2016

URBAN, R., ŠTRONER, M., a BALEK, J. Test of the Precision and Accuracy of the ShapeAccelArray Sensor. Geoinformatics. 2016, 15(2), s. 43-58. ISSN 1802-2669. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/gi/article/view/gi.15.2.4/3779

URBAN, R., ŠTRONER, M., a BRAUN, J. Způsob pro potlačení systematických chyb elektronických dálkoměrů na krátké vzdálenosti. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra speciální geodezie, Praha 6, CZ. 306350. 02.11.2016.

ŠTRONER, M., MICHAL, O., a URBAN, R. New geodetic measurement number optimization method – method of the maximal precision increment. In: HURČÍKOVÁ, V. a MOLČÍKOVÁ, S., eds. GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY 2016. GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY 2016. Demanovská dolina, 21.09.2016 - 23.09.2016. Košice: Berg Faculty TU Košice. 2016, ISBN 978-80-553-2603-0.

URBAN, R. Analýza digitálního modelu terénu z bezpilotního systému eBee. In: MOLČÍKOVÁ, S. a HURČÍKOVÁ, V., eds. GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY 2016. GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY 2016. Demanovská dolina, 21.09.2016 - 23.09.2016. Košice: Berg Faculty TU Košice. 2016, ISBN 978-80-553-2603-0.

URBAN, R., ŠTRONER, M., a BALEK, J. LABORATORY TESTING OF THE PRECISION AND ACCURACY OF THE SHAPEACCELARRAY SENSOR IN HORIZONTAL INSTALLATION. In: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, Book 1 Vol. 1. 16th INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCE SGEM 2016. Albena, 28.06.2016 - 07.07.2016. Sofia: International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM. 2016, s. 871-878. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-55-1.

URBAN, R. DETERMINING OF PLATE FLATNESS. In: 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2016 Book 2 Informatics, Geoinformatics,and Remote Sensing Volume II. 16th INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCE SGEM 2016. Albena, 28.06.2016 - 07.07.2016. Sofia: International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM. 2016, s. 201-208. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-59-9.

URBAN, R., et al. TERRAIN OF POST MINING SITE FROM AIRSHIP LIDAR. In: 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2016 Book 2 Informatics, Geoinformatics,and Remote Sensing Volume II. 16th INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCE SGEM 2016. Albena, 28.06.2016 - 07.07.2016. Sofia: International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM. 2016, s. 577-584. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-59-9.

URBAN, R. a JIŘIKOVSKÝ, T. TUNNELING MEASUREMENT IN UEF JOSEF USING TRIMBLE S8. In: 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2016 Book 2 Informatics, Geoinformatics,and Remote Sensing Volume II. 16th INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCE SGEM 2016. Albena, 28.06.2016 - 07.07.2016. Sofia: International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM. 2016, s. 689-696. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-59-9.

ŠTRONER, M. a URBAN, R. Unconventional High Precision Micronetwork Determination for the Needs of the Monitoring of the Riverbed Model Changes Caused by the Water Flow. In: 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2016 Book 2 Informatics, Geoinformatics,and Remote Sensing Volume II. 16th INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCE SGEM 2016. Albena, 28.06.2016 - 07.07.2016. Sofia: International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM. 2016, s. 697-704. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-59-9.

