 0277-786X. ISBN 9781628416855.
 5. Braun, J. - Štroner, M. - Urban, R. - Dvořáček, F.: Suppression of Systematic Errors of Electronic Distance Meters for Measurement of Short Distances. Sensors - Open Access Journal. 2015, vol. 15, no. 8, p. 19264-19301. ISSN 1424-8220.
 6. Štroner, M. - Třasák, P.: EXACT EVALUATION OF THE SHIFT SIZES DETERMINED BY THE GEODETIC METHODS In: INFORMATICS, GEOINFORMATICS AND REMOTE SENSING, Conference Proceedings Volume II. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015, p. 247-252. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-35-3.
 7. Urban, R. - Štroner, M.: ACCURACY OF COORDINATE TRANSFORMATION. In: INFORMATICS, GEOINFORMATICS AND REMOTE SENSING, Conference Proceedings Volume II. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015, vol. 2, art. no. 6, p. 43-50. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-35-3.
 8. Hampacher, M. - Štroner, M.: Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii. 2. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2015. 336 s. ISBN 978-80-01-05843-5. [monografie]

  2014

  1. Kopáčik, A. - Kyrinovič, P. - Štroner, M. (ed.): INGEO 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014. 288 p. ISBN 978-80-01-05469-7. 
  2. Braun, J. - Dvořáček, F. - Štroner, M.: Absolute Baseline for Testing of Electronic Distance Meters. In: INGEO 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014, vol. 1, p. 275-280. ISBN 978-80-01-05469-7.
  3. Braun, J. - Štroner, M.: Geodetic Measurement of Longitudinal Displacements of the Railway Bridge. In: INGEO 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014, vol. 1, p. 231-236. ISBN 978-80-01-05469-7.
  4. Braun, J. - Štroner, M. - Urban, R.: The Accuracy of Electronic Distance Meters over Short Distances. In: INGEO 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014, vol. 1, p. 263-268. ISBN 978-80-01-05469-7.
  5. Jašek, P. - Štroner, M.: Denoising of Laser Scanning Data using Wavelet. In: INGEO 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014, vol. 1, p. 27-32. ISBN 978-80-01-05469-7. 
  6. Křemen, T. - Štroner, M. - Třasák, P.: Determination of Pavement Elevations by the 3D Scanning System and Its Verification. In: INGEO 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014, vol. 1, p. 69-74. ISBN 978-80-01-05469-7.
  7. Štroner, M. - Urban, R. - Kubín, T.: Stability Determination of the Surface Area of the Prague Castle by the Periodically Measured Levelling Network and Robust Analysis. In: INGEO 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014, vol. 1, p. 243-248. ISBN 978-80-01-05469-7.
  8. Urban, R. - Štroner, M. - Jurga, V.: Development of Bridge Deflections in the 24-hours Cycle. In: INGEO 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014, vol. 1, p. 155-160. ISBN 978-80-01-05469-7. 
  9. Třasák, P. - Štroner, M.: Outlier detection efficiency in the high precision geodetic network adjustment. Acta Geodaetica et Geophysica. 2014, vol. 49, no. 2, ISSN 2213-5820.
  10. Braun, J. - Štroner, M. - Lidmila, M.: Zaměření přetvoření železničního mostu v Klášterci nad Ohří. In: Geodézie ve stavebnictví a průmyslu. Praha: Český svaz geodetů a kartografů, 2014, s. 65-72. ISBN 978-80-02-02516-0.
  11. Braun, J. - Dvořáček, F. - Štroner, M.: Absolute Baseline for Testing of Electronic Distance Meters. Geoinformatics [online]. 2014, vol. 9, no. 12, p. 28-33. Internet: http://geoinformatics.fsv.cvut.cz/gwiki/Geoinformatics_FCE_CTU_/_Volumes. ISSN 1802-2669.
  12. Jašek, P. - Štroner, M.: Denoising of Laser Scanning Data Using Wavelet. Geoinformatics [online]. 2014, vol. 9, no. 12, p. 41-47. Internet: http://geoinformatics.fsv.cvut.cz/gwiki/Geoinformatics_FCE_CTU_/_Volumes. ISSN 1802-2669.
  13. Křemen, T. - Štroner, M. - Třasák, P.: Determination of Pavement Elevations by the 3D Scanning System and Its Verification. Geoinformatics [online]. 2014, vol. 9, no. 12, p. 55-60. ISSN 1802-2669.
  14. Braun, J. - Štroner, M.: Geodetic Measurement of Longitudinal Displacements of the Railway Bridge. Geoinformatics [online]. 2014, vol. 9, no. 12, p. 16-21. Internet: http://geoinformatics.fsv.cvut.cz/gwiki/Geoinformatics_FCE_CTU_/_Volumes. ISSN 1802-2669.
  15. Štroner, M. - Urban, R. - Kubín, T.: Stability Determination of the Surface Area of the Prague Castle by the Periodically Measured Levelling Network and Robust Analysis. Geoinformatics [online]. 2014, vol. 9, no. 12, p. 4-9. Internet: http://geoinformatics.fsv.cvut.cz/gwiki/Geoinformatics_FCE_CTU_/_Volumes. ISSN 1802-2669.
  16. Braun, J. - Dvořáček, F. - Štroner, M. - Urban, R.: Testing Electronic Distance Meters on Short Absolute Laboratory Baseline. In: 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2014 - Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing - Conference Proceedings Volume II - Geodesy & Mine Surveying. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014, vol. 2, p. 497-504. ISSN 1314-2704.ISBN 978-619-7105-11-7. 
  17. Hamouz, J. - Braun, J. - Urban, R. - Štroner, M. - Vráblík, L.: Monitoring and Evaluation of Prestressed Concrete Element Using Photogrammetric Methods. In: 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2014, Conference Proceedings vol. III. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014, p. 231-238. ISSN 1314-2704.ISBN 978-619-7105-12-4. 
  18. Štroner, M. - Třasák, P.: A New Procedure For Exact Joint Adjustment Of The Three Dimensional Network In The Large Areas. In: 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2014 - Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing - Conference Proceedings Volume II - Geodesy & Mine Surveying. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014, vol. 2, p. 3-10. ISSN 1314-2704.ISBN 978-619-7105-11-7. 
  19. Štroner, M. - Urban, R. - Kubín, T. - Rys, P.: Prague Castle Stability Determination By The Robust Two Dimensional Transformation And Its Analysis. In: 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2014 - Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing - Conference Proceedings Volume II - Geodesy & Mine Surveying. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014, vol. 2, p. 373-380. ISSN 1314-2704.ISBN 978-619-7105-11-7.
  20. Urban, R. - Braun, J. - Štroner, M.: The Optical Plumbing Method Using Total Station. In: 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2014 - Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing - Conference Proceedings Volume II - Geodesy & Mine Surveying. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014, vol. 2, p. 553-560. ISSN 1314-2704.ISBN 978-619-7105-11-7.
  21. Urban, R. - Štroner, M. - Procházka, J.: Effects of insolation on a horizontal tilt of saint george basilica´s towers at Prague castle. In: 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2014 - Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing - Conference Proceedings Volume II - Geodesy & Mine Surveying. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014, vol. 2, p. 231-238. ISSN 1314-2704.ISBN 978-619-7105-11-7.
  22. Koska, B. - Křemen, K. - Štroner, M.: Bore-sight calibration of the profile laser scanner using a large size exterior calibration field. In: Proc. SPIE 9245, Earth Resources and Environmental Remote Sensing/GIS Applications V, 92451Q (October 23, 2014); doi:10.1117/12.2067451.
  23. Koska, B. - Křemen, K. - Štroner, M.: Land drainage system detection using IR and visual imaginary taken from autonomous mapping airship and evaluation of physical and spatial parameters of suggested method. Proc. SPIE 9239, Remote Sensing for Agriculture, Ecosystems, and Hydrology XVI, 92391X (October 21, 2014); doi:10.1117/12.2067148.
  24. Štroner, M. - Urban, R. - Rys, P. - Balek, J.: Prague Castle Area Local Stability Determination Assessment By The Robust Transformation Method. Acta Geodynamica et Geomaterialia. 2014, vol. 11, no. 4, p. 325-336. ISSN 1214-9705.

