prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. 

(homepage)

Moji doktorandi

V doktorském studijním programu oboru 36369 Geodézie :
•    Od 1.9.1998 jsem vedl doktoranda Ing. Martin Štronera v prezenční formě studia. Téma doktorské disertační práce : „ Měření statických a dynamických charakteristik strojních a stavebních prvků – soubor rozborů, postupů a prostředků“. Státní doktorskou zkoušku vykonal s vyznamenáním 27.3.2001. Disertační práci velmi úspěšně obhájil 28.11.2002. Od září 2004 byl zástupcem vedoucího katedry, od října 2009 je vedoucím katedry.
•    Od 1.9.1999 jsem vedl doktoranda Ing. Tomáše Kubína v prezenční formě studia. Téma doktorské disertační práce : „Sledování posunů bodů geodetické sítě – statistický přístup“. Státní doktorskou zkoušku vykonal s vyznamenáním 14.10.2003. Disertační práci velmi úspěšně obhájil  14.11.2006. V roce 2007 ocenění rektorem ČVUT v Praze.
•    Od 14.10.2002 jsem vedl doktoranda Ing. Bronislava Kosku nejprve v prezenční formě studia ( 14.10.2002 až 30.9.2005), a nyní po nástupu na naší katedru na plný úvazek ve formě kombinované. Téma doktorské disertační práce: „Optoelektronické metody 3D zaměřování povrchů předmětů“. Státní doktorskou zkoušku vykonal s vyznamenáním 28 .11. 2005. Disertační práci velmi úspěšně obhájil 10. 12. 2009. Získal Cenu rektora za vynikající doktorskou práci za rok 2009.
•    Od 1.10.2004 jsem vedl doktoranda Ing. Lukáše Zifčáka nejprve v prezenční formě studia od 1.3.2009 v kombinované. Téma doktorské disertační práce: „ Sběr prostorových dat objektů památkové péče“. Na žádost doktoranda bylo studium ukončeno.
•    Od 1. 10. 2005 jsem vedl doktoranda Ing. Martina Rašku v kombinované formě studia. Téma doktorské disertační práce: „Geodetické práce pro geotechniku“. Státní doktorskou zkoušku vykonal 4. 6. 2008. Disertační práci úspěšně obhájil 14. 12. 2012.
•    Od 1. 3. 2009 jsem vedl doktoranda Ing. Václava Smítku v prezenční formě studia. Téma doktorské disertační práce: „Podmínky pro využití 3D technologií v geodézii a příbuzných oborech“. “. Státní doktorskou zkoušku vykonal s vyznamenáním 7. 12. 2012. Disertační práci velmi úspěšně obhájil 25. 2. 2013.
•    Od 1. 3. 2010 jsem vedl doktorandku Ing. Janu Pospíšilovou v prezenční formě studia. Téma doktorské disertační práce: „Optimalizace měření s terestrickými skenovacími systémy“. Na žádost doktorandky bylo studium ukončeno.
•    Od 1. 9. 2010 jsem vedl doktorandku Ing. Kateřinu Turkovou v prezenční formě studia. Téma doktorské disertační práce: „Možnosti ve zpracování dat prostorového skenování“. Na žádost doktorandky bylo studium ukončeno.
•    Od 1. 2. 2011 vedu doktoranda Ing. Petra Jaška v prezenční formě studia. Téma doktorské disertační práce: „Zvyšování přesnosti dat laserového skenování (TLS) a aplikace TLS ve velmi přesných pracích geodetického monitoringu“ bylo při Odborné rozpravě 29. 8. 2013 upřesněno na „Zvyšování přesnosti dat 3D skenování pro geodetický monitoring“.
•    Od 1. 9. 2011 vedu doktoranda Ing. Jakuba Jona v prezenční formě studia. Téma doktorské disertační práce: „Kalibrace prostorových vztahů kamer, laserových skenerů a INS/GPS jednotky pro potřeby projektu Autonomní mapovací vzducholoď“ bylo při Odborné rozpravě 17. 9. 2013 upřesněno na „Kalibrace senzorů a jejich vztahů Autonomní mapovací vzducholodi“.