2015

Urban, R. - Jiřikovský, T.
    ACCURACY ANALYSIS OF TUNNELING MEASUREMENTS IN UEF JOSEF
    In: 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015, vol. 2, art. no. 5, p. 35-42. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-35-3.
Urban, R. - Štroner, M.
    ACCURACY OF COORDINATE TRANSFORMATION
    In: 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015, vol. 2, art. no. 6, p. 43-49. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-35-3.
Urban, R. - Michal, O.
    DEVELOPMENT DEFLECTION OF PRESTRESSED CONCRETE BRIDGE
    In: 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015, vol. 2, art. no. 25, p. 203-210. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-35-3.
Urban, R.
    Geodetické práce při měření posunů a deformací stavebních objektů
    1. vyd. Praha: CTU Publishing House, 2015. 227 s. ISBN 978-80-01-05786-5.
Urban, R. - Štroner, M. - Braun, J.
    Precise deformation measurement of prestressed concrete beam during a strain test using the combination of intersection photogrammetry and micro-network measurement
    In: Videometrics, Range Imaging, and Applications XIII. Bellingham: SPIE, 2015, vol. 1, art. no. 1, ISSN 0277-786X. ISBN 9781628416886.
Urban, R. - Štroner, M. - Braun, J.
    Special electronic distance meter calibration for precise engineering surveying industrial applications
    In: Proceedings of SPIE Vol. 9525: Optical Measurement Systems for Industrial Inspection IX. Bellingham: SPIE, 2015, vol. 1, art. no. 1, ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-685-5.
Braun, J. - Štroner, M. - Urban, R. - Dvořáček, F.
    Suppression of Systematic Errors of Electronic Distance Meters for Measurement of Short Distances
    In: Sensors - Open Access Journal. 2015, vol. 15, no. 8, p. 19264-19301. ISSN 1424-8220.
Urban, R. - Michal, O.
    Temperature effects on the bridge structure during the all-day monitoring
    In: Geoinformatics. 2015, vol. 1, no. 14, art. no. 7, p. 79-87. ISSN 1802-2669.
Braun, J. - Štroner, M. - Urban, R.
    Způsob pro potlačení systematických chyb elektronických dálkoměrů na krátké vzdálenosti
    Patentová přihláška Úřad průmyslového vlastnictví,

2014

Braun, J. - Dvořáček, F. - Štroner, M. - Urban, R.
Testing Electronic Distance Meters on Short Absolute Laboratory Baseline
In: 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2014 - Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing - Conference Proceedings Volume II - Geodesy & Mine Surveying. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014, vol. 2, p. 497-504. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-11-7.
Braun, J. - Štroner, M. - Urban, R.
The Accuracy of Electronic Distance Meters over Short Distances
In: INGEO 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014, vol. 1, p. 263-268. ISBN 978-80-01-05469-7.
Hamouz, J. - Braun, J. - Urban, R. - Štroner, M. - Vráblík, L.
Monitoring and Evaluation of Prestressed Concrete Element Using Photogrammetric Methods
In: 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2014, Conference Proceedings vol. III. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014, p. 231-238. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-12-4.
Štroner, M. - Urban, R. - Kubín, T.
Stability Determination of the Surface Area of the Prague Castle by the Periodically Measured Levelling Network and Robust Analysis
In: Geoinformatics [online]. 2014, vol. 9, no. 12, art. no. 1, p. 4-9. Internet: http://geoinformatics.fsv.cvut.cz/gwiki/Geoinformatics_FCE_CTU_/_Volumes. ISSN 1802-2669.
Štroner, M. - Urban, R. - Kubín, T.
Stability Determination of the Surface Area of the Prague Castle by the Periodically Measured Levelling Network and Robust Analysis
In: INGEO 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014, vol. 1, p. 243-248. ISBN 978-80-01-05469-7.
Štroner, M. - Urban, R. - Kubín, T. - Rys, P.
Prague Castle Stability Determination By The Robust Two Dimensional Transformation And Its Analysis
In: 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2014 - Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing - Conference Proceedings Volume II - Geodesy & Mine Surveying. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014, vol. 2, p. 373-380. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-11-7.
Štroner, M. - Urban, R. - Rys, P. - Balek, J.
Prague Castle Area Local Stability Determination Assessment By The Robust Transformation Method
In: Acta Geodynamica et Geomaterialia. 2014, vol. 11, no. 4, art. no. 1, p. 325-336. ISSN 1214-9705.
Urban, R. - Braun, J. - Štroner, M.
The Optical Plumbing Method Using Total Station
In: 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2014 - Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing - Conference Proceedings Volume II - Geodesy & Mine Surveying. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014, vol. 2, p. 553-560. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-11-7.
Urban, R. - Braun, J. - Štroner, M.
Všesměrný cíl pro souběžné terestrické měření a metodu GNSS
Užitný vzor Úřad průmyslového vlastnictví, 26398. 2014-02-03.
Urban, R. - Štroner, M. - Jurga, V.
Development of Bridge Deflections in the 24-hours Cycle
In: INGEO 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014, vol. 1, p. 155-160. ISBN 978-80-01-05469-7.
Urban, R. - Štroner, M. - Procházka, J.
Effects of insolation on a horizontal tilt of saint george basilica´s towers at prague castle
In: 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2014 - Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing - Conference Proceedings Volume II - Geodesy & Mine Surveying. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014, vol. 2, art. no. 30, p. 231-238. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-11-7.