  2013

  1. Braun, J. - Štroner, M. - Třasák, P.: Experimentální určení přesnosti záměry při nivelaci - shrnutí výsledků In: 48. GID Brno [CD-ROM]. Brno: Spolek zeměměřičů, 2013, s. 1-12. ISBN 978-80-02-02428-6.
  2. Štroner, M.: Skenování - trocha teorie. [Nepublikovaná přednáška]. GEODIS BRNO, spol. s r.o.. 2013-03-07.
  3. Urban, R. - Štroner, M. - Kovařík, K.: Srovnání měření GNSS v síti referenčních stanic na území Prahy. Geodetický a kartografický obzor [online]. 2013, roč. 59, č. 3, s. 45-53. ISSN 1805-7446.
  4. Urban, R. - Štroner, M.: Measurement of deflection line on bridges. In: Aktualne Problemy w Geodezji Inzynieryjnej. Warszawa: Politechnika Warszawska, 2013, vol. 1, p. 72. ISBN 978-83-61576-25-9. 
  5. Třasák, P. - Štroner, M.: Processing of high precision geodetic measurements including automatic detection of outliers. In: Aktualne Problemy w Geodezji Inzynieryjnej. Warszawa: Politechnika Warszawska, 2013. ISBN 978-83-61576-25-9. 
  6. Štroner, M. - Urban, R. - Královič, J.: Test of the accuracy of GNSS RTK measurement of local geodetic networks of small size. In: Aktualne Problemy w Geodezji Inzynieryjnej. Warszawa: Politechnika Warszawska, 2013, vol. 1, p. 66. ISBN 978-83-61576-25-9. 
  7. Braun, J. - Štroner, M. - Urban, R.: Testing of the target with reflective foil and a mechanical collimator. In: Aktualne Problemy w Geodezji Inzynieryjnej. Warszawa: Politechnika Warszawska, 2013, vol. 1, p. 22. ISBN 978-83-61576-25-9.
  8. Smítka, V. - Štroner, M.: Noise reduction methods in the field of laser scanning. In: Aktualne Problemy w Geodezji Inzynieryjnej. Warszawa: Politechnika Warszawska, 2013, vol. 1, p. 61. ISBN 978-83-61576-25-9.
  9. Urban, R. - Štroner, M. - Vráblík, L. - Matouš, Z.: MĚŘENÍ PRŮHYBOVÉ ČÁRY NA MOSTĚ GENERÁLA CHÁBERY V LITOMĚŘICÍCH. In: Geodézie ve stavebnictví a průmyslu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2013, díl 1, s. 101-110. ISBN 978-80-02-02442-2.
  10. Smítka, V. - Štroner, M.: 3d Scanner Point Cloud Denoising By Near Points Surface Fitting. In: Videometrics, Range Imaging and Applications XII; and Automated Visual Inspection. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2013, vol. 1. ISBN 978-0-8194-9607-2.
  11. Braun, J. - Štroner, M. - Urban, R.: Extensive Testing and Comparison of a New Type of Target for Use in Engineering Surveying. Slovak Journal of Civil Engineering. 2013, vol. 21, no. 2, p. 29-40. ISSN 1210-3896.
  12. Braun, J. - Štroner, M. - Urban, R.: Halová referenční síť pro určování tvarů a rozměrů ocelových konstrukcí. In: Inžiniersko priemyselná geodézia 2013 - Vytyčovanie a kontrolné meranie technologických zariadení. Bratislava: STU v Bratislave, Stavebná fakulta, 2013, . ISBN 978-80-227-4032-6. 
  13. Urban, R. - Štroner, M.: MODELING OF THE INFLUENCE OF VERTICAL REFRACTION ON THE PRECISE GEODETIC MEASUREMENTS BASED ON DISCRETE MEASUREMENT OF ATMOSPHERIC PARAMETERS. In: QUAERE 2013. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013, vol. 1, p. 2624-2631. ISBN 978-80-905243-7-8. 
  14. Štroner, M.: Vytyčování s využitím přechodného stanoviska. In: Inžiniersko priemyselná geodézia 2013 - Vytyčovanie a kontrolné meranie technologických zariadení. Bratislava: STU v Bratislave, Stavebná fakulta, 2013, díl 1, . ISBN 978-80-227-4032-6.
  15. Štroner, M. - Urban, R. - Královič, J.: TESTING OF THE RELATIVE PRECISION IN LOCAL NETWORK WITH USE OF THE TRIMBLE GEO XR GNSS RECEIVERS. Reports on Geodesy [online]. 2013, vol. 94, no. 1, p. 27-36. ISSN 0867-3179.
  16. Štroner, M. - Pospíšil, J. - Koska, B. - Křemen, T. - Urban, R. - et al.: 3D skenovací systémy. 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2013. 396 s. ISBN 978-80-01-05371-3. [monografie]
  17. Urban, R. - Štroner, M.: Measurement of Deflection Line on Bridges. Reports on Geodesy [online]. 2013, vol. 95, no. 1, p. 64-75. ISSN 0867-3179.

