FAKULTA STAVEBNÍ          KATEDRA SPECIÁLNÍ GEODÉZIE         ČVUT V PRAZE


Úvod       Životopis       Výuka      


  Vybrané publikace

   2016

Braun, J. - Štroner, M. - Urban, R.: Způsob pro potlačení systematických chyb elektronických dálkoměrů na krátké vzdálenosti Czech Republic. Patent. CZ 306350. 2016-11-02.

Braun, J. - Štroner, M.: Zjištění necentricit hranolů, trojnožek a trnů pro potřeby přesných měření inženýrské geodézie In: GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY 2016. Košice: Berg Faculty TU Košice, 2016, ISBN 978-80-553-2603-0.

Braun, J. - Štroner, M.: Experimental Determination of the Eccentricity of Surveying Accessories In: 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2016 Book 2 Informatics, Geoinformatics,and Remote Sensing Volume II. Sofia: International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM, 2016, pp. 289-296. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-59-9.

Braun, J.: Testing Pulse Distance Meters of Total Stations Topcon GPT-7501 Over Short Distances In: 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2016 Book 2 Informatics, Geoinformatics,and Remote Sensing Volume II. Sofia: International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM, 2016, pp. 585-592. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-59-9.

Braun, J. - Štroner, M.: Určování excentricit hranolových souprav In: Geodézie ve stavebnictví a průmyslu. Praha: Český svaz geodetů a kartografů, 2016, pp. 15-20. ISBN 978-80-02-02656-3.

   2015

Braun, J. - Štroner, M. - Urban, R.: Způsob pro potlačení systematických chyb elektronických dálkoměrů na krátké vzdálenosti Patentová přihláška, Úřad průmyslového vlastnictví.

Braun, J. - Štroner, M. - Urban, R. - Dvořáček, F.: Suppression of Systematic Errors of Electronic Distance Meters for Measurement of Short Distances In: Sensors - Open Access Journal. 2015, vol. 15, no. 8, p. 19264-19301. ISSN 1424-8220.

Urban, R. - Štroner, M. - Braun, J.: Special electronic distance meter calibration for precise engineering surveying industrial applications In: Optical Measurement Systems for Industrial Inspection IX. Bellingham: SPIE, 2015, vol. 1, art. no. 1, ISSN 0277-786X. ISBN 9781628416855.

Urban, R. - Štroner, M. - Braun, J.: Precise deformation measurement of prestressed concrete beam during a strain test using the combination of intersection photogrammetry and micro-network measurement In: Videometrics, Range Imaging, and Applications XIII. Bellingham: SPIE, 2015, vol. 1, art. no. 1, ISSN 0277-786X. ISBN 9781628416886.

Braun, J.: Testing of the Automatic Targeting of Total Station Trimble S8 on Reflective Targets In: 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015, vol. 2, art. no. 61, p. 491-498. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-35-3.

Braun, J.: Chyby elektronických dálkoměrů na krátkých délkách In: Geodézie ve stavebnictví a průmyslu. Praha: Český svaz geodetů a kartografů, 2015, s. 77-90. ISBN 978-80-02-02600-6.

   2014

Urban, R. - Braun, J. - Štroner, M.: Všesměrný cíl pro souběžné terestrické měření a metodu GNSS Užitný vzor Úřad průmyslového vlastnictví, 26398. 2014-02-03.

Braun, J. - Štroner, M.: Geodetic Measurement of Longitudinal Displacements of the Railway Bridge In: INGEO 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014, vol. 1, p. 231-236. ISBN 978-80-01-05469-7.

Braun, J. - Dvořáček, F. - Štroner, M.: Absolute Baseline for Testing of Electronic Distance Meters In: INGEO 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014, vol. 1, p. 275-280. ISBN 978-80-01-05469-7.

Braun, J. - Štroner, M. - Urban, R.: The Accuracy of Electronic Distance Meters over Short Distances In: INGEO 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014, vol. 1, p. 263-268. ISBN 978-80-01-05469-7.

Braun, J. - Dvořáček, F. - Štroner, M.: Absolute Baseline for Testing of Electronic Distance Meters In: Geoinformatics [online]. 2014, vol. 9, no. 12, p. 28-33. Internet: http://geoinformatics.fsv.cvut.cz/gwiki/Geoinformatics_FCE_CTU_/_Volumes. ISSN 1802-2669.

Braun, J. - Štroner, M.: Geodetic Measurement of Longitudinal Displacements of the Railway Bridge In: Geoinformatics [online]. 2014, vol. 9, no. 12, p. 16-21. Internet: http://geoinformatics.fsv.cvut.cz/gwiki/Geoinformatics_FCE_CTU_/_Volumes. ISSN 1802-2669.

Braun, J. - Štroner, M. - Lidmila, M.: Zaměření přetvoření železničního mostu v Klášterci nad Ohří In: Geodézie ve stavebnictví a průmyslu. Praha: Český svaz geodetů a kartografů, 2014, s. 65-72. ISBN 978-80-02-02516-0.

Hamouz, J. - Braun, J. - Urban, R. - Štroner, M. - Vráblík, L.: Monitoring and Evaluation of Prestressed Concrete Element Using Photogrammetric Methods In: 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2014, Conference Proceedings vol. III. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014, p. 231-238. ISSN 1314-2704.ISBN 978-619-7105-12-4.