2013

Braun, J. - Štroner, M. - Urban, R.
Extensive Testing and Comparison of a New Type of Target for Use in Engineering Surveying
In: Slovak Journal of Civil Engineering. 2013, vol. 21, no. 2, p. 29-40. ISSN 1210-3896.
Braun, J. - Štroner, M. - Urban, R.
Halová referenční síť pro určování tvarů a rozměrů ocelových konstrukcí
In: Inžiniersko priemyselná geodézia 2013 - Vytyčovanie a kontrolné meranie technologických zariadení. Bratislava: STU v Bratislave, Stavebná fakulta, 2013, . ISBN 978-80-227-4032-6.
Braun, J. - Štroner, M. - Urban, R.
Testing of the target with reflective foil and a mechanical collimator
In: Aktualne Problemy w Geodezji Inzynieryjnej. Warszawa: Politechnika Warszawska, 2013, vol. 1, p. 22. ISBN 978-83-61576-25-9.
Štroner, M. - Urban, R. - Královič, Jakub
Test of the accuracy of GNSS RTK measurement of local geodetic networks of small size
In: Aktualne Problemy w Geodezji Inzynieryjnej. Warszawa: Politechnika Warszawska, 2013, vol. 1, p. 66. ISBN 978-83-61576-25-9.
Urban, R. - Michal, O.
Analýza technologie pro určování průhybové čáry mostních konstrukcí
In: Grant Journal [online]. 2013, roč. 2, č. 2, ISSN 1805-062X.
Urban, R. - Michal, O.
ANALÝZA TECHNOLOGIE PRO URČOVÁNÍ PRŮHYBOVÉ ČÁRY MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ
In: QUAERE 2013. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013, díl 1, s. 2696-2703. ISBN 978-80-905243-7-8.
Urban, R. - Štroner, M.
Measurement of deflection line on bridges
In: Aktualne Problemy w Geodezji Inzynieryjnej. Warszawa: Politechnika Warszawska, 2013, vol. 1, p. 72. ISBN 978-83-61576-25-9.
Urban, R. - Štroner, M.
MODELING OF THE INFLUENCE OF VERTICAL REFRACTION ON THE PRECISE GEODETIC MEASUREMENTS BASED ON DISCRETE MEASUREMENT OF ATMOSPHERIC PARAMETERS
In: QUAERE 2013. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013, vol. 1, p. 2624-2631. ISBN 978-80-905243-7-8.
Urban, R. - Štroner, M.
Přípravek pro určení vodorovné roviny
Užitný vzor Úřad průmyslového vlastnictví, 24821. 2013-01-15.
Urban, R. - Štroner, M.
Přípravek s kompenzátorem pro určení vodorovné roviny
Užitný vzor Úřad průmyslového vlastnictví, 24818. 2013-01-15.
Urban, R. - Štroner, M. - Braun, J.
Geodetický cíl
Užitný vzor Úřad průmyslového vlastnictví, 27899. 2013-08-20.
Urban, R. - Štroner, M. - Kovařík, K.
Srovnání měření GNSS v síti referenčních stanic na území Prahy
In: Geodetický a kartografický obzor [online]. 2013, roč. 59, č. 3, s. 45-53. ISSN 1805-7446.
Urban, R. - Štroner, M. - Vráblík, L. - Matouš, Z.
MĚŘENÍ PRŮHYBOVÉ ČÁRY NA MOSTĚ GENERÁLA CHÁBERY V LITOMĚŘICÍCH
In: Geodézie ve stavebnictví a průmyslu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2013, díl 1, s. 101-110. ISBN 978-80-02-02442-2.
Urban, R. (recenz.)
Recenze na monografii Surveying for Engineers (5th edition), Uren, Price.
In: Geodetický a kartografický obzor. 2013, roč. 59, č. 3, s. 65. ISSN 0016-7096.
Urban, R. (recenz.)
Surveying (6th edition)
In: Geodetický a kartografický obzor. 2013, roč. 59 (101), č. 4, s. 88. ISSN 0016-7096.