  2012

  1. Smítka, V. - Štroner, M.: Scanaverager - software pro průměrování opakovaných skenů. In: Juniorstav 2012. Brno: FA VUT, 2012, díl 1, s. 1-6. ISBN 978-80-214-4393-8.
  2. Štroner, M.: Vliv realizace, centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin. Stavební obzor. 2012, roč. 21, č. 2, s. 59-65. ISSN 1210-4027.
  3. Třasák, P. - Štroner, M. - Smítka, V. - Urban, R.: Testing of the accuracy dependency of prismless distance measurement on the beam incidence angle. Geoinformatics [online]. 2011, vol. 7, no. 7, p. 117-129. Internet: http://geoinformatics.fsv.cvut.cz/gwiki/Geoinformatics_FCE_CTU. ISSN 1802-2669.
  4. Třasák, P. - Štroner, M.: Posouzení robustních metod vyrovnání. Geodetický a kartografický obzor. 2012, roč. 58, č. 4, s. 70-78. ISSN 0016-7096.
  5. Třasák, P. - Štroner, M.: Využití metod robustního odhadu pro inženýrsko-geodetické výpočty. In: Aktuální problémy inženýrské geodézie 2012. Praha: Český svaz geodetů a kartografů, 2012, díl 1, s. 49-56. ISBN 978-80-02-02365-4. 
  6. Smítka, V. - Štroner, M.: Zvýšení přesnosti 3D skenování průměrováním opakovaných skenů. Geodetický a kartografický obzor. 2012, roč. 58, č. 6, s. 121-128. ISSN 0016-7096.
  7. Štroner, M. - Urban, R. - Braun, J.: Implementation of a high-accuracy spatial network for measurements of steel constructions. Slovak Journal of Civil Engineering. 2012, vol. 20, no. 2, p. 13-18. ISSN 1210-3896.
  8. Matouš, Z. - Štroner, M. - Urban, R. - Vráblík, L.: Měření a vyhodnocení dlouhodobých deformací letmo betonovaného mostu přes Labe v Litoměřicích. Beton - křižovatka požadavků. 2012, roč. 12, č. 4, s. 74-79. ISSN 1213-3116.
  9. Štroner, M.: K přesnosti volného stanoviska. Geodetický a kartografický obzor. 2012, roč. 58, č. 8, s. 170-176. ISSN 0016-7096.
  10. Braun, J. - Štroner, M. - Třasák, P.: Experimentální určení přesnosti záměry při nivelaci. Geodetický a kartografický obzor. 2012, roč. 58/100, č. 10, s. 226-236. ISSN 0016-7096.
  11. Braun, J. - Štroner, M. - Třasák, P.: Experimental determination of leveling sight line accuracy. In: Geodesy, Cartography and Geographic Information Systems 2012 [CD-ROM]. Košice: Berg Faculty TU Košice, 2012, vol. 1, p. 1-12. ISBN 978-80-553-1173-9. 
  12. Braun, J. - Štroner, M. - Urban, R.: Testing of targets with a mechanical collimator. In: Geodesy, Cartography and Geographic Information Systems 2012 [CD-ROM]. Košice: Berg Faculty TU Košice, 2012, vol. 1, p. 1-8. ISBN 978-80-553-1173-9. 
  13. Smítka, V. - Štroner, M.: Denoising of 3D Scanning Data. In: Geodesy, Cartography and Geographic Information Systems 2012 [CD-ROM]. Košice: Berg Faculty TU Košice, 2012, vol. 1, p. 1-10. ISBN 978-80-553-1173-9. 
  14. Štroner, M. - Urban, R. - Kovařík, K.: Comparison of accuracy of GNSS in the network of reference stations. In: Geodesy, Cartography and Geographic Information Systems 2012 [CD-ROM]. Košice: Berg Faculty TU Košice, 2012, p. 21-30. ISBN 978-80-553-1173-9. 
  15. Štroner, M. - Urban, R. - Vráblík, L. - Matouš, Z.: Measurement of deflection line on the General Chabera bridge in Litoměřice. In: Geodesy, Cartography and Geographic Information Systems 2012 [CD-ROM]. Košice: Berg Faculty TU Košice, 2012, p. 1-10. ISBN 978-80-553-1173-9. 
  16. Třasák, P. - Štroner, M.: Methods of Robust Estimation In Engineering Surveying. In: Geodesy, Cartography and Geographic Information Systems 2012 [CD-ROM]. Košice: Berg Faculty TU Košice, 2012, vol. 1, p. 1-6. ISBN 978-80-553-1173-9.  
  17. Smítka, V. - Štroner, M.: Assessment of accuracy of control points used in laser scanning. In: Geodesy, Cartography and Geographic Information Systems 2012 [CD-ROM]. Košice: Berg Faculty TU Košice, 2012, vol. 1, p. 1-8. ISBN 978-80-553-1173-9.
  18. Třasák, P. - Štroner, M. - Smítka, V. - Urban, R.: Testing the effect of the distance meter's beam incidence angle on the magnitude of the standard deviation of distances measured by prismless distance meters In: Geodesy, Cartography and Geographic Information Systems 2012 [CD-ROM]. Košice: Berg Faculty TU Košice, 2012, p. 1-9. ISBN 978-80-553-1173-9.
  19. Urban, R. - Štroner, M.: Genetic algorithms in the computation of the camera external orientation. Geoinformatics [online]. 2012, vol. 2012, no. 9, p. 5-16. Internet: http://geoinformatics.fsv.cvut.cz/gwiki/Geoinformatics_FCE_CTU. ISSN 1802-2669.