Urban, R. - Braun, J. - Štroner, M.: The Optical Plumbing Method Using Total Station In: 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2014 - Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing - Conference Proceedings Volume II - Geodesy & Mine Surveying. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014, vol. 2, p. 553-560. ISSN 1314-2704.ISBN 978-619-7105-11-7.

Braun, J. - Dvořáček, F. - Štroner, M. - Urban, R.: Testing Electronic Distance Meters on Short Absolute Laboratory Baseline In: 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2014 - Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing - Conference Proceedings Volume II - Geodesy & Mine Surveying. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014, vol. 2, p. 497-504. ISSN 1314-2704.ISBN 978-619-7105-11-7.

Braun, J. - Hánek, P.: Geodetic Monitoring Methods of Landslide-Prone Regions - Application to Rabenov In: Acta Universitatis Carolinae, Geographica. 2014, vol. 49, no. 1, p. 5-19. ISSN 0300-5402.

   2013

Braun, J. - Štroner, M. - Urban, R.: Halová referenční síť pro určování tvarů a rozměrů ocelových konstrukcí. In Inžiniersko priemyselná geodézia 2013 - Vytyčovanie a kontrolné meranie technologických zariadení. Bratislava: STU v Bratislave, Stavebná fakulta, 2013, . ISBN 978-80-227-4032-6.

Braun, J. - Štroner, M. - Urban, R.: Extensive Testing and Comparison of a New Type of Target for Use in Engineering Surveying. Slovak Journal of Civil Engineering. 2013, vol. 21, no. 2, p. 29-40. ISSN 1210-3896.

Braun, J. - Štroner, M. - Urban, R.: Testing of the target with reflective foil and a mechanical collimator. In Aktualne Problemy w Geodezji Inzynieryjnej. Warszawa: Politechnika Warszawska, 2013, vol. 1, p. 22. ISBN 978-83-61576-25-9.

Braun, J. - Štroner, M. - Třasák, P.: Experimentální určení přesnosti záměry při nivelaci - shrnutí výsledků. In 48. GID Brno. Brno: Spolek zeměměřičů, 2013, s. 1-12. ISBN 978-80-02-02428-6.

Braun, J.: Testování cíle s odrazným štítkem a mechanickým kolimátorem. In Juniorstav 2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2013, s. 1-11. ISBN 978-80-214-4670-0.

   2012

Urban, R. - Štroner, M. - Braun, J.: Cíl pro přesné cílení a měření vzdáleností. Užitný vzor Úřad průmyslového vlastnictví, 24342. 2012-09-24.

Braun, J. - Jašek, P.: The use of a digital level instrument for the load test of a balcony. In Geodesy, Cartography and Geographic Information Systems 2012. Košice: Berg Faculty TU Košice, 2012, vol. 1, p. 1-7. ISBN 978-80-553-1173-9.

Braun, J. - Štroner, M. - Třasák, P.: Experimental determination of leveling sight line accuracy. In Geodesy, Cartography and Geographic Information Systems 2012. Košice: Berg Faculty TU Košice, 2012, vol. 1, p. 1-12. ISBN 978-80-553-1173-9.

Braun, J. - Štroner, M. - Urban, R.: Testing of targets with a mechanical collimator. In Geodesy, Cartography and Geographic Information Systems 2012. Košice: Berg Faculty TU Košice, 2012, vol. 1, p. 1-8. ISBN 978-80-553-1173-9.

Braun, J. – Štroner, M. – Třasák, P. Experimentální určení přesnosti záměry při nivelaci. Geodetický a kartografický obzor. 2012, roč. 58, č. 10. ISSN 0016-7096.

Braun, J. - Jašek, P. Využití digitálního nivelačního přístroje při zatěžovací zkoušce balkónu In: Stavební obzor. 2012, roč. 21, č. 7, s. 224-227. ISSN 1210-4027.

Braun, J. - Jašek, P. Využití nivelačního přístroje Leica DNA03 při zatěžovací zkoušce balkónu In: In: XVIII. MEZINÁRODNÍ ČESKO-SLOVENSKO-POLSKÉ GEODETICKÉ DNY. Praha: Český svaz geodetů a kartografů, 2012, s. 1-11.

Štroner, M. - Urban, R. - Braun, J. Implementation of a high-accuracy spatial network for measurements of steel constructions In: Slovak Journal of Civil Engineering. 2012, vol. 20, no. 2, p. 13-18. ISSN 1210-3896.

Braun, J. Experimentální určení přesnosti záměry při nivelaci In: Juniorstav 2012 - 14. odborní konference doktorského studia [CD-ROM]. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2012, s. 1-11. ISBN 978-80-214-4393-8.

   2011

Štroner, M. - Urban, R. - Braun, J. Implementation of High-accuracy Spatial Network for Measurements of Steel Structures. In: Ingeo 2011. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Geodesy, 2011, vol. 1, p. 171-176. ISBN 978-953-6082-15-5.

Hánek P. - Braun J. - Janžurová I. - Hánek P. (jr.) Geodetické sledování rekultivovaného svahu Rabenov In: Přírodní katastrofy (optimalizace ochrany, interakce se stavebními konstrukcemi). Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011, díl 4, s. 39-44. ISBN 978-80-01-04735-4.

   2010

Braun J. - Grešš T. - Hánek P. Geodetický monitoring na rekultivovaném území povrchového lomu. In: Pozemkové úpravy 18, 2010, č. 70, s.1-3. ISSN 1214-5815.

Aktualizace: 01/10/2015

Valid XHTML 1.1