prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.


fotografie_pospisil_jiri

Kontakt

Katedra speciální geodézie
Fakulta stavební ČVUT v Praze
Thákurova 7
166 29 Praha 6

Místnost: B904
Telefon: +420-22435-4734
e-mail:

Odkazy

Curriculum Vitae
Vybrané publikace
Moji doktorandi
Projekty, vědeckovýzkumná činnost, spolupráce s praxí
Pedagogická činnost
Další aktivity

Laboratoř laserového skenování
Laboratoř speciálních geodetických měření
Laboratoř pro výuku Stavební geodézie