  2011

  1. Štroner, M. - Urban, R. - Třasák, P.: Zaměření obtížně dostupné jeřábové dráhy metodou volné sítě se dvěma stanovisky. Stavební obzor. 2011, roč. 20, č. 2,s. 60-64. ISSN 1210-4027.
  2. Smítka, V. - Štroner, M.: Hodnocení přesnosti určení polohy vlícovacích bodů skenovacím systémem Leica HDS 3000. In: Juniorstav 2011 - Sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2011, s. 375-384. ISBN 978-80-214-4232-0. 
  3. Smítka, V. - Štroner, M.: Možnosti zpřesnění měření terestrických 3D skenerů. In: Aktuální problémy inženýrské geodézie 2011. Praha: Český svaz geodetů a kartografů, 2011, díl 1, s. 33-40. ISBN 978-80-02-02284-8. 
  4. Štroner, M.: Vývoj softwaru na plánování přesnosti prostorových sítí PrecisPlanner 3D. In: Aktuální problémy inženýrské geodézie 2011. Praha: Český svaz geodetů a kartografů, 2011, díl 1, s. 53-61. ISBN 978-80-02-02284-8.
  5. Štroner, M. - Smítka, V. - Třasák, P.: Evaluation of Accuracy of Control Points Position Using a Laser Scanning System. In: Aktualne Problemy w Geodezji Inzynieryjnej. Warszawa: Politechnika Warszawska, 2011, p. 84. ISBN 978-83-61576-14-3.
  6. Třasák, P. - Štroner, M.: Vlivu úhlu dopadu dálkoměrného svazku na velikost směrodatné odchylky délky měřené bezhranolovým dálkoměrem. In: Juniorstav 2011 - Sborník anotací [CD-ROM]. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2011, s. 1-9. ISBN 978-80-214-4232-0.
  7. Štroner, M.: Vývoj softwaru na plánování přesnosti prostorových sítí PrecisPlanner 3D. In: Aktuálne problémy geodézie, inžinierskej geodézie a fotogrametrie [CD-ROM]. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2011, díl 1, s. 1-7. ISBN 978-80-227-3501-8.
  8. Vaněček, J. - Štroner, M.: Experimentální určení přesnosti optické centrace. Geodetický a kartografický obzor. 2011, roč. 57, č. 6, s. 125-133. ISSN 0016-7096.
  9. Třasák, P. - Štroner, M.: Robustní metody vyrovnání. Geodetický a kartografický obzor. 2011, roč. 57, č. 7. ISSN 0016-7096.
  10. Štroner, M. - Smítka, V.: Increasing the Accuracy by Averaging Multiple Scans (Software ScanAverager v2.3.1). In: Ingeo 2011. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Geodesy, 2011, vol. 1, p. 51-58. ISBN 978-953-6082-15-5. 
  11. Štroner, M. - Urban, R. - Braun, J.: Implementation of High-accuracy Spatial Network for Measurements of Steel Structures. In: Ingeo 2011. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Geodesy, 2011, vol. 1, p. 171-176. ISBN 978-953-6082-15-5.
  12. Třasák, P. - Štroner, M.: Detection of Outliers in the Adjustment of Accurate Geodetic Measurements. In: Ingeo 2011. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Geodesy, 2011, vol. 1, p. 105-116. ISBN 978-953-6082-15-5.
  13. Štroner, M. - Pospíšil, J.: Systematic Geometrical Errors of Scanning Spherical Surfaces Survey Review. 2011, vol. 43, no. 323, p. 731-742. ISSN 1752-2706.
  14. Štroner, M. - Hampacher, M.: Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii. 1. vyd. Praha: CTU Publishing House, 2011. 313 s. ISBN 978-80-01-04900-6. [monografie]
  15. Štroner, M.: Plánování přesnosti měření v inženýrsko geodetických aplikacích. In: 47. geodetické informační dny. Praha: Český svaz geodetů a kartografů, 2011, díl 1, s. 98-104. ISBN 978-80-02-02350-0.
  16. Třasák, P. - Štroner, M.: Vliv úhlu dopadu dálkoměrného svazku na velikost směrodatné odchylky délky měřené bezhranolovým dálkoměrem. In: Studentská konference Telč 2011 [CD-ROM]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2011, díl 1, s. 1-9. ISBN 978-80-01-04903-7.
  17. Štroner, M. - Smítka, V. - Třasák, P.: Evaluation of Accuracy of Control Points´ position using a Laser Scanning System Leica HDS3000. Reports on Geodesy, Warsaw University of Technology, 2011, vol. 90,  no.  90. ISSN 0867-3179.