2012

Braun, J. - Štroner, M. - Urban, R.
Testing of targets with a mechanical collimator
In: Geodesy, Cartography and Geographic Information Systems 2012. Košice: Berg Faculty TU Košice, 2012, vol. 1, p. 1-8. ISBN 978-80-553-1173-9.
Matouš, Z. - Štroner, M. - Urban, R. - Vráblík, L.
Měření a vyhodnocení dlouhodobých deformací letmo betonovaného mostu přes Labe v Litoměřicích
In: BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2012, roč. 12, č. 4, s. 74-79. ISSN 1213-3116.
Štroner, M. - Urban, R. - Braun, J.
Implementation of a high-accuracy spatial network for measurements of steel constructions
In: Slovak Journal of Civil Engineering. 2012, vol. 20, no. 2, p. 13-18. ISSN 1210-3896.
Štroner, M. - Urban, R. - Kovařík, K.
Comparison of accuracy of GNSS in the network of reference stations
In: Geodesy, Cartography and Geographic Information Systems 2012. Košice: Berg Faculty TU Košice, 2012, p. 21-30. ISBN 978-80-553-1173-9.
Štroner, M. - Urban, R. - Vráblík, L. - Matouš, Z.
Measurement of deflection line on the General Chabera bridge in Litoměřice
In: Geodesy, Cartography and Geographic Information Systems 2012. Košice: Berg Faculty TU Košice, 2012, p. 1-10. ISBN 978-80-553-1173-9.
Třasák, P. - Štroner, M. - Smítka, V. - Urban, R.
Testing of the accuracy dependency of prismless distance measurement on the beam incidence angle
In: Geoinformatics [online]. 2012, vol. 7, no. 7, p. 117-129. Internet: http://geoinformatics.fsv.cvut.cz/gwiki/Geoinformatics_FCE_CTU. ISSN 1802-2669.
Třasák, P. - Štroner, M. - Smítka, V. - Urban, R.
Testing the effect of the distance meter's beam incidence angle on the magnitude of the standard deviation of distances measured by prismless distance meters
In: Geodesy, Cartography and Geographic Information Systems 2012. Košice: Berg Faculty TU Košice, 2012, p. 1-9. ISBN 978-80-553-1173-9.
Urban, R.
Algorithms for calculating the exterior orientation of camera
In: Geodesy, Cartography and Geographic Information Systems 2012. Košice: Berg Faculty TU Košice, 2012, p. 11-20. ISBN 978-80-553-1173-9.
Urban, R.
Řešení vnější orientace kamery ze čtyř vlícovacích bodů
In: Geodetický a kartografický obzor. 2012, roč. 2012, č. 1, s. 8-14. ISSN 0016-7096.
Urban, R.
Výpočet prostorových souřadnic ze dvou obecných snímků stejné scény
In: Sborník studentské vědecké konference, Telč 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2012, . ISBN 978-80-01-05134-4.
Urban, R.
Výpočet prvků vnější orientace kamery ze třech vlícovacích bodů - metoda ředění voxelů
In: Geodetický a kartografický obzor. 2012, roč. 2012, č. 5/2012, s. 5-8. ISSN 0016-7096.
Urban, R. - Štroner, M.
Cíl pro přesné cílení a měření vzdáleností
Užitný vzor Úřad průmyslového vlastnictví, 24344. 2012-09-24.
Urban, R. - Štroner, M.
Cílová souprava pro inženýrskou geodézii
Užitný vzor Úřad průmyslového vlastnictví, 23501. 2012-03-08.
Urban, R. - Štroner, M.
Genetic algorithms in the computation of the camera external orientation
In: Geoinformatics [online]. 2012, vol. 2012, no. 9, p. 5-16. Internet: http://geoinformatics.fsv.cvut.cz/gwiki/Geoinformatics_FCE_CTU. ISSN 1802-2669.
Urban, R. - Štroner, M.
Přípravek pro stabilizaci neviditelných bodů pro měření posunů a přetvoření v reálném čase
Užitný vzor Úřad průmyslového vlastnictví, 23824. 2012-05-17.
Urban, R. - Štroner, M. - Braun, J.
Cíl pro přesné cílení a měření vzdáleností
Užitný vzor Úřad průmyslového vlastnictví, 24342. 2012-09-24.
Urban, R. (recenz.)
Engineering surveying (6th edition), Schofield, Breach.
In: Geodetický a kartografický obzor. 2012, roč. 2012, č. 58/100, s. 42. ISSN 0016-7096.
Vráblík, L. - Matouš, Z. - Štroner, M. - Urban, R.
Dlouhodobé sledování a vyhodnocení deformací letmo betonovaného mostu přes Labe v Litoměřicích
In: 19. betonářské dny 2012 - sborník příspěvků. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2012, s. 189-194. ISBN 978-80-87158-32-6.
Vráblík, L. - Matouš, Z. - Štroner, M. - Urban, R.
Long-term measurement and analysis of deformation of the Bridge over Labe river in Litomerice
In: 19th Czech Concrete Days 2012 - Proceedings. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2012, p. 118-123.
Vráblík, L. - Štroner, M. - Urban, R.
Technologie měření a vyhodnocení dlouhodobých deformací předpjatých betonových mostů velkých rozpětí
[Ověřená technologie]. Vlastník: ČVUT Fakulta stavební, 2012.

