FAKULTA STAVEBNÍ          KATEDRA SPECIÁLNÍ GEODÉZIE         ČVUT V PRAZE


Úvod       Publikace       Výuka      


  Životopis

Osobní údaje

  Jméno, příjmení, titul:
  Telefon:
  e-mail:Ing. Jaroslav Braun, Ph.D.
(+420) 22435 4780
jaroslav.braun@fsv.cvut.cz

Vzdělání

  2011 – 2016
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, doktorské studium
Obor: Geodézie a kartografie
Téma disertační práce: Inovace přesných měření inženýrské geodézie v průmyslu.

  2009 – 2011ČVUT v Praze, Fakulta stavební, navazující magisterské studium
Obor: Geodézie a kartografie
Téma diplomové práce: Geodetický monitoring sesuvného území.
Zakončení studia: Prospěl s vyznamenáním.

  2005 – 2009ČVUT v Praze, Fakulta stavební, bakalářské studium
Obor: Geodézie a kartografie
Téma bakalářské práce: Měření a zpracování 3D modelu sesuvného terénu.
Zakončení studia: Prospěl s vyznamenáním.

  1997 – 2005


Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov
Maturitní zkouška z českého a anglického jazyka, matematiky a fyziky.
Zakončení studia: Prospěl s vyznamenáním.

Pracovní zkušenosti

  07/2003 – 04/2013


  05/2013 – 08/2013


  09/2013 – současnost
GB-geodezie, spol. s r.o.; Divize Haná – pracoviště Prostějov
Kompletní práce v oboru geodézie, částečný úvazek.

1. Geo, spol. s r.o.; pracoviště Prostějov
Kompletní práce v oboru geodézie, částečný úvazek.

Katedra speciální geodézie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze
Odborný asistent

Ostatní

  Jazyková znalosti


  Počítačové znalostiAngličtina - mírně pokročilý (čtení, psaní, mluvený projev)
Němčina - začátečník (čtení)

VKM, MicroStation, AutoCAD, Groma, Kokeš, Atlas DMT, MATLAB, LaTeX, MS Office.


Aktualizace: 01/03/2017

Valid XHTML 1.1