  2010

  1. Třasák, P. - Štroner, M.: Testování generátorů normálního rozdělení sloužících pro simulaci geodetického měření - část 1. Stavební obzor. 2010, roč. 19, č. 2, s. 60-63. ISSN 1210-4027.
  2. Třasák, P. - Štroner, M.: Testování generátorů normálního rozdělení sloužících pro simulaci geodetického měření - část 2. Stavební obzor. 2010, roč. 19, č. 3, s. 84-88. ISSN 1210-4027.
  3. Urban, R. - Štroner, M.: Calculation of close range photogrammetry for 3D scanning. In: Workshop 2010 [CD-ROM]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010, p. 368-369. ISBN 978-80-01-04513-8.
  4. Třasák, P. - Štroner, M.: Porovnání generátorů normálního rozdělení z hlediska využití při simulaci geodetických měření. In: Juniorstav 2010 - 12. Odborná konference doktorského studia - Sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2010, s. 1-12. ISBN 978-80-214-4042-5.
  5. Štroner, M.: Vývoj softwaru na plánování přesnosti geodetických měření PrecisPlanner 3D. Stavební obzor. 2010, roč. 19, č. 3, s. 92-95. ISSN 1210-4027.
  6. Wald, F. - Kallerová, P. - Chlouba, J. - Sokol, Z. - Strejček, M. - Pospíšil, J. - Štroner, M. - Křemen, T. - Smítka, V.: Fire Test on an Administrative Building in Mokrsko. 1. ed. Praha: CTU Publishing House, 2010. 152 p. ISBN 978-80-01-04571-8. [monografie]
  7. Pospíšil, J. - Štroner, M.: Stavební geodézie - doplňkové skriptum pro obor A. Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2010. 89 s. ISBN 978-80-01-04594-7. [skriptum]
  8. Štroner, M. - Urban, R. - Třasák, P.: Measuring Unavailable Crane Rails of Method Free Network with Two Standpoints. In: Zborník článkov z vedecko-odbornej konferencie: GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY 2010 [CD-ROM]. Košice: Technical University , BERG Faculty, 2010, p. 1-7. ISBN 978-80-553-0468-7.
  9. Urban, R. - Štroner, M.: Calculation of Close Range Photogrammetry for Scanning System Bimatrik. In: Zborník článkov z vedecko-odbornej konferencie: GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY 2010 [CD-ROM]. Košice: Technical University , BERG Faculty, 2010, p. 1-9. ISBN 978-80-553-0468-7.

  2009

  1. Urban, R. - Štroner, M. - Křemen, T.: Test závislosti přesnosti měření délky laserovým 3D skenerem na úhlu dopadu.In: Juniorstav 2009 - 11. Odborná konference doktorského studia - Sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2009, s. 1-10. ISBN 978-80-214-3810-1. 
  2. Urban, R. - Štroner, M. - Pospíšil, J.: Trigonometrické měření při požární zkoušce na experimentálním objektu v mokrsku.  In: Juniorstav 2009 - 11. Odborná konference doktorského studia - Sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2009, s. 21-30. ISBN 978-80-214-3810-1. 
  3. Urban, R. - Štroner, M. - Vráblík, L.: etapové měření tvaru nosné konstrukce mostu přes řeku labe v Mělníku. In: Juniorstav 2009 - 11. Odborná konference doktorského studia - Sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2009, s. 11-20. ISBN 978-80-214-3810-1.
  4. Štroner, M. - Pospíšil, J.: Modelování vlivu atmosféry na geodetická měření při požární zkoušce v Mokrsku. Stavební obzor. 2009, roč. 18, č. 2, s. 60-64. ISSN 1210-4027.
  5. Urban, R. - Štroner, M.: Posouzení modelů pro potlačení distorze objektivu - teorie. Stavební obzor. 2009, roč. 18, č. 3, s. 85-89. ISSN 1210-4027. 
  6. Urban, R. - Štroner, M.: Posouzení modelů pro potlačení distorze objektivu - experiment. Stavební obzor. 2009, roč. 18, č. 3, s. 90-94. ISSN 1210-4027.
  7. Urban, R. - Štroner, M. - Vráblík, L.: Etapové měření tvaru nosné konstrukce mostu přes Labe v Mělníku. Stavební obzor. 2009, roč. 18, č. 3, s. 79-84. ISSN 1210-4027.
  8. Urban, R. - Štroner, M. - Vráblík, L.: Measurement of bridge body across the river Labe in Mělník. In: Proceedings of Workshop 2009, Czech Technical University in Prague, February, 2009.
  9. Urban, R. - Křemen, T. - Štroner, M.: THE TEST OF DISTANCE ACCURACY DEPENDENCE ON ANGLE OF INCIDENCE. In: Optical 3-D Measurement Techniques IX. Wien: TU Wien, 2009, vol. 1, p. 281-286. ISBN 978-3-9501492-5-8. 
  10. Urban, R. - Štroner, M.: SCANNING SYSTEM BIMATRIK. In: Optical 3-D Measurement Techniques IX. Wien: TU Wien, 2009, vol. 1, p. 339-344. ISBN 978-3-9501492-5-8. 
  11. Urban, R. - Štroner, M. - Pospíšil, J.: URČENÍ DYNAMICKÝCH PRŮHYBŮ STROPNÍCH DESEK EXPERIMENTÁLNÍHO OBJEKTU PŘI POŽÁRNÍ ZKOUŠCE. In: XII. Mezinárodní vědecká konference - Geodézie a kartografie. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009, díl 1, s. 123-128. ISBN 978-80-7204-629-4.
  12. Vráblík, L. - Urban, R. - Štroner, M.: Measurement of bridge body across the river Labe in Mělník. Acta Montanistica Slovaca. 2009, vol. 14, no. 1, p. 79-85. ISSN 1335-1788.