2011

Štroner, M. - Urban, R. - Braun, J.
Implementation of High-accuracy Spatial Network for Measurements of Steel Structures
In: Ingeo 2011. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Geodesy, 2011, vol. 1, p. 171-176. ISBN 978-953-6082-15-5.
Štroner, M. - Urban, R. - Třasák, P.
Zaměření obtížně dostupné jeřábové dráhy metodou volné sítě se dvěma stanovisky
In: Stavební obzor. 2011, roč. 20, č. 2, s. 60-64. ISSN 1210-4027.
Urban, R.
Algoritmy pro výpočet vnější orientace kamery z minimálního počtu vlícovacích bodů
In: Studentská konference Telč 2011 [CD-ROM]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2011, díl 1, s. 1-16. ISBN 978-80-01-04903-7.
Urban, R.
PhotOrient
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2011.
Urban, R.
Praktická výuka geodézie v podzemním výukovém středisku UEF Josef
In: Aktuálne problémy geodézie, inžinierskej geodézie a fotogrametrie [CD-ROM]. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2011, díl 1, s. 1-7. ISBN 978-80-227-3501-8.
Urban, R.
Řešení vnější orientace kamery ze 4 vlícovacích bodů
In: Juniorstav 2011 - Sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2011, díl 1, s. 376. ISBN 978-80-214-4232-0.
Urban, R.
3D skenovací systém s využitím virtuálních binárních značek
[Doktorská práce (Ph.D.)]. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra speciální geodézie, 2011. 130 s.
Urban, R. - Štroner, M.
Soustava velmi přesných cílů pro inženýrskou geodézii
Přihláška užitného vzoru Úřad průmyslového vlastnictví, UV731/Kr.
Urban, R. (recenz.)
Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii
In: Zeměměřič. 2011, roč. 2011, č. 11+12, s. 26. ISSN 1211-488X.