  2008

  1. Suchá, J. - Štroner, M. - Špačková, L.: Historické a současné metody zaměření průběhu nadzemních vedení vysokého napětí. Stavební obzor. 2008, roč. 17, č. 1, s. 26-30. ISSN 1210-4027.
  2. Suchá, J. - Štroner, M. - Špačková, L.: Porovnání metod zaměření průběhu nadzemních vedení vysokého napětí. Stavební obzor. 2008, roč. 17, č. 2, s. 60-63. ISSN 1210-4027. 
  3. Suchá, J. - Štroner, M. - Marková, K. : Další praktické zkušenosti ze zaměřování průběhu nadzemních vedení vysokého napětí. Stavební obzor. 2008, roč. 17, č. 4, s. 123-125. ISSN 1210-4027.
  4. Štroner, M.: Určení parametrů řetězovky z dat laserového skenování. Stavební obzor. 2008, roč. 17, č. 4, s. 119-122. ISSN 1210-4027.
  5. Urban, R. - Štroner, M.: Prostorový skenovací systém s virtuálními binárními značkami. Stavební obzor. 2008, roč. 17, č. 5, s. 151-155. ISSN 1210-4027.
  6. Štroner, M. - Pospíšil, J.: Zhuštění naskenovaných mračen bodů daty z digitálního snímku. Stavební obzor. 2008, roč. 17, č. 5, s. 156-159. ISSN 1210-4027.
  7. Štroner, M.: Fotogrammetrie 3 - Digitální metody a laserové skenování. Zeměměřič. 2008, roč. 15, č. 6+7, s. 19. ISSN 1211-488X. [recenze monografie]
  8. Štroner, M.: Geodézia ve stavebníctve. Stavební obzor. 2008, roč. 17, č. 6, s. 192. ISSN 1210-4027. [recenze monografie]
  9. Štroner, M. - Suchá, J.: Ověřování souboru totálních stanic TOPCON GPT-2006  v praxi. Stavební obzor. 2008, roč. 17, č. 6, s. 189-191. ISSN 1210-4027.
  10. Štroner, M. - Pospíšil, J.: Terestrické skenovací systémy. 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008. 187 s. ISBN 978-80-01-04141-3. [monografie]
  11. Vráblík, L. - Štroner, M. - Urban, R.: Zaměření tvaru nosné konstrukce mostu přes Labe v Mělníku. Beton - křižovatka požadavků. 2008, roč. 8, č. 4, s. 84-87. ISSN 1213-3116. 
  12. Urban, R. - Štroner, M. - Vráblík, L.: Measurement of bridge body across the river Labe in Mělník. In: Geodézia, kartografia a geografické informačné systémy 2008[CD-ROM]. Košice: Technical University, BERG Faculty, 2008. ISBN 978-80-553-0079-5.
  13. Urban, R. - Štroner, M.: 3D scanning system with virtual binary targets. In: Geodézia, kartografia a geografické informačné systémy 2008[CD-ROM]. Košice: Technical University, BERG Faculty, 2008. ISBN 978-80-553-0079-5.
  14. Suchá, J. – Štroner, M.: Historical and contemporary methods of measuring of the position and shape of high voltage line. In: Proceedings of Workshop 2008, Czech Technical University in Prague, 18th - 22nd February, 2008.  ISBN 978-80-01-04016-4.
  15. Urban, R. – Štroner, M.: 3D Scanning system with virtual binary targets. In: Proceedings of Workshop 2008, Czech Technical University in Prague, 18th - 22nd February, 2008. ISBN 978-80-01-04016-4.
  16. Štroner, M. - Pospíšil, J.: The systematic errors of the scanning spherical surfaces. In: INGEO 2008 - 4th International Conference on Engineering Surveying [CD-ROM]. Bratislava: Department of Surveying, Slovak University of Technology in Bratislava, 2008, vol. 1, p. 1-16. ISBN 978-80-227-2971-0.
  17. Urban, R. - Štroner, M.: Prostorový skenovací systém s virtuálními binárními značkami. In: Workshop fotogrammetrie, DZP a laserového skenování a GIS. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2008, s. 118-126. ISBN 978-80-01-04199-4.
  18. Urban, R. - Štroner, M.: Testování laserového dálkoměru TruPulse 200. Zeměměřič. 2008, roč. 2008, č. 9+10, s. 29. ISSN 1211-488X.
  19. Štroner, M. - Pospíšil, J.: Analýza systematických vad skenování ploch s nenulovou křivostí. Stavební obzor. 2008, roč. 17, č. 9, s. 280-287. ISSN 1210-4027.
  20. Pospíšil, J. - Štroner, M. - Křemen, T. - Smítka, V.: Geodetická měření při požární zkoušce na experimentálním objektu v Mokrsku. 1. vyd. Praha: CTU Publishing House, 2008. 87 s. ISBN 978-80-01-04244-1. [monografie]

  2007

  1. Štroner, M.: Rozvinutí snímku válcové plochy do roviny. Stavební obzor. 2007, roč. 16, č. 2, s. 55-57. ISSN 1210-4027.
  2. Štroner, M. - Suchá, J. - Pospíšil, J.: Ověřování vlastností totálních stanic TOPCON GPT-2006 – část 1. Stavební obzor. 2007, roč. 16, č. 2, s. 45-48. ISSN 1210-4027.
  3. Štroner, M. - Suchá, J. - Pospíšil, J.: Ověřování vlastností totálních stanic TOPCON GPT-2006 – část 2. Stavební obzor. 2007, roč. 16, č. 3, s. 85-88. ISSN 1210-4027.
  4. Štroner, M.: Vývoj softwaru na zpracování mračen bodů PointClouder. Stavební obzor. 2007, roč. 16, č. 4, s. 113-115. ISSN 1210-4027.
  5. Štroner, M. - Suchá, J. - Pospíšil, J.: Ověřování vlastností totálních stanic TOPCON GPT-2006 - část 3. Stavební obzor. 2007, roč. 16, č. 5, s. 152-155. ISSN 1210-4027.
  6. Štroner, M. - Suchá, J. - Pospíšil, J.: Testing of Set of the Total Stations TOPCON GPT-2006. Proceedings of Workshop 2007. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 2007, vol. B, s. 706-707. ISBN 978-80-01-03667-9. 
  7. Koska, B. - Štroner, M. - Pospíšil, J.: Calculation Modules for PointClouder. In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 2007, vol. B, s. 634-635. ISBN 978-80-01-03667-9.
  8. Štroner, M.: Development of Software for Processing Point Clouds. In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 2007, vol. B, s. 696-697. ISBN 978-80-01-03667-9.
  9. Koska, B. – Křemen, T. – Pospíšil, J. – Štroner, M.: Laserové skenování ve speciálních průmyslových aplikacích. In: Workshop fotogrammetrie, DZP a laserového skenování. Telč: ČVUT v Praze a Společnost pro fotogrammetrii a DPZ, 2007.
  10. Štroner, M. – Koska, B.: Software na zpracování mračen bodů z laserového skenování. In: 43. Geodetické informační dny [CD-ROM]. Brno: Spolek zeměměřičů Brno, 2007.
  11. Pospíšil, J. - Koska, B. - Křemen, T. - Štroner, M.: Využití skenovacích systémů pro měření posunů. In: Sborník workshopu VZ Udržitelná výstavba. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2007, s. 154-158. ISBN 978-80-01-03977-9.
  12. Hánek, P. – Línková, L. – Mika, K. – Pospíšil, J. – Suchá, J. – Štroner, M.: Stavební geodézie. Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2007, 133 s. ISBN 978-80-01-03707-2. [skriptum]

  2006

  1. Koska, B. - Štroner, M. - Pospíšil, J.: The Results of Development and Planned Innovations of the Laser and Optic Rotating Scanner LORS. In: Workshop 2006 [CD-ROM]. Prague: CTU, 2006, s. 768-769. ISBN 80-01-03439-9.
  2. Křemen, T. - Pospíšil, J. - Štroner, M.: Possibilities of Laser Scanning Systems' Application for Geomonitoring. In: Workshop 2006 [CD-ROM]. Prague: CTU, 2006, s. 776-777. ISBN 80-01-03439-9.
  3. Pospíšil, J. - Štroner, M.: Moderní geodetické technologie a přístroje pro nivelaci. Stavební obzor. 2006, roč. 15, č. 1, s. 21-23. ISSN 1210-4027.
  4. Štroner, M. - Pospíšil, J.: Photogrammetric 3DScanner Based on Binary Virtual Targets. In: Workshop 2006 [CD-ROM]. Prague: CTU, 2006, s. 766-767. ISBN 80-01-03439-9.
  5. Štroner, M.: Virtuální laserový skener. Stavební obzor. 2006, roč. 15, č. 6, s. 187-190. ISSN 1210-4027.
  6. Koska, B. - Pospíšil, J. - Štroner, M.: Innovations in the Development of Laser and Optic Rotating Scanner LORS. In: XXIII International FIG Congress Shaping the Change [CD-ROM]. Mnichov: FIG, 2006, ISBN 87-90907-52-3.
  7. Pospíšil, J. - Štroner, M. - Koska, B. - Křemen, T. - Raška, M.: Geodetické práce pro udržitelnou výstavbu.In: Udržitelná výstavba 2. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2006, s. 229-237. ISBN 80-01-03605-7.

  2005

  1. Koska, B. - Pospíšil, J. - Štroner, M.: The Result Presentation of the Development of Laser and Optic Rotating Scanner LORS and Introduction of Public Library of Classes and Functions SPATFIG. In: Optical 3-D Measurement Techniques VII, Volume I. Vienna: TU Vienna, 2005, vol. 1, s. 63-73. ISBN 3-9501492-2-8.
  2. Koska, B. - Štroner, M. - Pospíšil, J.: Laserový skenovací systém LORS - vývoj a ověřování přesnosti. In: Stavební obzor. 2005, roč. 14, č. 4, s. 123-126. ISSN 1210-4027.
  3. Pavelka, K. - Štroner, M.: Jednoduché potlačení vlivu vad objektivu neměřických komor. In: Stavební obzor. 2005, roč. 14, č. 1, s. 26-30. ISSN 1210-4027.
  4. Pospíšil, J. - Štroner, M.: Moderní geodetické technologie a přístroje pro laserové skenování. In: Stavební obzor. 2005, roč. 14, č. 8, s. 249-253. ISSN 1210-4027.
  5. Pospíšil, J. - Štroner, M.: Moderní geodetické technologie a přístroje pro měření délek a úhlů. In: Stavební obzor. 2005, roč. 14, č. 9, s. 279-286. ISSN 1210-4027.
  6. Pospíšil, J. - Štroner, M. - Křemen, T. - Hánek, P. - Ratiborský, J. - et al.: Geodetické práce pro monitorování změn polohy bodů a objektů. In: Udržitelná výstavba 1. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2005, s. 119-124. ISBN 80-01-03395-3.
  7. Štroner, M. - Pospíšil, J.: Návrh skenovacího systému s virtuálními binárními značkami. In: Stavební obzor. 2005, roč. 14, č. 10, s. 300-302. ISSN 1210-4027.

  2004

  1. Kašpar, M. - Pospíšil, J. - Štroner, M. - Křemen, T. - Tejkal, M.: Laser Scanning in Civil Engineering and Land Surveying. 1. ed. Hradec Králové: Vega, 2004. 103 s. ISBN 80-900860-7-1. [monografie]
  2. Koska, B. - Křemen, T. - Štroner, M. - Pospíšil, J. - Kašpar, M.: Development of Rotation Scanner, Testing of Laser Scanners. In: Ingeo 2004 [CD-ROM]. Bratislava: Slovak University of Technology, Faculty of Civil Engineering, 2004, ISBN 87-90907-34-5.
  3. Koska, B. - Štroner, M. - Pospíšil, J.: Algoritmus určování rovnice obecné roviny pro laserové skenování včetně rozborů přesnosti. In: Stavební obzor. 2004, roč. 13, č. 2, s. 55-60. ISSN 1210-4027.
  4. Pavelka, K. - Štefanová, E. - Halounová, L. - Štroner, M.: Visualisation of Undiscovered Bořivoj II Prince Tomb Interior at the Prague Castle. In: ISPRS Proceedings. New York: ISPRS, 2004, vol. 1, s. 1153-1159.
  5. Pavelka, K. - Štefanová, E. - Štroner, M.: Visualisation and Animation of Undiscovered Tomb Interior at the Prague Castle. In: The International Archives of the Photogrammetry,Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol XXXVI-5/W1. 2004, vol. I, s. 198-203. ISSN 1682-1777.
  6. Pospíšil, J. - Štroner, M.: Příspěvek k posuzování přesnosti technické nivelace. In: Stavební obzor. 2004, roč. 13, č. 8, s. 248-250. ISSN 1210-4027.