2010

Štroner, M. - Urban, R.
BimatrikEval v2
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2010.
Štroner, M. - Urban, R.
BimatrikScan v2
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2010.
Štroner, M. - Urban, R. - Třasák, P.
Measuring Unavailable Crane Rails of Method Free Network with Two Standpoints
In: zborník článkov z vedecko-odbornej konferencie: GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY 2010 [CD-ROM]. Košice: Technical University , BERG Faculty, 2010, p. 1-7. ISBN 978-80-553-0468-7.
Štroner, M. - Urban, R. - Třasák, P.
Measuring Unavailable Crane Rails of Method Free Network with Two Standpoints
In: zborník článkov z vedecko-odbornej konferencie: GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY 2010 [CD-ROM]. Košice: Technical University , BERG Faculty, 2010, p. 1-7. ISBN 978-80-553-0468-7.
Urban, R.
BiMatrik 2.1
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2010.
Urban, R.
Výpočet blízké fotogrammetrie pro účely 3D skenování
In: Juniorstav 2010 - 12. Odborná konference doktorského studia - Sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2010, s. 1-9. ISBN 978-80-214-4042-5.
Urban, R. - Štroner, M.
Calculation of Close Range Photogrammetry for Scanning System Bimatrik
In: zborník článkov z vedecko-odbornej konferencie: GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY 2010 [CD-ROM]. Košice: Technical University , BERG Faculty, 2010, p. 1-9. ISBN 978-80-553-0468-7.
Urban, R. - Štroner, M.
Calculation of close range photogrammetry for 3D scanning
In: Workshop 2010 [CD-ROM]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010, p. 368-369. ISBN 978-80-01-04513-8.

2009

Urban, R.
3D Scanning system with virtual binary targets
In: Workshop 09 CTU REPORTS [CD-ROM]. Prague: CTU, 2009, vol. 1, p. 394-395. ISBN 978-80-01-04286-1.
Urban, R. - Křemen, T. - Štroner, M.
The Test of Distance Accuracy Dependence on Angle of Incidence
In: Optical 3-D Measurement Techniques IX. Wien: TU Wien, 2009, vol. 1, p. 281-286. ISBN 978-3-9501492-5-8.
Urban, R. - Smítka, V. - Křemen, T.
Testování přesnosti dálkoměrů vybraných laserových skenovacích systémů
In: Workshop fotogrammetrie, DZP, laserového skenování a GIS. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2009, díl 1, s. 92-96. ISBN 978-80-01-04499-5.
Urban, R. - Štroner, M.
Posouzení modelů pro potlačení distorze objektivu - experiment
In: Stavební obzor. 2009, roč. 18, č. 3, s. 90-94. ISSN 1210-4027.
Urban, R. - Štroner, M.
Posouzení modelů pro potlačení distorze objektivu - teorie
In: Stavební obzor. 2009, roč. 18, č. 3, s. 85-89. ISSN 1210-4027.
Urban, R. - Štroner, M.
Scanning System Bimatrik
In: Optical 3-D Measurement Techniques IX. Wien: TU Wien, 2009, vol. 1, p. 339-344. ISBN 978-3-9501492-5-8.
Urban, R. - Štroner, M. - Křemen, T.
Test závislosti přesnosti měření délky laserovým 3D skenerem na úhlu dopadu
In: Juniorstav 2009 - 11. Odborná konference doktorského studia - Sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2009, s. 1-10. ISBN 978-80-214-3810-1.
Urban, R. - Štroner, M. - Pospíšil, J.
Trigonometrické měření při požární zkoušce na experimentálním objektu v Mokrsku
In: Juniorstav 2009 - 11. Odborná konference doktorského studia - Sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2009, s. 21-30. ISBN 978-80-214-3810-1.
Urban, R. - Štroner, M. - Pospíšil, J.
Určení dynamických průhybů stropních desek experimentálního objektu při požární zkoušce
In: XII. Mezinárodní vědecká konference - Geodézie a kartografie. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009, díl 1, s. 123-128. ISBN 978-80-7204-629-4.
Urban, R. - Štroner, M. - Vráblík, L.
Etapové měření tvaru nosné konstrukce mostu přes Labe v Mělníku
In: Stavební obzor. 2009, roč. 18, č. 3, s. 79-84. ISSN 1210-4027.
Urban, R. - Štroner, M. - Vráblík, L.
Etapové měření tvaru nosné konstrukce mostu přes řeku Labe v Mělníku
In: Juniorstav 2009 - 11. Odborná konference doktorského studia - Sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2009, s. 11-20. ISBN 978-80-214-3810-1.
Urban, R. - Štroner, M. - Vráblík, L.
Measurement of Bridge Body Across the River Labe in Mělník
In: Workshop 09 CTU REPORTS [CD-ROM]. Prague: CTU, 2009, vol. A, p. 370-371. ISBN 978-80-01-04286-1.
Vráblík, L. - Urban, R. - Štroner, M.
Measurement of Bridge Body Across the River Labe in Mělník
In: Acta Montanistica Slovaca. 2009, vol. 14, no. 1, p. 79-85. ISSN 1335-1788.

2008

Urban, R.
Lens Distortion Influence Suppression
In: Geodézia, kartografia a geografické informačné systémy 2008 [CD-ROM]. Košice: Technical University , BERG Faculty, 2008, p. 1-10. ISBN 978-80-553-0079-5.
Urban, R.
Potlačení distorze objektivu
In: Workshop fotogrammetrie, DZP a laserového skenování a GIS. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2008, s. 100-117. ISBN 978-80-01-04199-4.
Urban, R.
3D Skenovací systém s virtuálními binárními značkami
In: Juniorstav 2008 - 10. odborná konference doktorského studia. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2008, s. 385. ISBN 978-80-86433-45-5.
Urban, R. - Štroner, M.
Prostorový skenovací systém s virtuálními binárními značkami
In: Stavební obzor. 2008, roč. 17, č. 5, s. 151-155. ISSN 1210-4027.
Urban, R. - Štroner, M.
Prostorový skenovací systém s virtuálními binárními značkami
In: Workshop fotogrammetrie, DZP a laserového skenování a GIS. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2008, s. 118-126. ISBN 978-80-01-04199-4.
Urban, R. - Štroner, M.
Testování laserového dálkoměru TruPulse 200
In: Zeměměřič. 2008, roč. 2008, č. 9+10, s. 29. ISSN 1211-488X.
Urban, R. - Štroner, M.
3D scanning system with virtual binary targets
In: Geodézia, kartografia a geografické informačné systémy 2008 [CD-ROM]. Košice: Technical University , BERG Faculty, 2008, p. 11-20. ISBN 978-80-553-0079-5.
Urban, R. - Štroner, M.
3D Scanning system with virtual binary targets
In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008, vol. B, p. 564-565. ISBN 978-80-01-04016-4.
Urban, R. - Vráblík, L. - Štroner, M.
Measurement of bridge body over the river Labe in Mělník
In: Geodézia, kartografia a geografické informačné systémy 2008 [CD-ROM]. Košice: Technical University , BERG Faculty, 2008, p. 148-153. ISBN 978-80-553-0079-5.
Vráblík, L. - Štroner, M. - Urban, R.
Zaměření tvaru nosné konstrukce mostu přes Labe v Mělníku
In: Beton - křižovatka požadavků. 2008, roč. 8, č. 4, s. 84-87. ISSN 1213-3116.