  2003

  1. Kašpar, M. - Pospíšil, J. - Štroner, M. - Křemen, T.: Practical Testing of the Cyrax 3D Laser Scanning System. In: Slovak Journal of Civil Engineering. 2003, vol. 11, no. 1, s. 26-31. ISSN 1210-3896.
  2. Kašpar, M. - Pospíšil, J. - Štroner, M. - Křemen, T. - Tejkal, M.: Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. 1. vyd. Hradec Králové: Vega, 2003. 112 s. ISBN 80-900860-3-9. [monografie]
  3. Koska, B. - Štroner, M. - Pospíšil, J.: Algoritmus určování rovnice roviny pro laserové skenování. In: Stavební obzor. 2003, roč. 12, č. 10, s. 309-313. ISSN 1210-4027.
  4. Pospíšil, J. - Štroner, M.: Sledování časových změn přetvoření stavební konstrukce digitální kamerou. In: Stavební obzor. 2003, roč. 12, č. 7, s. 223-224. ISSN 1210-4027.
  5. Štroner, M.: Návrh a kalibrace měřicího systému tvořeného teodolitem a digitální kamerou. In: Stavební obzor. 2003, roč. 12, č. 2, s. 56-60. ISSN 1210-4027.
  6. Štroner, M. - Pospíšil, J.: Ověřování přesnosti statického měření aparatury pro určení polohy laserové stopy založené na jednoduché webové kameře. In: Stavební obzor. 2003, roč. 12, č. 1, s. 31-32. ISSN 1210-4027.

  2002

  1. Kašpar, M. - Pospíšil, J. - Štroner, M. - Hladký, R. - Křemen, T.: Cyrax 3D Laser Scanning System - Testing and Using in Practical Applications. In: INGEO 2002 Proceedings of the 2nd International Conference of Engineering Surveying. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2002, s. 151-158. ISBN 80-227-1792-4.
  2. Pospíšil, J. - Štroner, M.: Využití digitální kamery k ověření modelů vlivu atmosféry. In: Stavební obzor. 2002, roč. 11, č. 9, s. 283-285. ISSN 1210-4027.
  3. Štroner, M.: Kalibrace a ověření vlastností aparatury pro detekci polohy laserového svazku založené na digitální kameře. In: 4. odborná konference doktorského studia [CD-ROM]. Brno: VUT, Fakulta stavební, 2002, ISBN 80-214-2067-7.
  4. Štroner, M.: Použití nepřipojeného uzavřeného nivelačního pořadu při měření výškových změn. In: Geodetický a kartografický obzor. 2002, roč. 48, č. 4, s. 66-70. ISSN 0016-7096. 
  5. Štroner, M. - Pospíšil, J.: Aparatura pro detekci polohy laserového svazku. In: Stavební obzor. 2002, roč. 11, č. 3, s. 93-96. ISSN 1210-4027.
  6. Záleský, J. - Chamra, S. - Pospíšil, J. - Štroner, M. - Demel, J. - et al.: System of Long-term Monitoring of Historical Buildings in the Prague Castle Area In: Proceedings of the Second International Conference Soil Structure Interaction in Urban Civil Engineering. Zürich: ETH, 2002, s. 497-500. ISBN 3-00-009169-6.
  7. Záleský, J. - Pruška, J. - Pospíšil, J. - Štroner, M.: Sledování vývoje deformací v prostředí stavby s vysokou přesností. In: Zborník prednášok 4b. sekcia: Geotechnika. Košice: Technická universita v Košiciach, Stavebná fakulta, 2002, s. 75-78. ISBN 80-7099-820-2.

  Starší

  1. Kašpar, M. - Štroner, M.: Laserový skenovací systém Cyrax. In: Stavebnictví a interiér. 2001, roč. 9, č. 11, s. 62-63. ISSN 1211-6017.
  2. Pavelka, K. - Štroner, M.: Lineární prostorová transformace. In: Geodetický a kartografický obzor. 2001, roč. 47, č. 3, s. 233-235. ISSN 0016-7096.
  3. Štroner, M.: Detekce polohy laserové stopy pomocí digitální kamery. In: 3. odborný seminář doktorského studia. Brno: VUT, Fakulta stavební, 2001, díl 4, s. 55-58.
  4. Štroner, M. - Pospíšil, J.: Neměřická digitální kamera při dynamickém měření přetvoření. In: Stavební obzor. 2001, roč. 10, č. 3, s. 84-88. ISSN 1210-4027.
  5. Štroner, M.: Jednoduchá aproximace indexu lomu vzduchu. In: Jemná mechanika a optika. 2000, roč. 45, č. 9, s. 242-244. ISSN 0447-6441.
  6. Štroner, M.: Metody výpočtu indexu lomu vzduchu. In: Jemná mechanika a optika. 2000, roč. 45, č. 7-8, s. 224-228. ISSN 0447-6441.
  7. Vorel, V. - Bajer, M. - Hánek, P. - Novák, Z. - Pospíšil, J. - et al.: New Methods of Engineering Surveying by the Quality Assurance in Building Industry In: Proceedings of Workshop 2000. Prague: CTU, 2000, vol. B, s. 650. ISBN 80-01-02229-3.
  8. Štroner, M. - Pospíšil, J.: Metoda GPS při ověřování stability vztažných bodů geodetické sítě. In: Stavební obzor. 1999, roč. 8, č. 9, s. 271-273. ISSN 1210-4027.
  9. Honč, T. - Pospíšil, J. - Štroner, M.: Analýza stability vztažných bodů geodetické sítě sypané hráze s využitím GPS. Stavební obzor. 1998, roč. 7, č. 9, s. 285-288. ISSN 1210-4027.

  Štroner, 14.2.2012.